Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: çin den cam masa ithalatı

Merhabalar ,

Sizin verdiğiniz 21.06.2006\15635 sayılı yazıyı okudum.Dediğiniz gibi 1.madde de bazı ihtisas gümrüklerini sayıyor.Ama 6.maddede de '' Bundan böyle ihtisas gümrüğü uygulamalarında, Başmüdürlüğe verilecek talimat tarihinden önce veya talimat tarihinde çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,'' diyor.Ben bu 6.maddeyi nasıl yorumlamalıyım?Yani ben Başmüdürlüğe bir talimat versem,malım Ambarlı Limanına gelse;ben ithalatını aktarmadan burada yapabilirmiyim?Nasıl bir talimat vereceğim onu da bilmiyorum?Bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.Aşagiyada metnin tamamını yazıyorum.TeşekkürlerT.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.07.209-755

Konu :Mobilya İhtisas

FAKS

21.06.2006/15635

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


İlgi : a) 11.05.2006 tarihli, 12095 sayılı yazımız.

b) 29.05.2006 tarihli, 13450 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgide kayıtlı yazılarımız ile, 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ile Kayseri Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü ve Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamıyla, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya ile aynı Kanunun 167 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ile 5 inci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bendleri kapsamında gelen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

9401.10, 9401.20.00.00.00, 9401.90.10.00.00, 9401.90.80.00.11 GTİP’larında yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması uygun bulunmuştur.

Konu ile ilgili olarak Müsteşarlığımıza intikal eden taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

1- AB menşeli olmayan 94.01, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ile Kayseri Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.07.209-755

Konu :Mobilya İhtisas

2- AB menşeli olan 9401, 9402, 9403 ve 9404 tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin ise eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

3-Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen ve aynı Kanunun 167 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ile 5 inci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bendleri kapsamında gelen söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,

4-AB menşeli olmayan 9401.10, 9401.20.00.00.00, 9401.90.10.00.00, 9401.90.80.00.11 GTİP’larında yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

5-AB menşeli olmayan 9402 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin; 1 inci maddede belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ile Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,

6- Bundan böyle ihtisas gümrüğü uygulamalarında, Başmüdürlüğe verilecek talimat tarihinden önce veya talimat tarihinde çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,

Devlet Bakanlığı Makamından alınan 21.06.2006 tarihli, 2006/19 sayılı Onay ile uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda ilgide kayıtlı tasarruflu yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Müsteşar


DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine.