Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ebay alisverisindeki gumruk


A. Posta Yoluyla Gelen Eşya

MADDE 4 –(04.08.2006 tarihli 26249 sayılı R.G. – 2006/10733 s.BKK ile değişik) (1) Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 AVRO’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri hariç her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır.
(2) Müsteşarlık ( Müsteşarlık, Gümrük Müsteşarlığı’nı ifade eder. )
, posta yoluyla ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları incelemeye ve sonuçlandırmaya, bu hakkın suiistimalini önleyici tedbirler almaya yetkilidir.yazıdaki koyu yerlerde ticari mahiyetten bahsediyor ( sadece miktar değil) 2 nci fıkrada da süistimaller için Müsteşarlıkça önlem alınabileceğinden bahsediyor. Bu nedenlerle alıcısı tarafından yurdışına ödeme yapılması durumunda dış ticaret mevzuatı devreye girer (ithalat rejimi kararı)