Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: tasfiye olmuş malın imha bedeli


Alıntı:
bguner´isimli üyeden Alıntı
Sayın İLGİLİ,

İthalatı mümkün olmayan malın ,tasfiye süresinin bitimi ile bozulması durumunda imhasına karar verilmiştir.
Bu durumda, tasfiye süresinin bitiminden sonra, imhasına karar verilmiş olan malın imha bedelini Gümrük idaresi mi yoksa Malın sahibi mi öder ?

Saygılar,

bguner
4458 sayılı Gümrük kanunundan

SEKİZİNCİ BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER
Madde 53 - Gümrük idareleri, şartlar gerektirdiği takdirde, gümrüğe sunulan eşyayı imha ettirebilir. Gümrük idareleri bu durumu eşya sahibine bildirir. Eşyanın imhasına ilişkin masraflar eşya sahibinden tahsil edilir.


Tasfiye tüzüğünden eşyanın yok edilmesi

Eşyanın yokedilmesi
Madde 25- Yoketme kararı onaylandığı takdirde eşya, kararı alan komisyonca yokedilir. Komisyon üyelerinden katılamayanlar var ise aynı nitelikte başka bir görevlinin yoketme işlemine katılması sağlanır.

Eşya, nitelik ve özelliklerine göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri çerçevesinde yakılmak, denize atılmak, gömülmek, kimyasal maddeler eklenerek bozulmak, suda eritilerek dökülmek veya kamu kuruluşlarına ait fabrikaların ocaklarında yakılmak gibi eşyanın tamamen değersiz veya yararlanılamaz hale sokulması suretiyle yokedilir.

Yoketme sırasında, belediye ve sağlık kuruluşlarına bilgi verilerek çevre sağlığı yönünden gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Yoketme giderleri eşya sahibinden alınır. Yokedilmesine karar verilen tasfiyelik eşya ile sahipsiz eşyanın yok etme giderleri ise eşyayı muhafaza eden işletmeci kuruluş tarafından karşılanır.

Yoketme tutanakları ve bunlara ilişkin belgeler, yoketmeyi gerçekleştiren idarelerce saklanır.