Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: ithal kağıdın gümrük vergi oranı


Söz konusu fotokopi kağıdı dahil A4 kağıdı ve benzeri ürünler ( m² ağırlığı 80 gr veya daha fazla olanlar ) 4802.56.20 (- - m2. ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı (150 gr.dahil) geçmeyenler (katlanmamış olarak bir kenarı 435 mm.yi, diğer kenarı 297 mm.yi geçmeyen, tabakalar halinde) gtip altında olup, tüm ülkelerden ithalinde KDV oranı kağıdın gtip numarasına göre %8 ila %18 arasında değişiklik göstermektedir.


(Örneğin fotokopi kağıdı ile Baskı ve yazı kağıtları için %8 , Resim kağıdı için %18) gümrük vergi oranı ise muaf olarak görünmektedir.


Mevzuat açısından; Mevzuat açısından; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan bu ürünlerin (Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)) ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı ilgili gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2010/5-Ek 6B)

Daha detaylı bilgiyi iyi bir gümrük firmasından alabilirsiniz..
Onlar mevzuatlara daha çok hakimlerdir.