Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: süresi ihracat beyannamesi

4458 sayılı Gümrük Kanunun Uygulanmasına dair Gümrük Yönetmeliği’nin 515inci maddesinin son paragrafı “..Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi iki aydır. Bu süre makul sebeplerle en çok iki ay uzatılabilir. Bu süreler içinde işlemleri tamamlanmayan beyannameler iptal edilir” hükmüne amir olup, dolayısıyla bu madde kapsamında yükümlüsünce yapılan iptal taleplerine ilişkin olarak Gümrük Kanununun 241/1 nci maddesinin tatbikine dair bir hüküm bulunamamaktadır.

Kaynak: İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün Ambarlı ve Halkalı Gümrük Müdürlüğü’ne hitaben yazdığı 15.02.2008 tarih 17815 sayılı yazısı