Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: tasfiye olmuş malın imha bedeli


Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Tasfiye ile ilgili 27.02.2004 tarihli 5238 sayılı tasarruflu yazısı
T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.35.1035-1973 ANKARA
Konu :

27.02.2004 - 5238

GÜMRÜK ve MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Müsteşarlığımıza İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden intikal eden 02.05.2003/17576 ve 21.01.2004/2520 tarihli ve sayılı yazılarda özetle, tasfiyelik hale gelen eşyanın cins ve nevi ile evsafını kaybedip etmediği ve ekonomik değer ihtiva edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla İzmir İl Kontrol Labaratuvar Müdürlüğüne analiz için başvurulması neticesinde cevaben alınan yazıda, kurumlarının Döner Sermaye Kanununa bağlı olduğundan analiz ücretinin yatırılmasının zorunlu olduğu, analiz ücretinin ödenmesi koşulu ile analiz yapılabileceğinin belirtildiğinin bildirilmesi üzerine konu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

Anılan Kurumdan cevaben alınan 26.01.2004 tarihli, 250.10.06.10-KLKİ-3-10-393/2289 sayılı yazıda; tasfiyelik hale gelen gıda maddelerinin ekonomik değerini yitirip yitirmediği ve sağlığa zararlı olup olmadığının tespiti amacıyla alınacak numunelerde analizlerin ücretsiz yapılması için 21.01.2004 tarih ve 250.10.06.10.KLKİ-18-41-001833 sayılı yazıları ile Bakanlıklarına bağlı İl Müdürlüklerine, 21.01.2004 tarih ve 250.10.06.10.KLKİ-18-326-001832 sayılı yazıları ile de İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine talimat verildiği bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK

Gümrükler Genel Müdürü V.

Müsteşar a.

DAĞITIM :

Tüm Güm. ve Muh. Başmüd.’lerine