Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Kesin Donus Yapiyorum. Isyerimde Stokta Kalan Mallari Turkiye'ye Nasil Sokabilirim?Selamlar,

4458 sayılı Gümrük kanunun bazı maddelerinin uygulanması hakkında karar (2009/15481) size yardımcı olabilir.Aşağıda size uygun maddesini inceleyebilirsiniz.
muafiyet kapsamında getirebilirsiniz.İyi günler.


Bir Ticari Faaliyetin Yürütülmesi ile Bağlantılı ithalat
iş yeri Nakli Suretiyle Serbest Dolasıma Sokulan Sermaye Malları ve Diğer Malzemeler

Sermaye malı ve malzeme

MADDE 80- (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dısında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek, Türkiye Gümrük Bölgesine nakli dolayısıyla serbest dolasıma sokulan sermaye malı ve diğer malzemeye muafiyet tanınır.

(2) Bu Ayırımın uygulanmasında:
a) Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kisilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir.
b) isletme deyimi, bağımsız ekonomik birim demektir. Bu birim, bir kurumun tümünü ya da bir bölümünü kapsar.
c) Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi, isletmenin faaliyetini devam ettirmesi için, gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemelerini kapsar.
Muafiyetin kapsamı
MADDE 81- (1) 80 inci maddede belirtilen muafiyet;
a) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az oniki ay süreyle isletme tarafından fiilen kullanılmakta olan,
b) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,
c) Söz konusu isletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan,
esya ve malzeme ile sınırlıdır.
(2) Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla,ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren is yeri sahibine tanınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerlesik bulunan bir isletme ile herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik isletmeler için muafiyet uygulanmaz.
(3) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı iste çalısan kisilere tanınır.
(4) Asağıda sayılan esya muafiyet kapsamı dısındadır:
a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, tasınabilir laboratuvar veya dıs yayın yapma birimleri gibi ulasım araçları.
b) Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar .
c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar.

Esyanın getirilme süresi
MADDE 82-

(1) 80 inci maddede belirtilen muafiyet, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, isletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirdiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen esya ve malzeme için uygulanır.

Gerçek ve tüzel kisilere tanınan muafiyet
MADDE 83-
(1) Kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğrasan ve bu faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kisiler tarafından serbest dolasıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeye iliskin muafiyet islemleri de 80 ila 82 nci madde hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Bir serbest meslek veya benzeri bir faaliyetle uğrasan gerçek kisilere de, mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde de yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bu muafiyet tanınır.


customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey