Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: madeni yağ ithalatı- acil lütfen..
Verdiğiniz bilgiler için tesekkur ederiz.

Bunlara ek olarak

- Ürün için ab ve gts ülkeleri için gümrük vergisi oranı %0 Diğer ülkeler için 3,7% dir .

-kdv oranı 18% dir.

-kulanım aanına ötv oranı değişmekte:
normal=0,35 ytl
2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. no´su ile yer alan baz yağın; 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan ve yine aynı cetvelde yer alan Yağlama Yağları`nın imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 0,0500 YTL/Kilogram olarak uygulanır.


Bu madde kontrole tabi kabotaj eşya listesi kapsamındadır

Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri kapsamında olan bu maddelerin ithalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca düzenlenen Kontrol Belgesi aranmaz. Ancak, bu ürünlerin ithalatına, gıda güvenliği yönünden uygunluğunun adı geçen Bakanlık veya Bakanlığın yetkili birimlerince tespit edilmesi koşuluyla izin verilir. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2006/05-Ek 6B)

Bu maddeler Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Ham Maddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarları kapsamında olup, ithalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesi aranır. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2006/5-Ek 5A)

Bu maddelerin birim ambalaj ağırlığı net 25 kg'dan veya 25 litre'den daha fazla olanların gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Ancak, Ek-I'de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelere ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan madeni yağ lisansı almış veya lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler ile Ek-II'de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelere ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ihrakiye teslim lisansı almış veya lisansına ihrakiye teslim faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler (bayiler hariç) geçerli lisansını veya bu lisansın noter tasdikli bir örneğini ilgili gümrük idarelerine ibraz etmeleri halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde ayrıca uygunluk yazısı aranmaz. Geçerli lisansın noter tasdikli bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. (Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/12) (31.12.2005 t. 26040 s. R.G.))

18.09.2003 tarihli 23799 sayılı tasarruflu yazıda; Bu ürünlerin sadece "İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ" ekinde yer alan Gümrük Müdürlüklerinden ithalat işlemi yapılacağı bildirilmiştir.

Bunun dışında tahlil etme, fire oranları, EPDK ile ilgili diğer mevzuatta bu eşya ile ilgili maddeler yer almakta.

Kolay Gelsin

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com