Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: motor ithali
31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
ESKİ, KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK
İTHAL EDİLEBİLECEK MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT : (2008/ 9)
MADDE 1- (1) İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde, eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyanın yaşına ve modeline yönelik değerlendirmeler, gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle yapılır.
MADDE 2- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyalar eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) Müsteşarlıktan İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde izin alınmaksızın ithal edilebilir.


G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
8207.13.00.00.00 İş gören kısımları sermetlerden olanlar
8207.19 Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)
84.05 Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın); su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın) (8405.90.00.00.00 hariç)
84.06 Buhar türbinleri (8406.90 hariç)
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler (8410.90 hariç)
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri (8411.91; 8411.99 hariç)
8414.40 Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava kompresörleri
8414.59 Yalnız ağırlığı 50 Kg’dan yukarı olan diğer fanlar
8414.80 Diğerleri (8414.80.11.10.00; 8414.80.19.10.00 8414.80.22.10.00; 8414.80.28.10.00; 8414.80.51.10.00; 8414.80.59.10.00; 8414.80.73.10.00; 8414.80.75.10.00; 8414.80.78.10.00; 8414.80.80.10.00; 8414.80.80.20.00; 8414.80.80.30.00; 8414.80.80.90.11; 8414.80.80.90.19 hariç)
84.16 Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri; mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) (8416.90 hariç)
84.17 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil) (8417.80.20.00.00; 8417.90.00.00.00 hariç)

84.18 Yalnız gıda maddelerini taşımaya mahsus frigorifik kamyon ve treyler kasalarına takılmaya elverişli hidrolik, benzin, dizel ve elektrik motorları ile veya bunlardan ikisi ile müteharrik, soğutmalı ve soğutma ısıtma vasfında termostatik kontrollü veya tamamı bir gövde içinde olan soğutucu üniteler
8418.69.00.91.00 Komple soğutma tesisleri
84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerinin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın) (85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç); elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları (8419.11.00.00.00; 8419.19; 8419.39.10.00.00; 8419.81; 8419.89.10.00.00; 8419.90 hariç)
8420.10 Kalenderler ve diğer hadde makinaları
8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler)
8421.19.20.90.00 Diğerleri
8421.21.00.00.00 Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8421.22.00.00.00 İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8421.39 Diğerleri (8421.39.20.10.00; 8421.39.40.10.00; 8421.39.60.10.00; 8421.39.90.10.00 hariç)
8422.19.00.00.00 Diğerleri
8422.20.00.00.00 Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.20 Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus basküller
8423.30 Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler
8423.81.10.00.00 Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil)
8423.81.30.00.00 Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiketlemeye mahsus alet ve cihazlar
8423.82 Tartma kapasitesi 30 Kg.ı geçen fakat 5000 Kg.ı geçmeyenler
8423.89 Diğerleri
8424.30 Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri makinalar
8425.31 Elektrik motorlu olanlar
8425.39 Diğerleri
84.26 Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler (“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları
84.28 Kaldırma, elleşleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi) (8428.90.71.00.00; 8428.90.95.10.00; 8428.90.95.90.11 hariç)
8429.11 Paletli olanlar
8429.19 Diğerleri
8429.20 Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makinalar
8429.30.00.00.00 Skreyperler
8429.40 Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri
84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri
8433.53.30.00.12 Pancar hasat makinaları
8433.53.90.00.11 Yer fıstığı sökme makinaları
8433.53.90.00.12 Yer fıstığı hasat makinaları
8433.60 Yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya ve temizlemeye mahsus makina ve cihazlar
84.35 Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar (8435.90.00.00.00 hariç)
84.36 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları (8436.91.00.00.00; 8436.99 hariç)
84.37 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç) (8437.90 hariç)
84.38 Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç) (8438.90 hariç)
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (8439.91,99 hariç)
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil) (8440.90.00.00.00 hariç)
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil) (8441.10.10.00.00; 8441.10.20.00.00; 8441.90 hariç)
84.42 Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları (8442.40.00.00.00; 8442.50 hariç)
84.43 Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları (kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları (yalnız 8443.31,32,39’da yer alan optik sistemli ve kontaktlı fotokopi cihazları hariç); (8443.91,99 hariç)
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali); çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar
84.46 Dokuma makinaları (tezgahlar)
84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
8448.11 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
8448.19 Diğerleri
8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları (8449.00.00.90.00 hariç)
8450.20.00.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları
8451.10.00.00.00 Kuru temizleme makinaları
8451.30 Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)
8451.40 Yıkama, ağartma veya boyama makinaları
8451.50 Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar
8451.80 Diğer makinalar
8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler
8452.29.00.00.00 Diğerleri
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç) (8453.90.00.00.00 hariç)
84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları (8454.90 hariç)
84.55 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri (8455.30; 8455.90.00.00.00 hariç)
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro- kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile Işlenmesine mahsus makina ve aletler
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları
84.61 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, dilme tezgahları ve diğer takım tezgahları
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar
84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar
84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)
8467.29.10.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin işlenmesinde kullanılan türden olanlar
8467.81.00.00.00 Zincirli testereler
8472.90.30.00.00 Otomatik vezne makinaları (ATM'ler)
84.74 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (8474.32.00.00.00; 8474.80.10.00.00; 8474.90 hariç)
84.75 Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar; cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus makinalar (8475.90 hariç)
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyaların imaline mahsus makina ve cihazlar (8477.90 hariç)
84.78 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (8478.90.00.00.00 hariç)
84.79 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar (8479.89.91.00.00; 8479.90 hariç)
84.80 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları; döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam, mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar
8501.33 Gücü 75 kW.ı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler (8501.33.00.10.00; 8501.33.00.21.00; 8501.33.00.22.00; 8501.33.00.23.00 hariç)
8501.34 Gücü 375 kW.ı geçenler (8501.34.92.20.00; 8501.34.98.20.00 hariç)
8501.40.80.13.00 Gücü 150 kW.ı geçenler
8501.53 Gücü 75 kW.ı geçenler (8501.53.81.10.00 hariç)
8501.62.00.93.00 Gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler
8501.63.00.00.00 Gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler
8501.64.00.00.00 Gücü 750 kVA.yı geçenler
85.02 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri (8502.11; 8502.12.00.11.00; 8502.12.00.12.00; 8502.12.00.13.00; 8502.12.00.21.00; 8502.12.00.22.00 8502.13.20.10.00; 8502.13.40.10.00; 8502.13.80.10.00; 8502.20.20.10.00; 8502.20.20.90.00; 8502.20.40.10.00; 8502.20.40.20.00; 8502.20.40.30.00; 8502.20.60.10.00; 8502.20.80.10.00; 8502.31.00.11.00; 8502.31.00.12.00; 8502.31.00.13.00; 8502.31.00.21.00; 8502.31.00.22.00; 8502.39.20.11.00; 8502.39.20.12.00; 8502.39.20.21.00; 8502.39.20.22.00; 8502.39.20.23.00; 8502.39.80.11.00; 8502.39.80.12.00; 8502.40 hariç)
8504.22 Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.23 Gücü 10 000 kVA.yı geçenler
8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA.yı geçenler
8504.40.90.90.11 Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.90.90.19 Diğerleri
8505.90.50.00.00 Elektromanyetik vinç başları
8510.20.00.00.12 Hayvan kırkma makinaları
85.14 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları (8514.90.00.00.00 hariç)
85.15 Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar (8515.11.00.00.00; 8515.90 hariç)
8543.20.00.00.00 Sinyal jeneratörleri
8543.30.00.00.00 Elektrolizle kaplama, elektroliz veya elektroforez için makina ve cihazlar
86.01 Elektrikli lokomotifler (elektrik enerjisini dışarıdan alanlar veya elektrik akümülatörlü olanlar)
86.02 Diğer lokomotifler; tenderler
86.03 Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç)
8604.00 Demiryolu veya tramvayların bakım veya servisine ait taşıtlar (kendinden hareketli olsun olmasın) (atölye vagonları, vinçli vagonlar, balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar, hat döşeyiciler, deneme vagonları ve drezinler gibi)
8605.00 Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya tramvay yolcu vagonları; kendinden hareketli olmayan bagaj furgonları, posta vagonları ve diğer özel amaçlı demiryolu ve tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç)
86.06 Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları
8609.00 Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler (sıvıların taşınmasına mahsus konteynerler dahil)
8701.30 Paletli traktörler
8705.10.00.00.19 Diğerleri
87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları (8709.90.00.00.00 hariç)
8710.00.00.00.11 Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları
9008.20.00.00.00 Mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroform okuyucular (kopya çıkarmaya elverişli olsun olmasın)
9008.40.00.00.00 Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç)
90.11 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil) (9011.90 hariç)
9012.10 Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç); difraksiyon cihazları
9013.20.00.00.00 Lazerler (lazer diyodları hariç)
90.15 Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler (9015.90 hariç)
90.24 Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve cihazlar (9024.90 hariç)
9030.40.00.90.00 Diğerleri
9031.20 Deney standları
9031.41.00.00.00 Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne mahsus olanlar
9031.49 Diğerleri


MADDE 3- (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2007/9) sayılı “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.


-------------------------------------------

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 11.12.2001 tarihli 30834 sayılı tasarruflu yazısı
T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.17.521/7530

Konu : Eski ve/veya kullanılmış eşya ithalatı.11.12.2001*30834

GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: (a) 11.11.2000 tarihli, 07.209-610/34275 sayılı yazımız.

(b) 05.12.2000 tarihli, 07.209-610/36632 sayılı yazımız

(c) 02.01.2001 tarihli, 07 .209-610/6 sayılı yazımız.

(d) 17.01.2001 tarihli, 07.209-610/1456 sayılı yazımız.

(e) 06.04.2001 tarihli, 17.521-2711/9009 sayılı yazımız.

(f) 01.06.2001 tarihli, 17.521-7201/14846 sayılı yazımız.

(g) 23.10.2001 tarihli, 17.521-2711/26983 sayılı yazımız.

Müsteşarlığımıza intikal ettirilen hadiselerden, serbest bölgelerde ve gümrük antrepolarında bulunan eski ve/veya kullanılmış eşyanın ithal işlemlerinin yapılacağı gümrük idarelerinin belirlenmesi konusunda tereddütler yaşandığı anlaşıldığından aşağıda yer verilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımızda; kullanılmış alet ve makinelerin ithal işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri,

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda; yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen eşya ile 02.11.2000 tarihinden önce gönderici mahalden yola çıkmış olan, gümrüklere gelen, geçici depolama yeri ve antrepolara konulan, beyannamesi verilen eşyanın gümrük işlemlerinin ihtisas gümrüğüne gönderilmeden geldiği idarede yapılması, muayenesi neticesinde kullanılmış makine olduğu tespit edilen eşyanın ise başka bir sakınca bulunmaması şartıyla ithal işlemlerinin ihtisas gümrüklerinden yapılmasının uygun bulunduğu,

İlgi (c)'de kayıtlı yazımızda; serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak olan 2000/9 sayılı Tebliğde yer alan kullanılmış veya yeni tüm alet ve makinelerin ithal işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri belirtilerek, yeni veya kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen eşya ile 18.12.2000 tarihinden önce gönderici mahalden yola çıkmış olan, gümrüklere gelen, geçici depolama yeri ve antrepolara konulan, beyannamesi verilen eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği gümrük idaresinden yapılmasının uygun bulunduğu,

İlgi (d)'de kayıtlı yazımızda; 200019 sayılı Tebliğ numarasının 2001/9 olarak değiştirildiği belirtilerek Müsteşarlığımıza intikal ettirilen tereddütlere ilişkin olarak yapılan değerlendirme sonucunda, 2001/9 sayılı Tebliğde belirtilen yeni alet ve makineler ile 10 yaşından büyük olan ve Dış Ticaret Müsteşarlığının iznine tabi olarak ithal edilebilen alet ve makinelerin geldiği yetkili gümrük idaresinden ithal edilmesinin uygun bulunduğu,

Belirtilmiştir.

Bilahare, 16.08.2001 tarihli, 24495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 1 ile bugün için yukarıda bahsi geçen 2001/9 sayılı ithalat Tebliğinde genel ifadeyle yürürlükteki İthalat Rejimi Kararının 13 üncü maddesi hükmü çerçevesinde her yıl yayımlanan ''5 Yaşından Eski Olmamak Üzere Kullanılmış olarak İthal Edilecek Maddelere ilişkin Tebliğ''de belirtilen alet ve makinelerin ithalatında yetkili gümrük idareleri, önceden belirlenmiş olanlara ilavelerde bulunmak suretiyle tespit edilerek gümrük uygulamaları yönünden gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bahse konu Tebliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte ilgi (a), (b), (c) ve (d)'de kayıtlı yazılarımız, doğal olarak yürürlükten kalkmıştır.

Ancak, söz konusu Tebliğin uygulanmasında bir takım tereddütler yaşanması üzerine, ilgi (g)'de kayıtlı yazımız ile; GTIP itibariyle 2001/9 sayılı İthalat Tebliği kapsamında yer alan ancak üretim veya model yılı bakımından yeni ve kullanılmamış eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin getirildiği gümrük idaresinden yapılması ve basitleştirilmiş usuller çerçevesinde yeni ve kullanılmamış eşyanın taşıt üstü gümrük işlemlerine tabi tutulmasına ilişkin izin taleplerinin 16.05.2000 tarihli, 24051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük işleri: 2000/3 sayılı ''Taahhütname ile Eşyanın Teslimi ve Taşıt Üstü Gümrük işlemleri Hakkında Tebliğ'' hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Sonuç olarak :

1- G.T.İ.P. itibariyle 200119 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ve ithal talebinde bulunulan yıla nazaran imal/üretim yılı itibariyle eski ve/veya kullanılmış olan eşyanın ithal işlemleri, 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen yetkili gümrük idarelerinden yapılacaktır.

2- 1 inci madde kapsamında olsa bile, Tebliğin anılan maddesinin son fıkrasında da belirtildiği üzere, Yatırım Teşvik Belgesi veya izin ve Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek eşya ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 nci maddesi hükmü kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük işlemleri geldiği gümrük idaresinde yapılabilecektir.

3- GTİP itibariyle 2001/9 sayılı Tebliğ kapsamında yer almayan ancak yürürlükteki İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi çerçevesinde ithaline izin verilen, üretim yılı itibariyle eski ve/veya kullanılmış eşya ile GTİP itibariyle 2001/9 sayılı İthalat Tebliği kapsamında yer almakla birlikte 10 yaşından büyük ve yine anılan Rejim Kararı maddesi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca ithaline izin verilen eşyanın ithal işlemleri geldiği veya bulunduğu gümrük idaresinden yapılabilecektir.

4- 1 inci maddede belirtilen eşya tanımına uysa dahi, 18.12.2000 tarihinden önce gönderici mahalden yola çıkmış olan, gümrüklere gelen, geçici depolama yeri ve antrepolara konulan, beyannamesi verilen eşyanın gümrük işlemleri geldiği gümrükten yapılabilecektir.

5- Serbest bölgelere gelen eşya için 4 üncü madde hükmü uygulanmayacaktır. Başka bir ifadeyle, serbest bölgeye getirilerek 18.12.2000 tarihinden önce Serbest Bölge işlem Formu ile ön statü belgesi düzenlenmiş olsa dahi, 1 inci maddede belirtilen tanıma uyan eşyanın ithal işlemlerinin 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen yetkili gümrük idarelerinden yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Müsteşar

DAĞITIM :

Tüm Gümrükler Başmüdürlüklerine.


--------------------------------------Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 23.10.2001 tarihli 26983 sayılı tasarruflu yazısı
İlgili olarak bakınız:

11.12.2001 tarihli 30834 sayılı tasarruflu yazı

T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.17.521-2711

Konu :

23.10.2001/26983

GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere 16/8/2001 tarihli, 24495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) ile İthalat Rejimi Kararının 13 üncü maddesi hükmü çerçevesinde her yıl yayımlanan "5 Yaşından Eski Olmamak Üzere Kullanılmış Olarak İthal Edilecek Maddelere İlişkin Tebliğ"de belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma girişinde ve geçici ithalatında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan; anılan Tebliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerinin, yalnızca üretim veya model yılı itibariyle eski ve/veya kullanılmış eşyaya değil “5 Yaşından Eski Olmamak Üzere Kullanılmış Olarak İthal Edilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” de belirtilen GTİP’leri haiz yeni ve kullanılmamış eşyaya da uygulandığı; yeni ve kullanılmamış eşyanın gümrük işlemlerinin yapılması için söz konusu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen gümrük idarelerine yönlendirildiği ve bu kabil eşyanın taşıt üstü gümrük işlemlerine (supalan) tabi tutulmasına yönelik izin taleplerinin kabul edilmediği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Tebliğ hükümlerinin, üretim veya model yılı itibariyle yeni ve kullanılmamış eşyanın değil, sadece 5 Yaşından Eski Olmamak Üzere Kullanılmış Olarak İthal Edilecek Maddelere İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan kullanılmış ve/veya üretim yılı itibariyle eski eşyanın serbest dolaşıma girişinde ve geçici ithalatında uygulanması gerektiği açıktır.

Bu itibarla, GTİP itibariyle, 2001/9 sayılı İthalat Tebliği kapsamında yer alan ancak üretim veya model yılı bakımından yeni ve kullanılmamış eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın getirildiği gümrük idaresinden yapılması ve basitleştirilmiş usuller çerçevesinde yeni ve kullanılmamış eşyanın taşıt üstü gümrük işlemlerine tabi tutulmasına ilişkin izin taleplerinin 16/5/2000 tarihli ve 24051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşleri: 2000/3 sayılı “ Taahütname ile Eşya Teslimi ve Taşıt Üstü Gümrük İşlemleri Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H.Cahit SOYSAL

Müsteşar a.

DAĞITIM :

Tüm Gümrükler Başmüdürlüklerine

-----------------------------------------------


Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 01.06.2001 tarihli 14846 sayılı tasarruflu yazısı
İlgili olarak bakınız:

11.12.2001 tarihli 30834 sayılı tasarruflu yazı

T.C

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B.02.1 .GÜM.0.06.00.17.521-7201
Konu:

01.06.2001 / 14846

GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a)09.02.2001 tarihli 3842 sayılı yazımız.
b)06.04.2001 tarihli 9009 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; 2000 yılı üretimi/imali olup 1 Temmuz-31 Aralık 2000 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış veya gümrüklere gelmiş veya serbest bölge işlem formu ile ön statü belgesi düzenlenmiş olan maddelerin 31.12.2001 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithaline, sözkonusu maddelerin kullanılmam iş, yenileştirilmemiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi ve bu uygulamanın 2001 yılına münhasır olması kaydıyla doğrudan gümrük idarelerince izin verilmesinin gerektiği ilgide kayıtlı yazı!arımızla bildirilmişti.
Ancak, Müsteşarlığımıza intikal eden hadiselerden; 01.07.2000 tarihinden önce serbest bölgeye getirilerek Serbest Bölge İşlem Formu ile ön statü belgesi düzenlenen ve doğası gereği ambalajı ve/veya sevk evrakından (fatura, yük senedi, konşimento) üretim/imal yılı belirlenemeyen boya, deri ve benzeri nitelikteki eşya ile ilgili 2001 yılı içerisindeki ithal taleplerinde eski yeni değerlendirilmesinin yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşıldığından, konu uygulamaya esas teşkil edecek görüşlerinin bildirilmesini teminen Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiştir.
Konuya ilişkin olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan 31.05.2001 tarihli 34088 sayılı yazıda:
"Yapılan yazışmaların azaltılarak ithal taleplerinin sonuçlandırılabilmesini ve ayrıca, bilhassa serbest bölgelerde yaşanılan sıkışıklığın giderilmesini teminen;
- 1.1.1999 - 31.6.2001 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış veya gümrüklere gelmiş veya serbest bölgelere gelerek serbest bölge işlem formu ile ön statü belgesi düzenlenmiş maddelerin (8429.61; 8429.52; 8429.59; 87.01; 87.02; 87.03; 87.04; 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan maddeler hariç),
- 2000 yılında 2001 model olarak üretilen otomotiv ana sanayi ürünlerinin (otomobil, kamyon1 kamyonet vb.)
- Hariç kapsamında belirtilen, 8429.51; 8429.52; 8429.59 gümrük tarife pozisyonunda yer alan, 2000 yılı üretimi/imali olan ve l Temmuz-31 Aralık 2000 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış veya gümrüklere gelmiş veya serbest bölgelere gelerek serbest bölge işlem formu ile ön statü belgesi düzenlenmiş maddelerin,
- Müsteşarlığımızdan serbest bölgelerde üretim veya montaj faaliyet ruhsatı alan firmalarca, serbest bölgeye getirildiği tarihte yeni ve kullanılmamış (orijinal ambalajında) olan aksam ve parçalardan 1999, 2000 ve 2001 yıllarında üretilen mamul maddelerin,
31.12.2001 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithaline, mezkur maddelerin kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla doğrudan gümrük idarelerince izin verilmesi mer'i İthalat Rejimi Kararı'nın 2 ve 7 nci maddeleri uyarınca uygun görülmektedir."
Denilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

--------------------------------------------Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 06.04.2001 tarihli 9009 sayılı tasarruflu yazısı
İlgili olarak bakınız:

11.12.2001 tarihli 30834 sayılı tasarruflu yazı

T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.17.521/7201

Konu :

06.04.2001/9009

GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 09.02.2001 tarihli ve 17.521/7201-3842 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile; yürürlükteki ithalat Rejimi Kararının 7 nci maddesinden bahisle, bu maddede belirtilen ''eski'' tavsifine yönelik değerlendirmenin, otomotiv ana sanayi ürünleri (binek otomobili, kamyon, kamyonet vb.) için ''model yılı''na, diğer makine ve techizat için ise ''imal/üretim yılı''na göre yapıldığı belirtilerek; mer'i ithalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi hükmü karşısında, 2000 yılı üretimi/imali olup, 1 Temmuz-31 Aralık 2000 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında çıkış ülkesince ihracat işlemleri tamamlanmış veya gümrüklere gelmiş veya serbest bölgelere gelerek serbest bölge işlem formu ile ön statü belgesi düzenlenmiş olan maddelerin, 2000 yılında 2001 model olarak üretilen otomotiv ana sanayi ürünlerinin (otomobil, kamyon, kamyonet vb.), Dış Ticaret Müsteşarlığından serbest bölgelerde üretim veya montaj faaliyet ruhsatı alan firmalarca, serbest bölgeye getirildiği yılın imali/üretimi olup aynı zamanda kullanılmamış ( orijinal ambalajında) olan aksam ve parçalardan 2000 veya 2001 yıllarında imal edilen/üretilen mamul maddelerin 31.12.200 1 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithaline, söz konusu maddelerin kullanılmamış, yenileştirilmemiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) ..: olmamaları, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi ve bu uygulamanın " 200 1 yılına münhasır olması kaydıyla doğrudan gümrük idarelerince izin verilmesi yönünde talimat verilmiştir.

Konu ile ilgili oluşan bazı tereddütlerin giderilmesi ve uygulamanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi bakımından;

1. İlgide kayıtlı yazımız kapsamı dışında kalan; 1 Temmuz 2000 tarihinden önce veya 2000 yılı üretimi/imali olduğu halde 31.12.2000 tarihinden sonra gümrüğüne gelmiş eşyanın ithalinde, ithalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca Dış Ticaret Müsteşarlığının yazılı izninin aranması;

2. Türkiye'ye ithal edilecek eşyanın üretildiği yıl içerisinde serbest dolaşıma girmesi esas olmakla birlikte, doğası gereği, ambalajı ve/veya sevk evrakından (fatura, yük senedi, konşimento) üretirn/imal yılı belirlenemeyen eşya (Örneğin; dökme olarak gelen eşya) için eski-yeni değerlendirilmesinin yapılmaması;

3. Üretildiği yıl içerisinde serbest bölgeye getirilerek serbest bölge işlem formu ile ön statü belgesi düzenlenmiş ve herhangi bir işlem veya işçiliğe tabi tutulmadan ithal edilecek eşya için ilgi yazımızda ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması;

4. Dış Ticaret Müsteşarlığından serbest bölgelerde üretim veya montaj faaliyet ruhsatı alan firmalarca serbest bölgelere getirildiği yılın imali/üretimi olup aynı zamanda kullanılmamış (orijinal ambalajında) olan aksam ve parçalardan 2000 veya 2001 yılında imal edilen/üretilen mamul olup olmadığına ilişkin tespitin doğrudan gümrük idaresince yapılması;

Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Müsteşar a.

H. Cahit SOYSAL

Gümrükler Genel Müdürü


DAĞITIM:

Tüm Gümrükler Başmüdürlükleri

------------------------------------Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük İşlemleri ile ilgili 17.01.2001 tarihli 1456 sayılı tasarruflu yazısı
T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.209-610

Konu :

17.01.2001/1456

GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a) 11.11.2000 tarihli, 34275 sayılı yazımız.

b) 02.01.2001 tarihli, 6 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, ilgi (a)’da kayıtlı yazımızda, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak olan, 2000/9 sayılı Tebliğde yer alan kullanılmış alet ve makinelerin ithal işlemlerinin İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy, İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı İzmir TIR, Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı Mersin, Bursa Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı Bursa ve Trabzon Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüklerinden yapılmasının uygun bulunduğu bildirilmişti. Yeni İthalat Rejim Kararının eklerinde, 2000/9 sayılı Tebliğ 2001/9 olarak değiştirilmiştir.

İlgi (b) yazımızda ise, anılan Tebliğ kapsamındaki alet ve makinelerin yeni olması halinde de adı geçen gümrük idarelerinde işlem görecekleri belirtilmişti.

Müsteşarlığımıza intikal eden tereddütlerin değerlendirilmesi sonucunda;

1-2001/9 sayılı Tebliğde belirtilen Gümrük Tarife Pozisyonlarına giren yeni alet ve makineler ile,

2-10 yaşından büyük olan ve Dış Ticaret Müsteşarlığının iznine tabi olarak ithal edilebilen alet ve makinelerin,

Geldiği yetkili gümrük idaresinden ithal edilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU

Müsteşar

DAĞITIM:

Tüm Gümrükler Başmüdürlüklerine.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey