Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Kabak çekirdeği ithalatı


Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Tarife ile ilgili 20.05.2002 tarihli 10855 sayılı tasarruflu yazısı
TC.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.09.259-3282                                            ANKARA
Konu :
FAKS
20.05.2002 * 10855
GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
Müsteşarlığımıza intikal eden bilgilerden, “kabak çekirdeği” isimli eşyanın sınıflandırılması hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere kabak çekirdeği, kabak sebzesinden elde edilen, tohumluk olarak veya herhangi bir işlem görmeksizin sofralık olarak ve gıda sanayiinde ayrıca kutuma, kavrulma, tuzlama gibi işlemler gördükten sonra sofralık olarak kullanılması mümkün olabilmektedir. Buna göre 12.07, 12.09, 12.12 ve 20.08 tarife pozisyonlarının söz konusu eşyanın sınıflandırılabileceği muhtemel pozisyonlar olarak düşünülmesi mümkündür.
Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 12 nci fasıl 3 nolu notunda “12.09 pozisyonu anlamında, pancar tohumları, ot ve diğer çim tohumları, süs çiçekleri tohumları, sebze tohumları, orman ağaçları tohumları, meyve ağaçları tohumları, fiğ tohumları (Vicia faba türünden olanlar hariç) veya acı bakla tohumları "ekilmeye mahsus tohumlar" dan sayılırlar.
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar ekilmeye mahsus olsalar bile, 12.09 pozisyonu dışında kalırlar:
a) Baklagil sebzeler veya tatlı mısır (Fasıl 7);
b) 9. Fasılda yer alan baharat ve diğer ürünler;
c) Hububat (Fasıl 10);
d) 12.01 ila 12.07 veya 12.11 pozisyonlarında yer alan ürünler.” denilmektedir.
Anılan İzahnamenin 12 nci Fasıl Genel Açıklamalarında, “12.01 ila 12.07 pozisyonları ekim için veya diğer amaçlar için hazırlanmış durumda olsalar da, endüstriyel veya yenilebilir katı ve sıvı yağ ekstraksiyonunda (presleme veya çözücüler ile) kullanılan türden tohumları ve meyveleri kapsar. Bununla beraber bu pozisyonlar; 08.01 veya 08.02 pozisyonlarında yer alan ürünleri, zeytinleri (Fasıl 7 veya Fasıl 20). kendilerinden yağ elde edilmekle beraber genelde daha çok başka amaçlar için kullanılan örneğin kayısı, şeftali veya erik çekirdeklerini (12.12 pozisyonu) ve kakao tanelerini (18.01 pozisyonu) kapsamaz.” 12.09 tarife pozisyonu açıklamalarında ise “Bu pozisyon, ekim amacıyla kullanılan tohumları, meyveleri ve sporları kapsar. Bu pozisyon aynı zamanda, filizlenme yeteneği kalmayan bu gibi ürünleri de içine alır. Bununla birlikte, Genel Açıklama Notunun sonunda yer alan ve ekim amacı güdülse dahi normal olarak ekimden başka bir amaçla kullanıldığı için tarifenin başka bir yerinde sınıflandırılmış ürünler, bu pozisyona dahil değildir.” hükümleri yer almaktadır.
Ayrıca 12.07 tarife pozisyonu kapsamı eşyanın bir kısmı ismen GTİP metinlerinde zikredilmiş, ismen geçmeyip diğerleri kapsamında yer alan eşya ise anılan İzahnamenin 12.07 tarife pozisyonu açıklamalarında sayılmıştır.
Bu bilgiler ışığında, kabak çekirdeği isimli eşya; kendisinden yağ elde edilebilmekle beraber genel kullanım amacı olmadığından ve Tarife Cetvelinde veya İzahnamede ismen belirtilenler içerisinde yer almadığından 12.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
Ekim amacıyla kullanılan tohumların yanı sıra filizlenme yeteneği kalmayan yani tohum olma özelliğini yitirmiş olan ürünler de 12.09 tarife pozisyonu kapsamında yer almaktadır.
12.12 tarife pozisyonu ise, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan insanların yemesine elverişli cinsten meyva çekirdekleri ve çekirdek içleri ve diğer bitkisel ürünleri içermektedir.
Kabak çekirdeği yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde 12.09 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığından tarifenin başka yerinde bulunmayan eşya olarak 12.12 tarife pozisyonunda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, tuzlanarak kurutulmuş veya kavrulmuş kabak çekirdekleri (kuruyemiş olarak tabir edilen şekilde) 20.08 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.
Bu itibarla, tohumluk veya sofralık tabir edilen kabak çekirdeğinin 12.09 tarife pozisyonunda, tuzlanarak kurutulan veya kavrulmuş olan kabak çekirdeğinin 20.08 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtilen şekilde işlem ifasını rica ederim.

Müsteşar a.

DAĞITIM :
Tüm Gümrükler Başmüdürlüklerine

------------------------------------------------------------------


Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)

2008 Maddesi İlgili Vergi Oranları Seçili Ülke: Çin Halk Cumhuriyeti
2008.11.98.00.00 Diğerleri - 8 - 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.11.00.00 Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva ve sert kabuklu tropikal meyva içerenler - 8 - 58,5 58,5 0 58,5

GÜMRÜK VERGİSİ : %58,5
KDV %82008 Maddesi İlgili Mevzuatlar / Seçili Ülke: Çin Halk Cumhuriyeti

1 Dtm İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünleri (Dış Ticarette Standardizasyon - 2008/2 - Ek 1)
2 Stand Standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan maddeler (Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği)
3 KntBTr
GmrKp
GmrKp İthalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesi aranır ve ithalat/ihracatı belirli gümrük kapılarından yapılır (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Ek 6A)
4 Hassas Ürün Grubu listesinde olan maddeler
5 İade
KydBğ İhracatında ihracat iadesi yapılan ve ihracı kayda bağlı maddeler
6 YskDİ Dahilde işleme izni verilmeyecek eşya listesi kapsamında olan maddeler
7 KıymetTs İşlenmiş yer fıstığı için referans fiyat
8 İşlenmiş tarım ürünlerinin tahlilleri
9 Avi Bu G.T.İ.P. İçin Sınıflandırma Görüşü vardır
10 Tnm "Kabak çekirdeği" için tarife sınıflandırması
11 BorsTes İhracatta Borsa Tescil Beyannamesi Aranan Ürünler
12 Btb Bu G.T.İ.P. e bağlı maddeler için bağlayıcı tarife bilgisi vardır


----------------------------------------------------------------1209.91.90.00.11 Maddesi İlgili Vergi Oranları Seçili Ülke: Çin Halk Cumhuriyeti
GÜMRÜK VERGİSİ % 1
KDV %1


Aşağıdaki maddeler 2008 Yılı İthalat Rejimi - I Sayılı Liste kapsamındadır.
G.T.İ.P. MADDE İSMİ Ölçü
KDV(%) ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve EFTA MAK BOS-HER DÜ

1209.91.90.00.11 Kabak tohumu - 1 - 1 1 0 1


Seçili Gümrük Tarifesi (1209.91.90.00.11) altında olup da aşağıda detayları gösterilen maddeler Gözetim Uygulaması kapsamındadır;
Gözetim uygulaması - 1
G.T.İ.P AÇIKLAMA ÜLKE ÜRETİCİ VERGİ BAŞL.TAR BİT.TAR
1209.91.90.00.11 Kabak Tohumu Tüm Ülkeler --- 4000 ABD Doları/ton/brüt 22.04.2006 -
1209.91.90.00.11 Maddesi İlgili Mevzuatlar Seçili Ülke: Çin Halk Cumhuriyeti

1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ithal ön izin belgesi ibrazında geçerli gümrük vergisi
2 KntBTr İthalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesi aranır (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Ek 3)
3 KntBTr
GmrKp
GmrKp İthalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesi aranır ve ithalat/ihracatı belirli gümrük kapılarından yapılır (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Ek 6A)
4 YskDİ Dahilde işleme izni verilmeyecek eşya listesi kapsamında olan maddeler
5 Gztm CIF birim kıymeti 4.000 ABD Doları/Ton altında olanlarının ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın, ileriye yönelik gözetime tabidir
6 GmrKp Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatının tayin ve ilan edilen ihraç kapılarından yapılması
7 Kbtj Bu madde kontrole tabi kabotaj eşya listesi kapsamındadır.
8 GmrKp
BtkSğlk
RXprt
BtkPrm Bitki ve bitkisel ürün ithalatında aranan belgeler ve ithalatın yapılabileceği gümrük kapıları
9 Sınıf Gümrük Müsteşarlığı sınıflandırma kararı
10 Tnm "Kabak çekirdeği" için tarife sınıflandırması
11 Önİzn İhracatı ön izne bağlı malzemeler
12 BorsTes İhracatta Borsa Tescil Beyannamesi Aranan Ürünler
13 Tarım
Ormn
Tarım Tohumlukların ithal edilmesi ve ihracı
14 Btb Bu G.T.İ.P. e bağlı maddeler için bağlayıcı tarife bilgisi vardır