Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: İthalat Yardım


8513.10.00.90.00 Maddesi İlgili Vergi Oranları Seçili Ülke: Almanya

Aşağıdaki maddeler 2008 Yılı İthalat Rejimi - II Sayılı Liste kapsamındadır.
G.T.İ.P. MADDE İSMİ Ölçü
KDV(%) ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

8513.10.00.90.00 Diğerleri -18-5,7


8513.10.00.90.00 Maddesi İlgili Mevzuatlar Seçili Ülke: Almanya | Tarih: 22.03.2008

1 Hassas Olmayan Ürün Grubu listesinde olan maddeler
2 Sınıf Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararı
3 Avi Bu G.T.İ.P. İçin Sınıflandırma Görüşü vardır
4 Servis İstasyonu kurulması gereken ve satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetleri istenecek ürünler
5 Btb Bu G.T.İ.P. e bağlı maddeler için bağlayıcı tarife bilgisi vardır


8531.20.20.00 Maddesi İlgili Vergi Oranları Seçili Ülke: Almanya | Tarih: 22.03.2008

Aşağıdaki maddeler 2008 Yılı İthalat Rejimi - II Sayılı Liste kapsamındadır.
G.T.İ.P. MADDE İSMİ Ölçü
KDV(%) ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA,İSR,
SUR,TUN,FAS,MAK,
HIR,B-HER,MIS,
B.Ş. VE GAZ.ŞER. KOS
GTS ÜLKELERİ DÜ
EAGÜ
ÖTDÜ
GYÜ


8531.20.20.00.00 Işık veren diyod tertibatlı olanlar (LED)
(b) - 18 - Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf


8531.20.20.00 Maddesi İlgili Mevzuatlar Seçili Ülke: Almanya | Tarih: 22.03.2008

1 SvlHv Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve gümrük beyannamelerinin tescilinde Ulaştırma Bakanlığı nın uygunluk yazısı aranır. (İthalat: 2008/8 - Ek 2)
2 Hassas Olmayan Ürün Grubu listesinde olan maddeler
3 Avi Bu G.T.İ.P. İçin Sınıflandırma Görüşü vardır
4 Servis İstasyonu kurulması gereken ve satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetleri istenecek ürünler
5 Btb Bu G.T.İ.P. e bağlı maddeler için bağlayıcı tarife bilgisi vardır


9405.40.39 Maddesi İlgili Vergi Oranları Seçili Ülke: Almanya | Tarih: 22.03.2008

Aşağıdaki maddeler 2008 Yılı İthalat Rejimi - II Sayılı Liste kapsamındadır.
G.T.İ.P. MADDE İSMİ Ölçü
KDV(%) ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA,İSR,
SUR,TUN,FAS,MAK,
HIR,B-HER,MIS,
B.Ş. VE GAZ.ŞER. KOS
GTS ÜLKELERİ DÜ
EAGÜ
ÖTDÜ
GYÜ

9405.40.39.00.00 Diğerleri - 8-18
- 0 0 0 0 1,2 4,7


V Sayılı Liste Uygulaması
G.T.İ.P. KAYIT NO. MADDE İSMİ GÜM.VER.
9405 40 35 10
Sentetik maddeden elektrik ışığı tertibatı, çapı 3,0 mm. (± 0,2 mm.) olan, uzunluğu 420 mm. (± 1 mm.) veya daha fazla olan fakat 600 mm.’yi aşmayan 3 fluoresan tüp (RBG) içeren, 85.28 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus. (a)
0
9405.40.39 10
Uzunluğu 300 mm veya daha fazla fakat 600 mm yi geçmeyen ambiyans ışık modülü, PCB ye monte edilmiş, belirli tek çipli, kırmızı, yeşil ve mavi ışık yayan diotları olan, 3 veya daha fazla fakat 9 seriliyi geçmeyen ve haifi motor üzerine tasarlanmış ve Düz Ekran TV setinin ön ve/veya arkasına ışık bağlı olan. (a)
0


Seçili Gümrük Tarifesi (9405.40.39) altında olup da aşağıda detayları gösterilen maddeler Gözetim Uygulaması kapsamındadır;
Gözetim uygulaması - 1
G.T.İ.P AÇIKLAMA ÜLKE ÜRETİCİ VERGİ BAŞL.TAR BİT.TAR
9405.40 Elektrikli diğer aydınlatma cihazları Tüm Ülkeler --- 7 ABD Doları/kg/brüt 30.03.2007 -
9405.40.39 Maddesi İlgili Mevzuatlar Seçili Ülke: Almanya | Tarih: 22.03.2008

1 ListV V Sayılı Liste Kapsamında yer alan maddelere ilişkin uygulama
2 Hassas Olmayan Ürün Grubu listesinde olan maddeler
3 Hassas Ürün Grubu listesinde olan maddeler
4 CE Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik kapsamındaki bu ürün ithalatında CE işareti aranır
5 1/1/2008 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünler
6 Gztm Ülke ayrımı gözetilmeksizin, ileriye yönelik gözetim
7 İhracatı kısıtlamaya tabi olmayan ürün
8 GmrKp Serbest dolaşıma giriş işlemleri BİLGE Sistemi bulunan tüm gümrük müdürlüklerinden yapılabilecek maddeler
9 Menşe Menşe Statüsü

9405.40.99.10.00 Maddesi İlgili Vergi Oranları Seçili Ülke: Almanya | Tarih: 22.03.2008

Aşağıdaki maddeler 2008 Yılı İthalat Rejimi - II Sayılı Liste kapsamındadır.
G.T.İ.P. MADDE İSMİ Ölçü
KDV(%) ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA,İSR,
SUR,TUN,FAS,MAK,
HIR,B-HER,MIS,
B.Ş. VE GAZ.ŞER. KOS
GTS ÜLKELERİ DÜ
EAGÜ
ÖTDÜ
GYÜ

9405.40.99.10.00 Adi metallerden olanlar - 8-18
- 0 0 0 0 0 2,7


Seçili Gümrük Tarifesi (9405.40.99.10.00) altında olup da aşağıda detayları gösterilen maddeler Gözetim Uygulaması kapsamındadır;
Gözetim uygulaması - 1
G.T.İ.P AÇIKLAMA ÜLKE ÜRETİCİ VERGİ BAŞL.TAR BİT.TAR
9405.40 Elektrikli diğer aydınlatma cihazları Tüm Ülkeler --- 7 ABD Doları/kg/brüt 30.03.2007 -
9405.40.99.10.00 Maddesi İlgili Mevzuatlar Seçili Ülke: Almanya | Tarih: 22.03.2008

1 Hassas Olmayan Ürün Grubu listesinde olan maddeler
2 Hassas Ürün Grubu listesinde olan maddeler
3 CE Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik kapsamındaki bu ürün ithalatında CE işareti aranır
4 Gztm Ülke ayrımı gözetilmeksizin, ileriye yönelik gözetim
5 İhracatı kısıtlamaya tabi olmayan ürün
6 GmrKp Serbest dolaşıma giriş işlemleri BİLGE Sistemi bulunan tüm gümrük müdürlüklerinden yapılabilecek maddeler
7 Menşe Menşe Statüsü
8 Btb Bu G.T.İ.P. e bağlı maddeler için bağlayıcı tarife bilgisi vardır

8543.70.90.00.19 Maddesi İlgili Vergi Oranları Seçili Ülke: Almanya | Tarih: 22.03.2008

Aşağıdaki maddeler 2008 Yılı İthalat Rejimi - II Sayılı Liste kapsamındadır.
G.T.İ.P. MADDE İSMİ Ölçü
KDV(%) ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA,İSR,
SUR,TUN,FAS,MAK,
HIR,B-HER,MIS,
B.Ş. VE GAZ.ŞER. KOS
GTS ÜLKELERİ DÜ
EAGÜ
ÖTDÜ
GYÜ

8543.70.90.00.19 Diğerleri - 8-18
- 0 0 0 0 0 3,7


V Sayılı Liste Uygulaması
G.T.İ.P. KAYIT NO. MADDE İSMİ GÜM.VER.
8537.10.99
8543.70.90 94
20
Çift kurşun çerçeveli muhafaza içinde yer alan iki bağlantı alanı etkili transistörler içeren ünite. 0
8537 10 99
8543.70.90 95
25
Çift kurşun çerçeveli muhafaza içinde yer alan iki metal oksid yarıiletken alanı etkili transistörler içeren ünite. 0
8543.70.90 30
Bir baskılı devre üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlardan oluşan yükselteç, muhafaza içerisinde. 0
8543.70.90 35
Radyo frekans (RF) modülatörü, 43 MHz. ile 870 MHz. frekans aralığında çalışan, VHF ve UHF sinyallerini anahtarlayabilen, bir baskılı devre üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlardan oluşan, bir muhafaza içinde bulunan. 0
8543.70.90 40
Güç sınırlayıcı (power barrier) diyotlu rektifiye tertibatı, 600 A.i aşmayan ortalama ileri akımlı ve 40 V.u aşmayan tekrarlı ters tepe gerilimli olan, her biri bir muhafaza içinde ve ortak bir katoda bağlanmış 2 diyottan oluşan. 0
8543.70.90 45
Sabit frekanslı piezo-elektrik kristal osilatör, 1,8 MHz. ile 67 MHz. frekans aralığında çalışan, muhafazasında. 0
8543.70.90 50
Mekanik titreşim jiroskobu, 25 veya 26 kHz.lik osilatörle çalışan, diferansiyel yükselteci ve dedektör devresinden oluşan, muhafazasında 0
8543.70.90 55
Opto-elektronik devre, bir veya daha fazla ışık saçan diyod (LED) entegre sürücü devresi ve bir yükselteç (amplifikatör) devreli fotodiyodla donatılsın veya donatılmasın, bir entegre mantık kapısı (logic gate) dizini devresi veya bir veya birden fazla ışık saçan diyod ve yükselteç devreli en az 2 fotodiyod içeren veya içermeyen, entegre mantık kapısı dizin devresi veya diğer entegre devreler içeren veya içermeyen, plastik muhafazasında. 0
8543.70.90 60
Osilatör, merkez frekansı 20 GHz. veya daha fazla olan fakat 42 GHz.i geçmeyen, bir tabaka üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlardan oluşan, muhafazasında. 0
8543.70.90 65
Ses üretme ve çoğaltma devresi, stereo ses veri depolaması ve anında kayıt ve tekrar kaydetme (playback) yapabilen, bir baskılı devre üzerine monte edilmiş iki veya üç yekpare entegre devre içeren, muhafazasında. 0
8543.70.90 70
Yüksek gerilim bastırma tertibatı, 8 diyoddan oluşan, ters kapama gerilimi 4,5 V.u, ters kaçak akımı 10 μA.i, tepe darbe (pulse) akımı 30 A.i geçmeyen ve nominal kapasitesi 50 pF. olan, muhafazasında. 0
8543.70.90 75
Optik fonksiyonlara, aydınlatma fonksiyonlarına ve sinyal işleme fonksiyonlarına sahip gerçek zamanlı (real time) film tarama sistemi için şarj bağlantılı (CCD) tarama tertibatı. 0
8543.70.90 80
Üzerine en az bir piezo-elektrik kristal ve bir ayarlanabilir kapasitör yerleştirilmiş baskı devre içeren, ısı telafi edebilen osilatör, tümü bir muhafaza içerisinde. 0
8543.70.90 85
Bir baskı devre üzerinde aktif pasif elemanlardan oluşan, ısı telafi edebilen osilatörler haricindeki voltaj kontrollü osilatörler (VCO), bir muhafaza içerisinde. 0
8543.70.90 90
Yakıt hücreleri modülü
soğutma sistemi entegre edilmiş bir muhafaza içinde yer alan polimer elektrolid yakıt hücreleri diyaframı,
bir voltaj monitör ünitesi ve bağlantıları
içeren, otomobil sevk sistemlerinin üretimine mahsus (a)

0


8543.70.90.00.19 Maddesi İlgili Mevzuatlar Seçili Ülke: Almanya | Tarih: 22.03.2008

1 Sğlk Elektronik sigara ithalatı
2 ListV V Sayılı Liste Kapsamında yer alan maddelere ilişkin uygulama
3 Hassas Olmayan Ürün Grubu listesinde olan maddeler
4 SvlHv Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatta istisnai Gümrük Vergisi oranı
5 Avi Bu G.T.İ.P. İçin Sınıflandırma Görüşü vardır
6 Servis İstasyonu kurulması gereken ve satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetleri istenecek ürünler
7 Btb Bu G.T.İ.P. e bağlı maddeler için bağlayıcı tarife bilgisi vardır