Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: bedelsiz ithalatta cif bedeli


Alıntı:
ottoman.01´isimli üyeden Alıntı
Selam yurtdışında ıkı yıldır diplomatik bır gorevde çalışmaktayım bır yıl sonra donmem gerekıyor, dönerken bır bmw 3.16 turkıyeye goturmek ıstıyorum ancak benım sorunum cif bedelı belırlenırken bmw 3.16 nın dıplomatık fiyatı alm 19100 euro fakat turkıye'dekı vergısısız satıs fıyatı 25000 euro gozukuyor cıf bedelı uzerınden dıplomatık ındırım uygulanıp uygulanmadıgı ve yahut 25000 mı baz alınıyor 19100 mu  hesaplamada baz alınıyor yardımlarınızı beklıyorum tesekkur ederım.

Diplomatik İndirim ile ilgili genelge aşağıdadır İnceleyiniz

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.11.354-11 04.10.2001
Konu : Muhtelif marka otomobillere
Uygulanacak Diplomatik İndirim Oranları


GENELGE
2001 / 23

İLGİ : 14.02.2000 gün ve 2000/15 sayılı Genelge.

Diplomatik statüyü haiz olan ve diplomatik pasaport ibraz ederek kendilerine diplomatik indirimli kıymet uygulanmasını talep eden şahıslarca yapılan otomobil ithalatında uygulanacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.
1- Söz konusu indirim ekli listede (Ek:1) kayıtlı şahıslara uygulanacaktır.
2- Ek 1'de belirtilen ünvanların dışında kalan diplomatik pasaport hamili kişiler görev yaptıkları T.C. Temsilciliklerinden alacakları statülerini belirten belgeyi Dışişleri Bakanlığına tasdik ettirmek suretiyle diplomatik indirimden yararlanabilecektir. (Ek:2)
3- Otomobillerin, diplomatik pasaportların geçerlik süresi içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
4- (2007-6 Sayılı Genelge ile değişik) Diplamatik indirim: yükümlülere diplomatik indirim yapılmış olması hailinde uygulanır.
5- (2007-6 Sayılı Genelge ile değişik) Diplomatik indirim miktarı, yükümlüye aracın satın alınması esnasında gerçekte uygulanan ve belgelendirilen indirim miktarıdır.
İdareye ibraz edilen belgelerin gerçeklik ve doğruluğu konusunda tereddüt hasıl olması durumunda konu 2006/6 sayılı genelge çerçevesinde değerlendirilir.
6- Kıymet tespitinde amortisman indirimi söz konusu olduğunda önce kıymetten diplomatik indirim yapılacak daha sonra kalan tutardan amortisman indirimi yapılacaktır.
7- Diplomatik pasaportun ilgili sahife fotokopileri idare amirince tasdik edildikten sonra tek tip Gümrük Beyannamesine eklenecektir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.
H. Cahit SOYSAL
Gümrükler Genel Müdürü

DAĞITIM : Gereği :
Merkez Teşkilatına
Tüm Güm. Başmüdürlüklerine

EK 1
DİPLOMATİK PASAPORT HAMİLİ OLUP
DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDE DİPLOMATİK STATÜYE SAHİP PERSONELİN ÜNVANLARINI GÖSTERİR LİSTE

1- Büyükelçi
2- Daimi Temsilci
3- Daimi Temsilci Yardımcısı
4- Büyükelçilik Müsteşarı
5- Daimi Temsilcilik Müsteşarı
6- Büyükelçilik Başkatibi
7- Daimi Temsilcilik Başkatibi
8- Büyükelçilik 2. Katibi
9- Daimi Temsilcilik 2. Katibi
10- Büyükelçilik 3. Katibi
11- Daimi Temsilcilik 3. Katibi
12- İdari Ataşe
13- Başkonsolos
14- Başkonsolos Yardımcısı
15- Konsolos
16- Muavin Konsolos
17- Ataşe
18- Büyükelçilik veya Daimi Temsilcilik Maliye ve Gümrük Müşaviri ve Yrd.
19- Başkonsolosluk Maliye ve Gümrük Ataşesi ve Yardımcısı
20- Büyükelçilik Eğitim Müşaviri ve Yardımcısı
21- Başkonsolosluk Eğitim Ataşesi ve Yardımcısı
22- Büyükelçilik veya Daimi Temsilcilik Tarım Müşaviri ve Yardımcısı
23- Büyükelçilik veya Daimi Temsilcilik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Yrd.
24- Başkonsolosluk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi ve Yardımcısı
25- Büyükelçilik Kültür Müşaviri ve Yardımcısı
26- Başkonsolosluk Kültür Ataşesi ve Yardımcısı
27- Büyükelçilik Tanıtma Müşaviri ve Yardımcısı
28- Başkonsolosluk Tanıtma Ataşesi ve Yardımcısı
29- Daimi Temsilcilik veya Büyükelçilik Ekonomi ve Ticaret Müşaviri ve Yrd.
30- Başkonsolosluk Ekonomi ve Ticaret Ataşesi ve Yardımcısı
31- Büyükelçilik Dini Hizmetler Müşaviri ve Yardımcısı
32- Başkonsolosluk Dini Hizmetler Ataşesi ve Yardımcısı
33- Büyükelçilik veya Daimi Temsilcilik Basın Müşaviri ve Yardımcısı
34- Askeri Ataşe, Askeri Ataşe Yardımcısı, Uzman Müşavir ve Hukuk Müşaviri

NOT: Bu tarihten sonra Bakanlar Kurulu tarafından yurtdışı teşkilatı kurulmasına karar verilecek olan diğer Bakanlık ve Kuruluşların Büyükelçilik ve Daimi Temsilciliklerimizde görev yapacak Müşavir ve Yardımcıları ile Başkonsolosluklarımızda görev yapacak Ataşe ve Yardımcıları da bu liste kapsamında kabul edilecektir.EK 2

T.C.
....................................BÜYÜKELÇİLİĞİ
....../....../200


BELGE


...../...../200..-...../....../200.. tarihleri arasında ...........................................deki, .......................................... nezdinde, ...................................................................... ünvanı ile görev yapmış bulunan ............/....... sayılı diplomatik pasaport hamili .............................................................' a bu görevi süresince ................................ makamlarınca tam Diplomatik statü tanınmıştır.

(İmza/Mühür)
(T.C. Temsilciliği Şefinin
Adı, Soyadı)
(Ünvanı)

(İmza/Mühür tasdiki)

(Dışişleri Bakanlığı)EK 3
(2007-6 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR)

DİPLOMATİK İNDİRİM ORANLARI


OTOMOBİLİN MARKASI : İNDİRİM ORANI :
Mercedes % 15 (Yüzde Onbeş)
Volkswagen % 15 (Yüzde Onbeş)
Audi % 15 (Yüzde Onbeş)
Opel % 15 (Yüzde Onbeş)
Ford (Alman) % 15 (Yüzde Onbeş)
BMW % 15 (Yüzde Onbeş)
Porsche % 15 (Yüzde Onbeş)
Honda % 15 (Yüzde Onbeş)
Toyota % 12 (Yüzde Oniki)
Nissan % 13,5 (Yüzde Onüçbuçuk)
Suzuki % 10 (Yüzde On)
Mazda % 10 (Yüzde On)
Jaguar % 10 (Yüzde On)
Ford (İngiliz) % 17 (Yüzde Onyedi)
Vauxhall % 16 ( Yüzde Onaltı)
Fiat % 12 (Yüzde Oniki)
Alfa Romeo % 20 (Yüzde Yirmi)
Volvo (İsveç) % 5 (Yüzde Beş)
Saab (İsveç) % 10 (Yüzde On)
Peugeot % 10 (Yüzde On)
Renault % 10 (Yüzde On)
Lada % 5 (Yüzde Beş)
Mitsubishi % 11 (Yüzde Onbir)
Citroen % 10 (Yüzde On)