Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Mahrecine İade


Alıntı:
Rmoon´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Merhaba Arkadaşlar,

Türkiye'de, yurtdışındaki bir firmanın temsilciliğini yapan bir firmadan Devir usulü ile ithalat yapıldı. Yani temsilci firma yurtdışından ürün aldı , antrepoya getirdi, ithal işlemlerini biz yaptık ( Firma, gümrüğe yazılı beyanda bulunarak devir etti ). Ürün fabrikamıza geldikten sonra istenilen ürün olmadığı farkedildi ( ki üründe herhangi bir kusur , hata yok . Sadece bizim üretim kriterlerimize uymuyordu ) ve iade kararı alındı. Nasıl bir işlem izlememiz lazım ? Ne yapmalıyız?

Biz, firmanın istediği başka bir antrepoya ilgili ürünü gönderdik fakat gümrükçü arkadaşlar bu ürünün yurtdışına çıkış yapmasını ve temsilci firmanın ithal ederek çözülebileceğini veya direkt bu ürünün yurtdışındaki firmaya iade edilmesi ki muhatabımızın yurtdışındaki ana firma olduğu söylendi. İthal işlemimizde teşvik kullanıldı. Konu çok acil ve acil yardım, görüş ve önerilerinize ihtiyacım var.

Yardımcı olursanız çok sevinirim. Saygılar
Eşya kullanılmamış olmak veya siparişe uymadığının ilk kullanım dışında anlaşılamamış olması halinde mahrecine iade edilebilir. Bu durumda ithalatında ödenen vergiler iade edilir. Teşvik belgesi ile ithalat gerçekleştiğinden vergi iadesi söz konusu olmayacak ancak global listede düşümü yapılan eşya ve kıymetinin ilgili gümrük idaresi tarafından tekrar listeye dahil edilmesi gerekecektir. Aksi taktirde o eşya için vergi muafiyeti hakkınızı kullanmış olursunuz. Eşyanın teşvik belgeli başka bir firmaya devri de mümkündür.

bakınız : Yatırım Teşvik Tebliğ No 2009/1 (RG.27302)

Madde 14:
(5) Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisinde;
a) Evsafa uygun çıkmaması nedeniyle yerine yenisi getirilmek kaydıyla, eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makine ve teçhizatın,
b) Herhangi bir şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizatın
mahrece iade işlemleri için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilir. Bu yöndeki talepler ilgili gümrük idaresince, gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır. Mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içinde aynısı veya yenisinin yurda giriş işlemleri, Müsteşarlığın herhangi bir iznine tabi olmaksızın gümrük vergisi ile katma değer vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

(6) Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemler, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ilgili gümrük idaresince yerine getirilir. Uygulamaya ilişkin usuller, Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. Bu Tebliğin uygulamasından doğacak ihtilaflar Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa iletilir ve Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

Devir, satış, ihraç ve kiralama
MADDE 30- (1) Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması hâlinde serbesttir. Ancak, söz konusu satışların işletmenin asgarî beş yıl süre ile faaliyette bulunmasını engelleyecek mahiyet taşımaması gerekir.
(2) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;
a) Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,
b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,
c) İhracı,
ç) Kiralanması,
Müsteşarlığın iznine tabidir.

Bilginize