Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: İHRACATLA İLGİLİ ACİL BİR KONU!!!
Alıntı:
cem_edib´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
INF2 Bilgi formu;
İhracatçıların,Serbest dolaşımındaki eşyanın geçici olarak ihracatına imkan sağlayan Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde, Hariçte İşleme İzin Belgesine veya Hariçte İşleme İznine sahip olmaları ve bilahare INF 2 Bilgi Formu düzenlemeleri mümkündür...
Dikkat edilmesi gereken husus,INF 2 Bilgi Formunun sadece Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde ihraç edilen eşya için üçgen trafik sisteminin uygulanmasının istenilmesi halinde düzenlenebilmesidir.
Sizin örneğinizde böyle bir durum bulunmadığı için INF2 düzenlenemez...
Diğer konu ise,A.TR belgesi düzenleme koşullarının incelenmesini gerektirir...
Japonya menşeli bir eşya ile Almanya menşeli bir eşyayı serbest bölgede birleştirip/ürettiğinizde telafi edici vergi ödenmesini gerektiren bir durum yoksa A.TR düzenlenebilir...
Bunun için gümrük yönetmeliğinin aşağıdaki hükümlerini incelemenizi öneririm:
"- Türkiye'den veya üçüncü ülkelerden serbest bölgelere depolanmak, işlenmek veya ihraç edilmek üzere gelen eşyanın daha sonra Avrupa Birliği ülkelerine, statü belgesi olarak A.TR dolaşım belgesi ile gönderilmek istenmesi halinde,
67 no.lu ekte yer alan Tespit ve Tahakkuk Kağıdı düzenlenir.
Bu durumda, aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır ;
a) Eşyanın tamamen Türkiye'de serbest dolaşım durumunda bulunan girdilerden üretilmiş olduğu hallerde, Türkiye'ye vergilerinin ödenerek giriş işleminin yapıldığına dair gümrük beyannamesi, serbest bölgelerde çıkışında düzenlenen gümrük beyannamesi ve benzeri belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda eşyanın Türkiye'de serbest dolaşımda bir eşya olduğunun anlaşılması halinde, herhangi bir vergi tahsilatı yapılmaksızın A.TR Dolaşım Belgeleri
Yönetmeliği çerçevesinde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir ve vize edilir.
b) Eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak serbest bölgede işlem görmesi halinde, üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF değeri belirlenerek, bunların Gümrük Tarife Pozisyonu üzerinden İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki ‘Diğer Ülkeler’ sütununda kayıtlı gümrük vergisi oranında vergi tahsilatı yapılır.
Bu işlemler Tespit ve Tahakkuk kağıdı üzerinden yürütülür. Muayene memurunun tespit ve tahakkuk işlemini tamamlamasından sonra hesaplanan gümrük vergisi tutarı gümrük saymanlığına veya mutemetliğine yatırılır. Gümrük vezne alındısının ibrazı üzerine A.TR Dolaşım Belgesi, gümrük idaresi tarafından vize edilir.
c) Avrupa Birliği ve Türkiye dış ticaret önlemleri bakımından kota veya diğer gözetim önlemlerine tabi üçüncü ülke menşeli eşya ile ilgili olarak A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için telafi edici verginin tahsilinin yanı sıra bu ürünler için düzenlenen ithal lisansı da aranır. Gümrük idaresince A.TR Dolaşım Belgesinde kayıtlı miktar ithal lisansı aslından düşülerek işlem yapılır.
d) Söz konusu Tespit ve Tahakkuk Kağıtları için ayrı bir tescil defteri düzenlenir ve bu kağıtlara varsa Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan kota veya diğer gözetim önlemlerine tabi ürünler için düzenlenen düşüm yapılmış ithal lisansının bir örneği, A.TR Dolaşım Belgesinin bir örneği, fatura ve gerekli görülen diğer belgeler eklenir.
e) Serbest bölgelerden A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenerek Avrupa Birliğine üye ülkelere gönderilen ve buralardaki alıcıları tarafından iade edilen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak işlem gören eşyanın, Türkiye'de serbest dolaşıma sokulmak istenmesi ve bunun ihracı sırasında Türk gümrük idareleri tarafından vize edilmiş A.TR Dolaşım Belgesinin ibrazı halinde, Katma Değer Vergisi ve özel tüketim vergisi tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Ayrıca, varsa Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesi ile İthalat Rejim Kararında kayıtlı vergi oranı arasında gümrük vergisi farkı varsa bu fark ile İthalat Rejim Kararına ek listelerde olması halinde Toplu Konut Fonu tahsil edilir..."
 
 
ınf2 belgesi ile ilginiz yok.siz menşei ile malınızı serbest bölgede başka bi firmaya satmışınız. ordaki firmada almanya ya sizin malınızı kullanarak yaptıığı malını gönderecek.atr ile göndermesi lazım.yani detaya girmeden bu kdar basit bi şekilde düşünebilirsinzi.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey