Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: İthalat Esnasında gözetim uygulamasından dolayı fazla ödenen KDV ve bunun gider gösterilmesi


Sn, pairot

Firmaların Devletten alacağı KDV leri, İthalattan doğan KDV lerine mahsup edebilmeleri gerekiyor.Bununla ilgilili olarak 84 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde hüküm var. Bu konuda Mali Müşavirinizle görüşebilirsiniz.
Gözetime tabi ürün ithal ediyorsanız ya Gözetim Belgesi almak durumundasınız yada
Gözetimden doğan kıymet farkını vergi matrahına ilave edip vergisini ödemek durumundasınız. Anladığım kadarı ile gözetim belgesi almamışsınız. Bunun yerine gözetimden doğan kıymet farkını vergi matrahına ilave ederek işlem yapmışsınız.
Bu durumda gözetimden doğan kıymet farkı, Gümrük beyannamesi üzerinde Yutdışı gider olarak beyan edilir. Bu beyan edilen gider sizin gerçekte fiili olarak ödediğiniz bir gider değildir. O nedenle yurt dışına konulan ek kıymeti gider olarak işlemeyeceksiniz.
Bundan dolayı ödenene KDV de indirilecek bir gider değildir. iNDİRİLECEK ( MAHSUP EDİLECEK) vergidir. Bu indirilecek (mahsup edilecek) KDV den devlete olan diğer tüm vergi ve diğer borçlarınızdan mahsup edebilirsiniz.Tebliğin ilgili hükümleri aşağıdadır.


84 seri numaralı KDV Genel Tebliği’nin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir.

Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

İade alacağı öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilir. Artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak; kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsup yapılır.

Mahsup talebi, bu Tebliğin (I/1.1.3.) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez. Mahsup talebinin yerine getirilmesinde gümrük beyannamelerinin teyidi beklenmez. Ancak teyidin olumlu gelmemesi halinde mahsup tarihi itibarıyla gerekli tarhiyat işlemi yapılır.


Saygılarımla,
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com