Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart 93/37/AT Makine Emniyeti Yönetimi Kapsamındaki Makinalar98/37/AT Makina Emniyeti Yön. kapsamındaki Makinalar

G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
8405.10.00.00.11 Gaz jenaratörleri
8405.10.00.00.12 Su gazı jenaratörleri
8405.10.00.00.13 Su ile işleyen asetilen jenaratörleri
8405.10.00.00.14 Oksijen jenaratörleri
8405.10.00.00.19 Diğerleri
8406.81.10.00.00 Elektrik jenaratörleri için su buharı türbinleri
8410.11.00.00.11 Pelton tipi kepçeli su türbinleri
8410.11.00.00.12 Francis tipi kanatlı su türbinleri
8410.11.00.00.13 Kaplan tipi hareketli kanatlı su türbinleri
8410.11.00.00.14 Kaplan tipi sabit kanatlı su türbinleri
8410.11.00.00.19 Diğerleri
8410.12.00.00.11 Pelton tipi kepçeli su türbinleri
8410.12.00.00.12 Francis tipi kanatlı su türbinleri
8410.12.00.00.13 Kaplan tipi hareketli kanatlı su türbinleri
8410.12.00.00.14 Kaplan tipi sabit kanatlı su türbinleri
8410.12.00.00.19 Diğerleri
8410.13.00.00.11 Pelton tipi kepçeli su türbinleri
8410.13.00.00.12 Francis tipi kanatlı su türbinleri
8410.13.00.00.13 Kaplan tipi hareketli kanatlı su türbinleri
8410.13.00.00.14 Kaplan tipi sabit kanatlı su türbinleri
8410.13.00.00.19 Diğerleri
8410.90.10.00.13 Regülatörler
8410.90.10.00.19 Diğerleri
8410.90.90.00.13 Regülatörler
8410.90.90.00.19 Diğerleri
8412.21.91.00.00 Hidrolik sistemler
8412.21.99.00.00 Diğerleri
8412.29.50.00.00 Hidrolik sistemler
8412.29.91.00.00 Hidrolik yağ motorları
8412.29.99.00.00 Diğerleri
8412.31.90.00.00 Diğerleri
8412.39.90.00.00 Diğerleri
8412.80.10.00.00 Buharla çalışan makinalar
8412.80.99.00.11 Rüzgarla çalışan motor ve makinalar
8412.80.99.00.19 Diğerleri
8413.11.00.10.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.11.00.90.00 Diğerleri
8413.19.90.90.11 Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları
8413.19.90.90.12 Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları
8413.19.90.90.19 Diğerleri
8413.20.90.00.00 Diğerleri
8413.40.00.00.00 Beton pompaları
8413.50.30.00.00 Hidrolik üniteler
8413.50.50.00.00 Dozaj ve oranlama pompaları
8413.60.30.00.00 Hidrolik üniteler
8413.60.60.00.00 Vidalı pompalar
8413.60.90.00.00 Diğerleri
8413.70.21.00.00 Tek kademeli olanlar
8413.70.29.00.00 Çok kademeli olanlar
8413.70.30.00.00 Isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar
8413.70.40.00.00 Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçmeyenler
8413.70.50.00.00 Tıkanmaz çarklı ve yıldız çarklı (rejeneratif) pompalar
8413.70.61.00.00 Yekpare gövdeli olanlar
8413.70.69.00.00 Diğerleri
8413.70.70.00.00 Çarkı çok girişli olanlar
8413.70.80.00.00 Çok kademeli olanlar
8413.70.91.00.00 Tek kademeli olanlar
8413.70.99.00.00 Çok kademeli olanlar
8413.81.90.00.00 Diğerleri (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8413.82.00.00.00 Sıvı elevatörleri
8414.10.20.00.00 Yarı iletken üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar
8414.10.30.00.00 Döner pistonlu pompalar, kayar kanatlı döner pompalar, moleküler pompalar ve ruts tipi pompalar
8414.10.50.00.00 Difüzyon pompaları, kriyostatik pompalar ve emici pompalar
8414.30.91.00.00 Hermetik veya yarı hermetik olanlar
8414.30.99.00.00 Diğerleri
8414.40.10.00.11 Vidalı olanlar
8414.40.10.00.12 Pistonlu olanlar
8414.40.10.00.19 Diğerleri
8414.40.90.00.11 Vidalı olanlar
8414.40.90.00.12 Pistonlu olanlar
8414.40.90.00.19 Diğerleri
8414.51.90.10.11 Vantilatörler
8414.51.90.10.12 Aspiratörler
8414.51.90.90.11 Vantilatörler
8414.51.90.90.12 Aspiratörler
8414.59.30.10.11 Vantilatörler
8414.59.30.10.12 Aspiratörler
8414.59.30.90.11 Vantilatörler (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8414.59.30.90.12 Aspiratörler
8414.59.50.10.11 Vantilatörler
8414.59.50.10.12 Aspiratörler
8414.59.50.90.11 Vantilatörler
8414.59.50.90.12 Aspiratörler
8414.59.90.10.11 Vantilatörler
8414.59.90.10.12 Aspiratörler
8414.59.90.90.11 Vantilatörler
8414.59.90.90.12 Aspiratörler
8414.60.00.90.00 Diğerleri
8414.80.21.00.00 Tek kademeli olanlar
8414.80.29.00.00 Çok kademeli olanlar
8414.80.31.00.11 Komple kompresörler
8414.80.31.00.12 Kompresör ünitesi (hava üreten ünite)
8414.80.39.00.11 Komple kompresörler
8414.80.39.00.12 Kompresör ünitesi (hava üreten ünite)
8414.80.41.00.11 Komple kompresörler
8414.80.41.00.12 Kompresör ünitesi (hava üreten ünite)
8414.80.49.00.11 Komple kompresörler
8414.80.49.00.12 Kompresör ünitesi (hava üreten ünite)
8414.80.60.00.11 Komple kompresörler
8414.80.60.00.12 Kompresör ünitesi (hava üreten ünite)
8414.80.71.00.11 Komple kompresörler
8414.80.71.00.12 Kompresör ünitesi (hava üreten ünite)
8414.80.79.00.11 Komple kompresörler
8414.80.79.00.12 Kompresör ünitesi (hava üreten ünite)
8414.80.90.10.00 Aspiratörü olan filtreli davlumbazlar
8414.80.90.20.00 Serbest pistonlu jeneratörler
8414.80.90.90.11 En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlumbazlar
8414.80.90.90.19 Diğerleri
8415.10.00.00.00 Pencere veya duvar tipleri (tek bir gövde halinde)
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde(Self Contained)
8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler(Split sistem)
8415.81.90.00.19 Diğerleri
8415.82.80.00.19 Diğerleri
8415.83.90.00.19 Diğerleri
8416.10.10.00.00 Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar
8416.10.90.00.00 Diğerleri
8416.20.10.00.00 Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar)
8416.30.00.00.00 Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları
ve benzeri cihazları dahil)
8417.10.00.00.11 Ergitme fırınları
8417.10.00.00.12 Isıl işlem fırınları
8417.10.00.00.13 İzabe fırınları
8417.10.00.00.19 Diğerleri
8417.20.10.00.00 Tünel fırınları
8417.20.90.00.00 Diğerleri
8417.80.10.00.00 Çöp yakma fırınları
8417.80.20.00.00 Tünel fırınları ve seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus kovanlı fırın
8417.80.80.00.11 Kok fırınları
8417.80.80.00.12 Çimento ve alçı imaline mahsus döner fırınlar
8417.80.80.00.19 Diğerleri
8418.69.91.00.00 Emici ısı pompaları
8418.69.99.10.00 Komple soğutma tesisleri
8418.69.99.90.00 Diğerleri
8419.60.00.00.00 Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar
8419.81.91.00.11 Elektrikli olanlar
8419.81.91.00.19 Diğerleri
8419.81.99.00.00 Diğerleri
8419.89.15.00.00 Yarı iletken diskler (wafers) için hızlı ısıtmaya mahsus cihazlar
8419.89.20.00.00 Yarı iletken disklerin (wafers) kimyasal buhar yoluyla kaplanmasına mahsus cihazlar
8419.89.25.00.00 Yarı iletken disklerin (wafers) elektronik ışın yoluyla fiziksel olarak kaplanmasına mahsus cihazlar
8419.89.27.00.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakaların kimyasal buhar yoluyla kaplanmasına mahsus cihazlar
8419.89.30.00.00 Vakum - buharla metal kaplamaya mahsus cihaz ve tertibat
8419.89.98.10.00 Pastörizatörler
8419.89.98.90.11 Tütsüleme cihazları
8419.89.98.90.19 Diğerleri
8420.10.10.00.00 Tekstil sanayiinde kullanılan türden olanlar
8420.10.30.00.00 Kağıt sanayiinde kullanılan türden olanlar
8420.10.50.00.00 Kauçuk veya plastik sanayiinde kullanılan türden olanlar
8420.10.90.00.00 Diğerleri
8420.91.10.00.11 Kalenderler için
8420.91.10.00.19 Diğer hadde makinaları için
8420.91.80.00.11 Kalenderler için
8420.91.80.00.19 Diğer hadde makinaları için
8420.99.00.00.00 Diğerleri
8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler)
8421.19.91.00.00 Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler
8421.19.94.00.00 Yarı iletken disklerin (wafers) imalatında kullanılan santrifüjler
8421.19.99.00.00 Diğerleri
8421.22.00.00.00 İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8421.39.30.00.00 Havanın filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar
8422.20.00.00.00 Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar;şişeleri,kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8422.90.90.00.19 Diğerleri
8424.20.00.00.00 Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar
8424.30.01.00.00 Isıtma tertibatlı olanlar
8424.30.05.00.00 Motor gücü 7,5 kW.ı geçmeyenler
8424.30.09.00.00 Motor gücü 7,5 kW.ı geçenler
8424.30.10.00.00 Basınçlı hava ile çalışanlar
8424.30.90.00.00 Diğerleri
8424.81.30.10.11 Sıvı püskürtücüler
8424.81.30.10.12 Toz püskürtücüler
8424.81.30.10.13 Pülvarizatörler
8424.81.30.10.19 Diğerleri
8424.81.30.90.11 Sıvı püskürtücüler
8424.81.30.90.12 Toz püskürtücüler
8424.81.30.90.13 Pülvarizatörler
8424.81.30.90.19 Diğerleri
8424.81.91.00.00 Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar
8424.81.99.00.00 Diğerleri
8424.89.20.00.00 Yarı iletken disklerin hakkedilmesi, parlatılması ve temizlenmesi için pülvarizatörler
8424.89.30.00.00 Elektrik ile maden kaplama işleminden önce yarı iletken paketlerinin metal tellerinden kirlerin temizlenmesi ve çıkarılmasına mahsus deflash makinaları
8424.89.95.00.00 Diğerleri
8425.11.90.00.00 Diğerleri
8425.19.91.00.00 Elle çalıştırılan zincirli palangalar
8425.19.99.00.00 Diğerleri
8425.20.00.00.00 Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar
8425.31.90.00.19 Diğerleri
8425.39.91.00.19 Diğerleri
8425.39.99.00.19 Diğerleri
8425.41.00.00.00 Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko sistemleri
8425.42.90.00.00 Diğerleri
8425.49.90.00.00 Diğerleri
8426.11.00.00.00 Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri
8426.12.00.10.00 Hareketli kaldırma çerçeveleri
8426.12.00.90.00 Diğerleri
8426.19.00.00.11 Gantri vinçler
8426.19.00.00.12 Köprü vinçler
8426.19.00.00.13 Raylı taşıyıcı vinçler
8426.19.00.00.19 Diğerleri
8426.20.00.00.00 Kule vinçler
8426.30.00.00.00 Seyyar dirençli vinçler
8426.41.00.10.00 Vinçli yük arabaları
8426.41.00.90.00 Diğerleri
8426.49.00.00.00 Diğerleri
8426.91.10.00.00 Taşıtların yüklenip boşaltılmasına mahsus hidrolik vinçler
8426.91.90.00.00 Diğerleri
8426.99.90.00.00 Diğerleri
8427.10.10.00.00 Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar
8427.10.90.00.00 Diğerleri
8427.20.11.00.00 Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları
8427.20.19.00.00 Diğerleri
8427.20.90.00.00 Diğerleri
8427.90.00.10.00 Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları
8427.90.00.90.00 Diğerleri
8428.10.91.00.12 Yük taşımaya mahsus olanlar
8428.10.91.00.19 Diğerleri
8428.10.99.00.00 Diğerleri
8428.20.30.00.00 Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar
8428.20.91.00.00 Dökme malzeme için olanlar
8428.20.99.00.00 Diğerleri
8428.31.00.00.00 Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar
8428.32.00.00.00 Diğerleri (kovalı olanlar)
8428.33.90.00.00 Diğerleri
8428.39.91.00.00 Rulolu veya makaralı konveyörler
8428.39.93.00.00 Yarı iletken disklerin(wafers), disk kasetlerinin, disk kutularının ve diğer yarı iletken tertibata mahsus malzemenin taşınması, elleşlenmesi ve stoklanması için otamatik makinalar
8428.39.98.00.00 Diğerleri
8428.40.00.00.00 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar
8428.50.00.00.00 Maden vagonları iticileri, lokomotif veya vagon traversleri, vagon deviricileri ve benzeri vagon elleşleme cihazları
8428.90.30.00.00 Haddehane için makina ve cihazlar; ürünlerin taşınmasına mahsus döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha bloklarına mahsus külbütörler ve manipulatörler
8428.90.71.00.00 Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler
8428.90.79.00.00 Diğerleri
8428.90.91.00.00 Dökme maddeler için mekanik yükleyiciler
8428.90.98.00.11 Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar
8428.90.98.00.19 Diğerleri
8429.11.00.00.11 Buldozerler
8429.11.00.00.12 Angledozerler
8429.19.00.00.11 Buldozerler
8429.19.00.00.12 Angledozerler
8429.20.00.00.11 Greyderler
8429.20.00.00.12 Toprağın tesviyesine mahsus makinalar
8429.30.00.00.00 Skreyperler
8429.40.10.00.11 Lastik tekerlekli olanlar
8429.40.10.00.19 Diğerleri
8429.40.30.00.00 Diğerleri
8429.40.90.00.00 Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar
8429.51.10.10.11 Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.10.10.19 Diğerleri
8429.51.10.90.11 Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.10.90.19 Diğerleri
8429.51.91.00.00 Paletli yükleyiciler
8429.51.99.10.11 Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.99.10.19 Diğerleri
8429.51.99.90.11 Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.99.90.19 Diğerleri
8429.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler
8429.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar
8429.52.90.00.19 Diğerleri
8429.59.00.10.11 Beko loder
8429.59.00.10.19 Diğerleri
8429.59.00.90.00 Diğerleri
8430.10.00.10.00 Kazık varyosları
8430.10.00.20.00 Kazık sökme makinaları
8430.20.00.00.11 Kar küreyicileri
8430.20.00.00.12 Kar püskürtücüleri
8430.31.00.00.00 Kendinden hareketli olanlar
8430.39.00.00.00 Diğerleri
8430.41.00.00.00 Kendinden hareketli olanlar
8430.49.00.00.00 Diğerleri
8430.50.00.00.00 Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar
8430.61.00.00.11 İtilen ve çekilen yol silindirleri
8430.61.00.00.19 Diğerleri
8430.69.00.00.00 Diğerleri
8432.10.10.00.11 Döner kulaklı pulluklar
8432.10.10.00.19 Diğerleri
8432.10.90.00.11 Diskli pulluklar
8432.10.90.00.12 Çizel pulluklar
8432.10.90.00.19 Diğerleri
8432.21.00.00.00 Diskli tırmıklar (diskorolar)
8432.29.10.00.11 Skarifikatörler
8432.29.10.00.12 Kültivatörler
8432.29.30.00.00 Tırmıklar
8432.29.50.00.00 Toprak frezeleri (rötovatörler)
8432.29.90.00.11 Gübreli çapa makinaları
8432.29.90.00.19 Diğer çapa makinaları
8432.29.90.00.21 Tırmıklı merdaneler
8432.29.90.00.29 Diğer merdaneler
8432.29.90.00.39 Diğerleri
8432.30.11.00.11 Mekanik olanlar (mibzer)
8432.30.11.00.12 Pnömatik olanlar (mibzer)
8432.30.19.00.00 Diğerleri
8432.30.90.00.11 Tek dane ekim makinaları
8432.30.90.00.12 Yumru dikim makinaları
8432.30.90.00.13 Fide dikim makinaları
8432.30.90.00.14 Fidan dikim makinaları
8432.40.10.00.00 Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar
8432.40.90.00.00 Diğerleri
8432.80.00.00.11 Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler
8432.80.00.00.12 Taş parçalarını sökme, toplama makinaları
8432.80.00.00.19 Diğerleri
8433.11.10.00.00 Elektrik motorlu olanlar
8433.11.51.00.00 Oturacak yeri olanlar
8433.11.59.00.00 Diğerleri
8433.11.90.00.00 Diğerleri
8433.19.10.00.00 Elektrik motorlu olanlar
8433.19.51.00.00 Oturacak yeri olanlar
8433.19.59.00.00 Diğerleri
8433.19.70.00.00 Diğerleri
8433.19.90.00.00 Motorsuz olanlar
8433.20.10.00.00 Motorlu olanlar
8433.20.51.00.00 Yatay bir zemin üzerinde dönen rotatif kesici tertibatlı olanlar
8433.20.59.00.00 Diğerleri
8433.20.90.00.00 Diğerleri
8433.30.10.00.00 Ot çevirme, toplama ve karıştırma tırmıkları
8433.30.90.00.00 Diğerleri
8433.40.10.00.00 Ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus cihazlar
8433.40.90.00.00 Diğerleri
8433.51.00.00.00 Biçer döverler
8433.52.00.00.11 Sap döver harman makinaları
8433.52.00.00.19 Diğerleri
8433.53.10.00.11 Patates sökme makinaları
8433.53.10.00.12 Patates hasat makinaları
8433.53.30.00.11 Pancar baş kesme makinaları
8433.53.30.00.12 Pancar hasat makinaları
8433.53.90.00.11 Yer fıstığı sökme makinaları
8433.53.90.00.12 Yer fıstığı hasat makinaları
8433.53.90.00.19 Diğerleri
8433.59.11.00.00 Kendinden hareketli olanlar
8433.59.19.00.00 Diğerleri
8433.59.30.00.11 Orak makinaları (biçerler)
8433.59.30.00.12 Biçer toplarlar
8433.59.30.00.13 Biçer bağlarlar
8433.59.80.00.11 Pamuk hasat makinası
8433.59.80.00.12 Mısır hasat makinası
8433.59.80.00.13 Mısır toplama ve daneleme makinaları
8433.59.80.00.19 Diğerleri
8433.60.00.00.13 Yumurtaları ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya mahsus makina ve cihazlar
8433.60.00.00.12 Yumurta temizleme ve yıkama makina ve cihazları
8433.60.00.00.19 Diğerleri
8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları
8434.20.00.00.11 Tereyağ imaline mahsus makina ve cihazlar (ekremözler hariç)
8434.20.00.00.12 Peynir imaline mahsus makina ve cihazlar
8434.20.00.00.19 Diğerleri
8435.10.00.00.11 Üzüm sıkma presleri
8435.10.00.00.12 Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler
8435.10.00.00.19 Diğerleri
8436.21.00.00.11 Civciv çıkartma makina ve cihazları
8436.21.00.00.12 Civciv büyütme makina ve cihazları
8436.29.00.00.11 Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar
8436.29.00.00.12 Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç)
8436.29.00.00.13 Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar
8436.29.00.00.19 Diğerleri
8436.80.10.00.00 Ormancılığa mahsus olanlar
8436.80.99.00.11 Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar
8436.80.99.00.12 Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar
8436.80.99.00.13 Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)
8436.80.99.00.19 Diğerleri
8437.10.00.00.00 Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10.11 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10.12 Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10.19 Diğerleri
8437.80.00.90.00 Diğerleri
8438.10.10.00.00 Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar
8438.10.90.00.00 Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar
8438.20.00.00.00 Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar
8438.30.00.00.00 Şeker imaline mahsus makina ve cihazlar
8438.40.00.00.00 Biracılığa mahsus makina ve cihazlar
8438.50.00.00.00 Etlerin veya kümes hayvanlarının etlerinin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.60.00.00.11 Patates soyma makina ve cihazları
8438.60.00.00.12 Meyva ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.60.00.00.13 Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.80.10.10.00 Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina
8438.80.10.90.00 Diğerleri
8438.80.91.00.00 İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar
8438.80.99.10.00 Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlar
8438.80.99.90.11 Balıkların veya kabuklu deniz hayvanlarının hazırlanmasına mahsus olanlar
8438.80.99.90.19 Diğerleri
8439.10.00.00.11 Kağıt hamuru imalinde kullanılacak olan ham maddeleri hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
8439.10.00.00.12 Kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar
8439.20.00.00.00 Kağıt veya karton imaline mahsus makina ve cihazlar
8439.30.00.00.00 Kağıt veya kartonların finisajına mahsus makina ve cihazlar
8439.91.10.00.11 Silindirler
8439.91.10.00.19 Diğerleri
8439.91.90.00.11 Silindirler
8439.91.90.00.19 Diğerleri
8439.99.10.00.11 Silindirler
8439.99.10.00.19 Diğerleri
8439.99.90.00.11 Silindirler
8439.99.90.00.19 Diğerleri
8440.10.10.00.00 Kağıt katlama makinaları
8440.10.20.00.00 Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makina ve cihazlar
8440.10.30.00.11 İplikle dikmeye mahsus makina ve cihazlar
8440.10.30.00.12 Tel ile dikmeye mahsus makina ve cihazlar
8440.10.30.00.13 Tel zımba ile birleştirmeye mahsus makina ve cihazlar
8440.10.40.00.11 Soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makina ve cihazlar
8440.10.40.00.19 Diğerleri
8440.10.90.00.11 Sırt, kapak yapma makina ve cihazları
8440.10.90.00.12 Kapak takma makina ve cihazları
8440.10.90.00.13 Entegre cilt makina ve cihazları
8440.10.90.00.19 Diğerleri
8441.10.10.00.00 Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar bobin halinde sarmaya mahsus makinalar
8441.10.20.00.00 Boyuna veya enine kesme makinaları
8441.10.30.10.00 Fotoğrafçılıkta kullanılanlar
8441.10.30.90.00 Diğerleri
8441.10.40.10.00 Fotoğrafçılıkta kullanılanlar
8441.10.40.90.00 Diğerleri
8441.10.80.00.00 Diğerleri
8441.20.00.00.11 Zarf imaline mahsus makinalar
8441.20.00.00.19 Diğerleri
8441.30.00.00.00 Kutu, tüp, varil ve benzeri mahfazaları yapmaya mahsus makinalar (kalıplama suretiyle yapılanlar hariç)
8441.40.00.00.00 Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan kalıplama suretiyle eşya imaline mahsus makina ve cihazlar
8441.80.00.00.11 Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus makina ve cihazlar
8441.80.00.00.12 Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları
8441.80.00.00.19 Diğerleri
8442.10.00.00.00 Foto dizgi makinaları
8442.20.10.00.00 Dizme ve dökmeye mahsus makinalar (linotip, monotip, intertip gibi)
8442.20.90.00.00 Diğerleri
8442.30.00.10.00 Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar
8443.11.00.00.00 Bobin halindeki kağıda baskı yapanlar
8443.12.00.00.00 Tabaka kağıda baskı yapan büro tipi makinalar (kağıt ebadı 22x36 cm.yi geçmeyenler)
8443.19.31.00.00 Kağıt ebadı 52x74 cm.yi geçmeyenler
8443.19.35.00.00 Kağıt ebadı 52x74 cm.yi geçen, fakat 74x107 cm. yi geçmeyenler
8443.19.39.00.00 Kağıt ebadı 74x107 cm.yi geçenler
8443.19.90.00.00 Diğerleri
8443.21.00.00.00 Bobin halindeki kağıda baskı yapanlar
8443.29.00.00.11 Pedallı tipo baskı makinaları
8443.29.00.00.12 Silindir kazanlı tipo baskı makinaları
8443.29.00.00.19 Diğerleri
8443.30.00.00.00 Fleksografik baskı yapan makina ve cihazlar
8443.40.00.00.00 Gravür baskı (tifdruk) yapan makina ve cihazlar
8443.51.00.00.00 İnk-jet baskı makinaları
8443.59.20.00.00 Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus olanlar
8443.59.40.00.00 Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar
8443.59.70.10.00 Rotatif baskı makinaları
8443.59.70.90.11 Serigrafi baskı makinaları
8443.59.70.90.19 Diğerleri
8443.60.00.00.11 Numaratör tertibatı ve numaratörler
8443.60.00.00.12 Yaldız baskı üniteleri
8443.60.00.00.13 Kalıp bükme ve perfore etme cihazları
8443.60.00.00.14 Kurutucular
8443.60.00.00.15 Baskının kalitesini kontrol etmeye ve ayarlamaya mahsus cihazlar
8443.60.00.00.19 Diğer yardımcı cihazlar
8444.00.10.00.00 Ekstrüzyona mahsus makina ve cihazlar
8444.00.90.00.00 Diğerleri
8445.11.00.00.00 Karde makinaları (tarak makinaları)
8445.12.00.00.00 Tarama makinaları (penyöz)
8445.13.00.00.00 Şerit halindeki pamuk, keten, kendir, vb. lifleri çekip uzatarak ve hafifçe bükerek iplik taslağı (fitil) haline getirmeye mahsus cihazlar
8445.19.00.10.00 Saw - gin çırçır makinaları
8445.19.00.90.11 Açma makinaları
8445.19.00.90.12 Ovalama makinaları (finisör)
8445.19.00.90.13 Kıvırcıklaştırma makinaları
8445.19.00.90.14 Karde makinalarından çıkan vatka ve şerit halindeki lifleri bir araya getirerek tekrar homojen bünyeli şeritler haline sokmaya mahsus makina ve cihazlar
8445.19.00.90.19 Diğerleri
8445.20.00.00.11 Open-end eğirme makinaları
8445.20.00.00.12 Ring eğirme makinaları
8445.20.00.00.19 Diğerleri
8445.30.10.00.00 Dokumaya elverişli lifleri katlamaya mahsus olanlar
8445.30.90.00.00 Dokumaya elverişli Iifleri bükmeye mahsus olanlar
8445.40.00.00.11 Masura sıyırma makinaları
8445.40.00.00.12 Masura sarıcılar (atkı aktarma makinaları)
8445.40.00.00.19 Diğerleri
8445.90.00.00.11 Çözgü makinaları
8445.90.00.00.12 Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makinaları
8445.90.00.00.13 Çözgü ipliklerini, dokuma tezgahlarının gücü tellerine ve taraklarına geçirmeye mahsus cihazlar (tahar makinaları)
8445.90.00.00.14 Dokuma tezgahlarındaki çözgü ipliklerinin nihayetlerini tezgaha yeni verilecek olan çözgü ipliklerinin uçlarına bağlamayı sağlayan cihazlar
8445.90.00.00.19 Diğerleri
8446.10.00.00.00 Genişliği 30 cm.yi geçmeyen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar
8446.21.00.00.00 Motorlu olanlar
8446.29.00.00.00 Diğerleri
8446.30.00.00.00 Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar (mekiksiz)
8447.11.10.00.11 Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.11.10.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.11.90.00.11 Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.11.90.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.12.10.00.11 Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.12.10.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.12.90.00.11 Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.12.90.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.20.20.00.11 Ev tipi düz örgü makinaları
8447.20.20.00.12 Sanayi tipi düz örgü makinası
8447.20.20.00.13 Ev tipi dikiş trikotaj düz örgü makinası
8447.20.20.00.14 Sanayi tipi dikiş trikotaj makinası
8447.90.00.00.11 İşleme makinaları
8447.90.00.00.12 Şerit ve kaytan yapan makinalar
8447.90.00.00.19 Diğerleri
8448.11.00.00.11 Ratiyerler
8448.11.00.00.12 Jakardlar
8448.11.00.00.13 Jakard kardlarını azaltıcı makinalar
8448.11.00.00.14 Jakard kardlarını delici makinalar
8448.11.00.00.19 Diğerleri
8448.19.00.10.00 Dokumaya elverişli iplikleri eğirmeye mahsus makinalar için yardımcı makinalar
8448.19.00.90.11 Mekik masurası değiştirme makinaları
8448.19.00.90.12 Çekim manşonları ve makinaları
8448.19.00.90.13 İğneli cihazlar
8448.19.00.90.14 Otomatik iplik düğümleyicisi
8450.20.00.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları
8451.10.00.00.00 Kuru temizleme makinaları
8451.21.10.00.19 Diğerleri
8451.29.00.00.00 Diğerleri
8451.40.00.00.11 Sanayide kullanılan yıkama makinaları
8451.40.00.00.12 Ağartma makinaları
8451.40.00.00.13 Boyama makinaları
8451.50.00.00.11 Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar
8451.50.00.00.19 Diğerleri
8451.80.10.00.00 Linoleum veya diğer zemin kaplamalarının imalatında, mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları
8451.80.30.00.00 Apre ve finisaj makinaları
8451.80.80.00.11 Silindirli sıkma ve kurutma makinaları
8451.80.80.00.12 Merserize işlem makinaları
8451.80.80.00.13 Havlandırma makinaları
8451.80.80.00.14 Mensucatın yüzünü traşlama makinaları
8451.80.80.00.15 Fırçalama makinaları
8451.80.80.00.16 Dekatisaj makinaları
8451.80.80.00.17 Şardon makinaları
8451.80.80.00.18 Mensucat veya ipliklerin üzerindeki havları yakma makinaları
8451.80.80.00.21 Silindirli parlatma presleri
8451.80.80.00.22 Mensucatı gererek genişletme makinaları
8451.80.80.00.23 İplik ve mensucatı kaplama veya emdirme makinaları
8451.80.80.00.29 Diğerleri
8452.10.90.00.11 Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makinaları ve başları
8452.10.90.00.12 Diğer dikiş yapan motorlu dikiş makinaları ve başları
8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler
8452.29.00.00.00 Diğerleri
8453.10.00.00.00 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8453.20.00.00.00 Ayakkabı imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar
8453.80.00.00.00 Diğer makina ve cihazlar
8454.10.00.00.00 Tav ocakları
8454.30.10.00.00 Basınçlı döküm makinaları
8454.30.90.00.00 Diğerleri
8455.10.00.00.00 Boru imaline mahsus hadde makinaları
8455.21.00.00.11 Blum, kütük ve benzerlerini haddeleyerek enine kesitleri muayyen bazı ürünler haline sokan hadde makinaları (silindirleri oluklu hadde makinaları)
8455.21.00.00.12 Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları
8455.21.00.00.19 Diğerleri
8455.22.00.00.00 Soğuk hadde makinaları
8455.30.10.00.00 Dökme demirden olanİar
8455.30.31.00.00 Sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri
8455.30.39.00.00 Soğuk hadde iş silindirleri
8455.30.90.00.00 Dökülmüş veya kalıplanmış çelikten olanlar
8456.10.10.00.00 Yarı iletken disklerin veya yarı iletken tertibatın imalatında kullanılan türden olanlar
8456.10.90.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.10.90.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.10.90.30.00 Ağaç, mantar, kemik, ebonit ve suni plastik maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.10.90.90.00 Diğerleri
8456.20.00.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.20.00.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.20.00.90.00 Diğerleri
8456.30.11.00.00 Tel - kesme
8456.30.19.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.19.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.19.90.00 Diğerleri
8456.30.90.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.90.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.90.90.00 Diğerleri
8456.91.00.00.00 Yarı iletkenlerin üzerine kuru hak usulü (dry-etching ) ile gravür yapmaya mahsus olanlar
8456.99.10.00.00 Yarı iletken tertibat üzerindeki modeller için maske ve ağların üretimine veya onarımına mahsus odaklanmış ion demetli freze tezgahları
8456.99.30.00.00 Yarı iletken disklerin soyulmasına veya temizlenmesine mahsus cihazlar
8456.99.50.00.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalar üzerine kuru hak usulü (dry-etching) ile gravür yapmaya mahsus cihazlar
8456.99.80.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.99.80.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineralmaddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.99.80.30.00 Ağaç, mantar, kemik, ebonit ve suni plastik maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.99.80.40.00 Elektrolitik polisaj cihazları
8457.10.10.00.00 Yatay olanlar
8457.10.90.00.00 Diğerleri
8457.20.00.00.00 Tek istasyonlu tezgahlar
8457.30.10.00.00 Numerik kontrollü olanlar
8457.30.90.00.00 Diğerleri
8458.11.20.00.00 Tornalama merkezleri
8458.11.41.00.00 Tek milli olanlar
8458.11.49.00.00 Çok milli olanlar
8458.11.80.00.11 Alın torna tezgahları
8458.11.80.00.12 Bandaj torna tezgahları
8458.11.80.00.13 Eksantrik torna tezgahları
8458.11.80.00.14 Tek milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile)
8458.11.80.00.15 Çok milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile)
8458.11.80.00.16 Torna otomatları (takım devri hareketi ile)
8458.11.80.00.19 Diğerleri
8458.19.20.00.00 Merkezi torna tezgahları ( makine ve takım bölmeleri)
8458.19.40.00.00 Otomatik torna tezgahları
8458.19.80.00.11 Üniversal torna tezgahları
8458.19.80.00.12 Alın torna tezgahları
8458.19.80.00.13 Bandaj torna tezgahları
8458.19.80.00.14 Eksantrik torna tezgahları
8458.19.80.00.15 Tek milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile)
8458.19.80.00.16 Çok milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile)
8458.19.80.00.17 Torna otomatları (takım devri hareketi ile)
8458.19.80.00.19 Diğerleri
8458.91.20.00.00 Tornalama merkezleri
8458.91.80.00.00 Diğerleri
8458.99.00.00.00 Diğerleri
8459.10.00.00.00 Kızaklı işlem üniteleri
8459.21.00.00.11 Masa tipi delme tezgahları
8459.21.00.00.12 Sütunlu matkap tezgahları (tek milli)
8459.21.00.00.13 Koordinatlı delme tezgahları
8459.21.00.00.14 Özel delik delme tezgahları
8459.21.00.00.19 Diğerleri
8459.29.00.00.11 Masa tipi delme tezgahları
8459.29.00.00.12 Sütunlu matkap tezgahları (tek milli)
8459.29.00.00.13 Koordinatlı delme tezgahları
8459.29.00.00.14 Özel delik delme tezgahları
8459.29.00.00.19 Diğerleri
8459.31.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar
8459.39.00.00.00 Diğerleri
8459.40.10.00.00 Numerik kontrollü olanlar
8459.40.90.00.00 Diğerleri
8459.51.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar
8459.59.00.00.00 Diğerleri
8459.61.10.00.00 Takım freze tezgahları
8459.61.90.00.11 Dik freze tezgahları
8459.61.90.00.12 Yatay freze tezgahları
8459.61.90.00.13 Kalıpçı freze tezgahları
8459.61.90.00.19 Diğer freze tezgahları
8459.69.10.00.00 Takım freze tezgahları
8459.69.90.00.11 Üniversal freze tezgahları
8459.69.90.00.12 Dik freze tezgahları
8459.69.90.00.13 Yatay freze tezgahları
8459.69.90.00.14 Kalıpçı freze tezgahları
8459.69.90.00.19 Diğer freze tezgahları
8459.70.00.00.00 Diğer diş açma veya vida yuvası açma tezgahları
8460.11.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar
8460.19.00.00.00 Diğerleri
8460.21.11.00.00 Dahili silindirik taşlama makineleri
8460.21.15.00.00 Merkezsiz taşlama makineleri
8460.21.19.00.00 Diğerleri
8460.21.90.00.00 Diğerleri
8460.29.11.00.00 Dahili silindirik taşlama makineleri
8460.29.19.00.00 Diğerleri
8460.29.90.00.00 Diğerleri
8460.31.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar
8460.39.00.00.00 Diğerleri
8460.40.10.00.11 Honlama tezgahları
8460.40.10.00.12 Lepleme tezgahları
8460.40.90.00.11 Honlama tezgahları
8460.40.90.00.12 Lepleme tezgahları
8460.90.10.00.11 Rektifiye tezgahları
8460.90.10.00.19 Diğerleri
8460.90.90.00.11 Rektifiye tezgahları
8460.90.90.00.19 Diğerleri
8461.20.00.00.11 Vargel tezgahları
8461.20.00.00.12 Yiv açma tezgahları
8461.30.10.00.00 Numerik kontrollü olanlar
8461.30.90.00.00 Diğerleri
8461.40.11.00.00 Numerik kontrollü olanlar
8461.40.19.00.00 Diğerleri
8461.40.31.00.00 Numerik kontrollü olanlar
8461.40.39.00.00 Diğerleri
8461.40.71.00.11 Dişli taşlama tezgahları
8461.40.71.00.12 Dişli tamamlama tezgahları
8461.40.79.00.11 Dişli taşlama tezgahları
8461.40.79.00.12 Dişli tamamlama tezgahları
8461.40.90.00.11 Dişli taşlama tezgahları
8461.40.90.00.12 Dişli tamamlama tezgahları
8461.50.11.00.00 Testeresi daire şeklinde olanlar
8461.50.19.00.00 Diğerleri
8461.50.90.00.00 Dilme tezgahları
8461.90.00.00.00 Diğerleri
8462.10.10.00.11 Dövme tezgahları
8462.10.10.00.19 Diğerleri
8462.10.90.00.11 Dövme tezgahları
8462.10.90.00.19 Diğerleri
8462.21.05.00.00 Yarı iletken tertibatın imalatında kullanılan türden olanlar
8462.21.10.00.00 Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar
8462.21.80.00.00 Diğerleri
8462.29.05.00.00 Yarı iletken tertibatın imalatında kullanılan türden olanlar
8462.29.10.00.00 Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar
8462.29.91.00.00 Hidrolik
8462.29.98.00.00 Diğerleri
8462.31.00.00.11 Makasla kesme tezgahları
8462.31.00.00.19 Presler
8462.39.10.00.11 Makasla kesme tezgahları
8462.39.10.00.19 Diğerleri
8462.39.91.00.11 Makasla kesme tezgahları
8462.39.91.00.12 Presler
8462.39.99.00.11 Makasla kesme tezgahları
8462.39.99.00.12 Presler
8462.41.10.00.11 Zımbalı kesme tezgahları
8462.41.10.00.12 Presler
8462.41.10.00.19 Diğerleri
8462.41.90.00.11 Zımbalı kesme tezgahları
8462.41.90.00.12 Presler
8462.41.90.00.19 Diğerleri
8462.49.10.00.11 Zımbalı kesme makinaları
8462.49.10.00.12 Presler
8462.49.10.00.19 Diğerleri
8462.49.90.00.11 Zımbalı kesme makinaları
8462.49.90.00.12 Presler
8462.49.90.00.19 Diğerleri
8462.91.10.00.00 Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerinisıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
8462.91.50.00.00 Numerik kontrollü olanlar
8462.91.90.00.00 Diğerleri
8462.99.10.00.00 Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
8462.99.50.00.00 Numerik kontrollü olanlar
8462.99.90.00.00 Diğerleri
8463.10.10.00.00 TeI çekme makinaları
8463.10.90.00.00 Diğerleri
8463.20.00.00.11 Ezerek vida dişi açma makinaları
8463.20.00.00.19 Diğerleri
8463.30.00.00.00 Tel işlemeye mahsus makinalar
8463.90.00.00.00 Diğerleri
8464.10.10.00.00 Monokristal yarı iletken külçeleri dilimler halinde veya wafer'ları chip halinde kesmeye mahsus olanlar
8464.10.90.00.00 Diğerleri
8464.20.05.00.00 Yarı iletken disklerin işlenmesine mahsus olanlar
8464.20.11.00.00 Optik camlar için olanlar
8464.20.19.00.00 Diğerleri
8464.20.20.00.00 Seramik işlenmesine mahsus olanlar
8464.20.95.00.00 Diğerleri
8464.90.10.00.00 Yarı iletken disklerin hak edilmesine veya bunlara yiv açılmasına mahsus olanlar
8464.90.20.00.00 Seramik ürünlerin işlenmesine mahsus olanlar
8464.90.80.00.00 Diğerleri
8465.10.10.00.00 Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar
8465.10.90.00.00 Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak yapılanlar
8465.91.10.00.00 Şerit testereler
8465.91.20.00.00 Dairevi testereler
8465.91.90.00.00 Diğerleri
8465.92.00.00.11 Planya makinaları
8465.92.00.00.12 Freze makinaları
8465.92.00.00.13 Keserek kalıplama makinaları
8465.93.00.00.11 Taşlama makinaları
8465.93.00.00.12 Zımparalama makinaları
8465.93.00.00.13 Parlatma makinaları
8465.94.00.00.00 Bükme veya birleştirme makinaları
8465.95.00.00.00 Delik açma veya zıvanalama makinaları
8465.96.00.00.00 Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları
8465.99.10.00.00 Torna tezgahları
8465.99.90.00.11 Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar
8465.99.90.00.19 Diğerleri
8466.20.91.00.11 Torna aynaları
8467.11.10.00.00 Metal işlemek için olanlar
8467.11.90.00.11 Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları
8467.11.90.00.19 Diğerleri
8467.19.00.00.00 Diğerleri
8467.22.90.00.00 Diğerleri
8467.29.70.00.00 Planya
8467.29.90.00.00 Diğerleri
8467.81.00.00.00 Zincirli testereler
8467.89.00.11.00 Delme veya sondaj makinaları
8467.89.00.19.00 Diğerleri
8467.89.00.90.00 Diğerleri
8467.99.00.19.00 Diğerleri
8467.99.00.90.00 Diğerleri
8468.20.00.00.11 Termoplastik maddeler için kaynak cihazları
8468.20.00.00.19 Diğerleri
8468.80.00.00.00 Diğer makina ve cihazlar
8470.90.00.00.11 Posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar
8470.90.00.00.12 Bilet basma ve verme makinaları
8470.90.00.00.19 Diğerleri
8472.10.00.00.00 Teksir makinaları
8472.20.00.10.00 Adres basma makinaları
8472.20.00.20.00 Adres plakalarını stampa etme makinaları
8472.30.00.00.00 Mektupları tasnif etmeye veya katlamaya veya mektupları zarflara veya bantlara yerleştirmeye, mektupları açmaya, kapamaya veya mühürlemeye ve posta pullarını yapıştırmaya veya iptal etmeye mahsus makinalar
8472.90.10.00.00 Metal paraları ayıran, sayan veya paketleyen makinalar
8472.90.80.90.19 Diğerleri
8474.10.00.10.00 Maden cevherlerini tasnif etmeye,ayırmaya,elemeye ve yıkamaya mahsus makinalar
8474.10.00.90.00 Diğerleri
8474.20.10.00.00 Seramik sanayiinde kullanılan türde mineral maddelere mahsus olanlar
8474.20.90.10.00 Taş kırma makinaları
8474.20.90.90.00 Diğerleri
8474.31.00.00.00 Beton veya harç karıştırıcılar
8474.32.00.00.00 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
8474.39.10.00.00 Seramik sanayiinde kullanılan türde mineral maddelerin karıştırılması veya yoğrulmasına mahsus makina ve cihazlar
8474.39.90.00.00 Diğerleri
8474.80.10.00.00 Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.11 Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası)
8474.80.90.00.12 Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.13 Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.19 Diğerleri
8475.10.00.00.00 Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar
8475.21.00.00.00 Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makinalar
8475.29.00.00.00 Diğerleri
8476.21.00.00.00 Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar
8476.29.00.00.00 Diğerleri
8476.81.00.00.00 Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar
8476.89.00.00.00 Diğerleri
8477.10.10.00.00 Yarı iletkenlerin montajına mahsus kapsülleme teçhizatı
8477.10.90.00.00 Diğerleri
8477.20.00.00.00 Ekstrüzyon makinaları
8477.30.00.00.00 Püskürtme döküm makinaları
8477.40.00.00.11 Vakumlu döküm makinaları
8477.40.00.00.19 Isıtarak şekil veren diğer makinalar
8477.51.00.00.11 Dış lastiğin dökümüne mahsus makinalar
8477.51.00.00.12 Sırt kaplamasına mahsus makinalar
8477.51.00.00.13 İç lastiğin dökümüne mahsus makinalar
8477.51.00.00.14 Başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makinalar
8477.59.05.00.00 Yarı iletkenlerin montajına mahsus kapsülleme teçhizatı
8477.59.10.00.00 Presler
8477.59.80.00.00 Diğerleri
8477.80.11.00.00 Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus makinalar
8477.80.91.00.00 Parçalara ayırma makinalar
8477.80.93.00.00 Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar
8477.80.95.00.00 Kesme, yarma ve soyma makinaları
8477.80.99.00.00 Diğerleri
8478.10.00.00.00 Makina ve cihazlar
8479.10.00.00.11 Yol çizme makinaları
8479.10.00.00.12 Beton serme ve dökme makinaları
8479.10.00.00.19 Diğerleri
8479.20.00.00.11 Sabun kalıplama veya kesme makina ve cihazları
8479.20.00.00.19 Diğerleri
8479.30.10.00.00 Presler
8479.30.90.00.00 Diğerleri
8479.40.00.00.00 İp, halat veya kablo bükme makinaları
8479.50.00.00.00 Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
8479.60.00.00.00 Havayı nemlendiren soğutucular
8479.81.00.00.00 Metallerin işlenmesine mahsus olanlar (eIektrik tellerini bobin halinde sarmaya mahsus olanlar dahil)
8479.82.00.00.00 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme,sübye hale getirme makinaları
8479.89.10.00.11 Turbo jetler, turbo propulsörler ve diğer gaz türbinleri için pnömatik starterler
8479.89.10.00.19 Diğerleri
8479.89.30.00.00 Hidrolik maden direkleri (hareketli)
8479.89.60.00.00 Merkezi yağlama sistemleri
8479.89.65.00.00 Yarı iletken monokristal külçelerin büyütülmesi ve çekilmesine mahsus cihazlar
8479.89.70.00.00 Yarı iletken disklerin işlenmesine mahsus epitaksal depolu cihazlar
8479.89.73.00.00 Yarı iletken disklerin ve düz panel gösterge birimlerinin ıslak klişesi, develope edilmesi, soyulmasına veya temizlenmesine mahsus cihazlar
8479.89.77.00.00 Yarı iletken tertibatın montajına mahsus kalıp bağlama cihazları (Die attach apparatus) ve otomatik şerit bağlayıcılar (tape automated bonders)
8479.89.79.00.00 Yarı iletken tertibatın montajına mahsus kapsülleme teçhizatı
8479.89.91.00.00 Seramik ürünlerin sırlanmasına ve süslenmesine mahsus makinalar
8479.89.98.10.00 Toprak eşya imalinde kullanılan makinalar
8479.89.98.20.11 Fırça imaline mahsus makinalar
8479.89.98.20.12 Pompa tipindeki otomatik makina gresörleri
8479.89.98.20.13 Otomatik ayakkabı boyama cihazları
8479.89.98.30.12 Kayaları ve betonu kesmeye veya bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlar
8479.89.98.90.11 Daldırma suretiyle kalaylama makinaları
8479.89.98.90.12 Metallerin üstündeki pas ve yağları temizlemeye mahsus makina ve cihazlar
8479.89.98.90.13 Tel örgü ve dikenli tel imal eden makina ve cihazlar
8479.89.98.90.14 Kalıp açma makina ve cihazları
8479.89.98.90.15 Sigara filtresi takma makina ve cihazları
8479.89.98.90.17 Hasırcı ve sepetçi eşyası imaline mahsus makina ve cihazlar
8479.89.98.90.18 Makina ve tesisler için besleyiciler
8479.89.98.90.22 Sanayi tipi elektrik süpürgeleri ve zemin parlatma ve cilalama makinaları
8479.89.98.90.29 Diğerleri
8501.31.10.00.12 Jeneratörler
8501.31.90.00.12 Jeneratörler
8501.32.10.20.00 Jeneratörler
8501.32.91.00.12 Jeneratörler
8501.32.99.00.12 Jeneratörler
8501.34.91.20.00 Jeneratörler
8501.34.99.10.11 Gücü 750 kW'ı geçen fakat 1000 kW'ı geçmeyenler
8501.34.99.10.12 Gücü 1000 kW'ı geçenler
8501.34.99.20.11 Gücü 750 kW'ı geçen fakat 1000 kW'ı geçmeyenler
8501.34.99.20.12 Gücü 1000 kW'ı geçenler
8501.40.10.10.00 Gücü 7,5 kW'dan az olanlar
8501.40.10.20.00 Gücü 7,5 kW'dan fazla olanlar
8501.40.91.00.00 Gücü 750 kW'ı geçmeyenler
8501.40.99.10.11 Gücü 1,5 kW'dan az olanlar
8501.40.99.10.19 Diğerleri
8501.40.99.20.11 Gücü 37 kW'dan az olanlar
8501.40.99.20.12 Gücü 37 kW'dan fazla fakat 75 kW'dan az olanlar
8501.40.99.20.13 Gücü 75 kW'dan fazla fakat 375 kW'dan az olanlar
8501.40.99.20.14 Gücü 375 kW'dan fazla fakat 750 kW'dan az olanlar
8501.40.99.20.19 Diğerleri
8509.20.00.00.00 Yer cilalama makinaları
8514.30.99.00.11 Sanayide kullanılan rezistans ocak ve fırınlar
8514.30.99.00.13 Sanayide kullanılan ark ocak ve fırınlar
8515.21.00.00.00 Tamamen ve kısmen otomatik olanlar
8515.80.05.00.00 Yarı iletken tertibatın imalinde kullanılan tel bağlayıcılar
8515.80.11.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları
8515.80.11.90.11 Endüksiyon kaynak makina ve cihazları
8515.80.11.90.19 Diğerleri
8515.90.90.90.11 Kaynak presleri
8515.90.90.90.19 Diğerleri
8701.90.90.00.11 Vinçli traktörler
8701.90.90.00.19 Diğerleri
8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yan dizel) veya kıvılcım ateşlemeli veya kiçten yanmalı pistonlu olanları
8705.10.00.00.00 Vinçli taşıtlar
8705.20.00.00.00 Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar olanlar
8705.30.00.00.00 İtfaiye taşıtları
8705.40.00.00.00 Beton karıştırıcı ile mücehhet taşıtlar
8705.90.30.00.00 Beton pompalama taşıtları
8705.90.90.10.12 Kar küremeye mahsus taşıtlar
8705.90.90.90.11 Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar
8705.90.90.90.12 Süpürme ve çöp toplama taşıtları
8705.90.90.90.19 Diğerleri
8708.99.98.99.16 Kardan mili ve üniversal mafsal istavrozu

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey