Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜN LİSTESİ
ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜN LİSTESİ


POZİSYON NO
EŞYANIN TANIMI
8414.51.90.10.11 Vantilatörler
8414.51.90.10.12 Aspiratörler
8414.51.90.90.11 Vantilatörler
8414.51.90.90.12 Aspiratörler
8414.59.30.10.11 Vantilatörler
8414.59.30.10.12 Aspiratörler
8414.59.30.90.11 Vantilatörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8414.59.30.90.12 Aspiratörler
8414.59.50.10.11 Vantilatörler
8414.59.50.10.12 Aspiratörler
8414.59.50.90.11 Vantilatörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8414.59.50.90.12 Aspiratörler
8414.59.90.10.11 Vantilatörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8414.59.90.10.12 Aspiratörler
8414.59.90.10.13 Isıtmasız hava perdeleri
8414.59.90.90.11 Vantilatörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8414.59.90.90.12 Aspiratörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8414.59.90.90.13 Isıtmasız hava perdeleri
8414.60.00.10.00 Evlerde kullanılanlar
8414.60.00.90.00 Diğerleri
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained)
8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem)
8415.81.90.00.19 Diğerleri
8415.82.80.00.19 Diğerleri
8415.83.90.00.19 Diğerleri
8418.10.91.00.00 Hacmi 340 litreyi geçenler
8418.10.99.00.00 Diğerleri
8418.22.00.00.00 Emme esaslı tipler (elektrikli)
8418.29.00.00.19 Diğerleri
8418.30.91.00.00 Hacmi 400 litreyi geçmeyenler
8418.30.99.00.00 Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler
8418.40.91.00.00 Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
8418.40.99.00.00 Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler
8418.50.11.00.00 Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar
8418.50.19.00.11 Dondurma makineleri
8418.50.19.00.19 Diğerleri
8418.50.91.00.00 Derin dondurucular (8418.30 ve 8418.40 alt pozisyonlarındakiler hariç)
8418.50.99.00.00 Diğerleri
8419.20.00.00.11 Elektrikli sterilizatörler
8419.40.00.00.11 Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan)
8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler)
8421.12.00.00.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek
8421.12.00.00.19 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen
8421.19.91.00.00 Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler
8421.19.94.00.00 Yarı iletken disklerin (wafers) imalatında kullanılan santrifüjler
8421.19.99.00.00 Diğerleri
8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar
8422.19.00.00.00 Diğerleri
8422.20.00.00.00 Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar;şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.10.90.00.11 Elektrikli ve elektronik basküller
8423.20.00.00.11 Elektrikli ve elektronik basküller
8423.30.00.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller
8423.30.00.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
8423.81.50.00.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
8423.81.90.00.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
8423.82.90.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller
8423.82.90.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
8423.89.00.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller
8423.89.00.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
8425.11.90.00.00 Diğerleri
8425.31.90.00.19 Diğerleri
8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar
8450.19.00.00.19 Diğerleri
8450.20.00.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları
8451.10.00.00.00 Kuru temizleme makinaları
8451.21.10.00.11 Evlerde kullanılanlar
8451.21.10.00.19 Diğerleri
8451.21.90.00.11 Evlerde kullanılanlar
8451.21.90.00.19 Diğerleri
8451.29.00.00.00 Diğerleri
8451.30.10.10.00 Ütü makinaları
8451.30.10.90.00 Presler
8451.30.30.10.00 Ütü makinaları
8451.30.30.90.00 Presler
8451.30.80.10.00 Ütü makinaları
8451.30.80.90.00 Presler
8451.40.00.00.11 Sanayide kullanılan yıkama makinaları
8451.40.00.00.12 Ağartma makinaları
8451.40.00.00.13 Boyama makinaları
8451.50.00.00.11 Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar
8451.50.00.00.12 Mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinalar
8451.50.00.00.19 Diğerleri
8451.80.10.00.00 Linoleum veya diğer zemin kaplamalarının imalatında, mensucat
veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları
8451.80.30.00.00 Apre ve finisaj makinaları
8451.80.80.00.11 Silindirli sıkma ve kurutma makinaları
8451.80.80.00.12 Merserize işlem makinaları
8451.80.80.00.13 Havlandırma makinaları
8451.80.80.00.14 Mensucatın yüzünü traşlama makinaları
8451.80.80.00.15 Fırçalama makinaları
8451.80.80.00.16 Dekatisaj makinaları
8451.80.80.00.17 Şardon makinaları
8451.80.80.00.18 Mensucat veya ipliklerin üzerindeki havları yakma makinaları
8451.80.80.00.21 Silindirli parlatma presleri
8451.80.80.00.22 Mensucatı gererek genişletme makinaları
8451.80.80.00.23 İplik ve mensucatı kaplama veya emdirme makinaları
8451.80.80.00.29 Diğerleri
8469.11.00.00.00 Kelime işlem makinaları
8469.12.00.00.00 Otomatik yazı makinaları
8469.20.00.00.00 Elektrikli diğer yazı makinaları
8471.10.90.00.11 Analog bilgi işlem makinaları
8471.10.90.00.12 Karma bilgi işlem makinaları
8471.30.00.00.00 Portatif numerik (dijital) otomatik bilgi işlem makinaları (aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem
birimi ,bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler):
Diğer nümerik (dijital) otomatik bilgi işlem makinaları:
8471.41.90.00.00 Diğerleri :
8471.50.90.00.00 Diğerleri
8471.60.40.10.00 İnk jet tipi yazıcılar
8471.60.40.90.11 Matris tipi yazıcılar
8471.60.40.90.12 Lazer tipi yazıcılar
8471.60.40.90.13 Satır yazıcılar
8471.60.40.90.19 Diğer yazıcılar
8471.60.50.00.00 Klavyeler
8471.60.90.00.11 Optik okuyucular
8471.60.90.00.12 Manyetik kod okuyucular
8471.60.90.00.13 Işıklı kalem
8471.60.90.00.14 Mouse
8471.60.90.00.15 Plotter (çizici)
8471.60.90.00.16 Digitizer
8471.60.90.00.17 Monitörler
8471.60.90.00.19 Diğerleri
8472.10.00.00.00 Teksir makinaları
8472.90.10.00.00 Metal paraları ayıran, sayan veya paketleyen makinalar
8472.90.30.00.00 Otomatik vezne makinaları (ATM'ler)
8472.90.80.10.00 Çek yazma makinaları
8472.90.80.90.13 Banknot sayma makinası
8476.21.00.00.00 Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar:
8476.29.00.00.00 Diğerleri
8476.81.00.00.00 Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar
8476.89.00.00.00 Diğerleri:
8501.10.10.00.00 Gücü 18 W.ı geçmeyen senkron motorlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8501.10.91.00.00 Üniversal alternatif akım/doğru akım (AC/DC) motorları (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8501.10.93.90.00 Diğerleri
8501.20.10.10.00 Gücü 7,5 kW.dan az olanlar
8501.20.10.20.00 Gücü 7,5 kW. veya daha fazla olanlar
8501.20.90.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8501.31.10.00.11 Motorlar
8501.31.90.00.11 Motorlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8501.32.10.11.00 Gücü 7,5 kW.dan az olanlar
8501.32.10.12.00 Gücü 7,5 kW.veya daha fazla olanlar
8501.32.91.00.11 Motorlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8501.32.99.00.11 Motorlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8501.33.90.10.00 Motorlar
8501.34.50.00.00 Cer motorları
8501.34.91.10.00 Motorlar
8501.34.99.10.11 Gücü 750 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler
8501.34.99.10.12 Gücü 1000 kW.ı geçenler
8501.40.91.00.00 Gücü 750 W.ı geçmeyenler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8501.40.99.10.11 Gücü 1,5 kW.dan az olanlar
8501.40.99.10.19 Diğerleri
8501.40.99.20.11 Gücü 37 kW.dan az olanlar
8501.40.99.20.12 Gücü 37 kW.dan fazla fakat 75 kW.dan az olanlar
8501.40.99.20.13 Gücü 75 kW.dan fazla fakat 375 kW.dan az olanlar
8501.40.99.20.14 Gücü 375 kW.dan fazla fakat 750 kW.dan az olanlar
8501.40.99.20.19 Diğerleri
8501.51.90.00.00 Diğerleri
8501.52.91.10.00 Gücü 7,5 kW.dan az olanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8501.52.99.00.00 Gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler
8501.53.50.00.00 Cer motorları
8501.53.92.00.00 Gücü 75 kW.yı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler
8501.53.94.00.00 Gücü 375 kW.ı geçen fakat 750 kW.ı geçmeyenler
8501.53.99.00.00 Gücü 750 kW.yı geçenler
8504.10.91.00.00 Endüktörler (bir kondensatör ile bağlanmış olsun olmasın)
8504.21.00.00.00 Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.10.00.00 Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.90.10.00 35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar
8504.22.90.20.00 35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.90.90.00 Diğerleri
8504.23.00.00.11 Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.23.00.00.19 Diğerleri
8504.31.31.00.00 Gerilim transformatörler
8504.31.90.10.00 Oyuncaklar için transformatörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8504.31.90.90.19 Diğerleri
8504.32.30.00.00 Ölçü transformatörleri
8504.32.90.10.00 Oyuncaklar için transformatörler
8504.32.90.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8504.33.90.00.00 Diğerleri
8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA.yı geçenler
8504.40.20.10.11 Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.20.10.12 Stabilize güç kaynakları
8504.40.20.10.19 Diğerleri
8504.40.20.90.00 Diğerleri
8504.40.50.00.00 Çok kristalli yarı iletken redresörler
8504.40.93.00.00 Akümülatör şarj ediciler
8504.40.94.00.00 Redresörler
8504.40.96.00.00 Gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler
8504.40.97.00.00 Gücü 7,5 kVA.yı geçenler
8504.40.99.00.11 Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.99.00.12 Stabilize güç kaynakları
8504.40.99.00.19 Diğerleri
8509.10.10.00.00 Gerilimi 110 volt veya daha fazla oIanlar
8509.10.90.00.19 Diğerleri
8509.20.00.00.00 Yer cilalama makinaları
8509.30.00.00.00 Mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinaIar
8509.40.00.00.11 Öğütücüler
8509.40.00.00.12 Mikserler
8509.40.00.00.13 Bilenderler
8509.40.00.00.14 Meyva ve sebze presleri
8509.40.00.00.15 Komple setler
8509.40.00.00.19 Diğerleri
8509.80.00.00.00 Diğer cihazlar
8510.10.00.00.00 Traş makinaIarı
8510.20.00.00.11 Saç kesme makinaları
8510.20.00.00.12 Hayvan kırkma makinaları
8510.30.00.00.00 Epilasyon cihazları
8514.10.05.00.00 Yarı iletken diskler üzerinde yarı iletken tertibatın imalatına mahsus olanlar
8514.10.10.00.00 Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar
8514.10.80.00.11 Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
8514.10.80.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20.05.00.00 Yarı iletken diskler üzerinde yarı iletken tertibatın imalatına mahsus olanlar
8514.20.10.00.11 Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20.10.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20.80.00.11 Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20.80.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
8514.30.11.00.11 Sanayide kullanılan fırınlar
8514.30.11.00.12 Laboratuvarda kullanılan fırınlar
8514.30.19.00.11 Sanayide kullanılan fırınlar
8514.30.19.00.12 Laboratuvarda kullanılan fırınlar
8514.30.91.00.11 Sanayide kullanılan rezistans ocak ve fırınları
8514.30.91.00.12 Laboratuvarda kullanılan rezistans ocak ve fırınları
8514.30.91.00.13 Sanayide kullanılan ark ocak ve fırınları
8514.30.91.00.14 Laboratuvarda kullanılan ark ocak ve fırınları
8514.30.91.00.19 Diğerleri
8514.30.99.00.11 Sanayide kullanılan rezistans ocak ve fırınları
8514.30.99.00.12 Laboratuvarda kullanılan rezistans ocak ve fırınları
8514.30.99.00.13 Sanayide kullanılan ark ocak ve fırınları
8514.30.99.00.14 Laboratuvarda kullanılan ark ocak ve fırınları
8514.30.99.00.19 Diğerleri
8514.40.00.00.00 Endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer cihazlar
8515.11.00.00.00 Lehim havya ve tabancaları
8515.19.00.00.00 Diğerleri
8515.21.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar
8515.29.10.00.00 Alın kaynağı yapmaya mahsus olanlar
8515.29.90.00.00 Diğerleri
8515.31.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar
8515.39.13.00.00 Transformatörlerle birlikte olanlar
8515.39.18.00.00 Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle,
redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar
8515.39.90.00.00 Diğerleri
8515.80.05.00.00 Yarı iletken tertibatın imalatında kullanılan tel bağlayıcılar ( wire bonders)
8515.80.11.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları
8515.80.11.90.11 Endüksiyon kaynak makina ve cihazları
8515.80.11.90.19 Diğerleri
8515.80.19.10.00 Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli
alet ve cihazlar
8515.80.19.90.00 Diğerleri
8515.80.91.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları
8515.80.91.90.00 Diğerleri
8515.80.99.00.00 Diğerleri
8516.10.11.00.00 Anında su ısıtıcılar
8516.10.19.00.00 Diğerleri
8516.10.91.00.00 Ev işlerinde kullanılanlar
8516.10.99.00.00 Diğerleri
8516.21.00.00.00 Depolu ısıtıcı radyatörler
8516.29.10.00.00 Sıvıyla doldurulmuş radyatörler
8516.29.50.00.00 Konveksiyon tipi ısıtıcılar
8516.29.91.00.11 Isıtmalı hava perdeleri
8516.29.91.00.19 Diğerleri
8516.29.99.00.00 Diğerleri
8516.31.10.00.00 Kurutma başlıkları
8516.31.90.00.00 Diğerleri
8516.32.00.00.11 Saç kıvırma cihazları
8516.32.00.00.12 Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları
8516.32.00.00.19 Diğerleri
8516.33.00.00.00 El kurutma cihazları
8516.40.10.00.00 Buharlı ütüler
8516.40.90.00.00 Diğerleri
8516.50.00.00.00 Mikro dalgalı fırınlar
8516.60.10.00.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)
8516.60.51.00.00 Monte edilmek üzere hazırlanmış ısıtma levhaları
8516.60.59.00.00 Diğerleri
8516.60.70.00.00 Izgaralar ve kızartma cihazları
8516.60.80.00.00 Gömme fırınlar
8516.60.90.00.11 Tost makinaları
8516.60.90.00.19 Diğerleri
8516.71.00.00.00 Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar
8516.72.00.00.00 Ekmek kızartma makinaları
8516.79.20.00.00 Fritözler
8516.79.70.00.00 Diğerleri
8518.40.30.00.00 Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri
8518.40.91.00.00 Sadece tek kanallı olanlar
8518.40.99.00.00 DiğerIeri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8518.50.90.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8521.10.30.00.00 Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi geçmeyecek bir devirde
kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar
8521.10.80.00.11 Video kayıt cihazları
8521.10.80.00.12 Video gösterme cihazları
8521.10.80.00.13 Video kayıt ve gösterme cihazları
8521.90.00.00.11 Video kayıt cihazları
8521.90.00.00.12 Video gösterme cihazları
8521.90.00.00.13 Video kayıt ve gösterme cihazları
8528.12.10.00.00 Teleprojektörler
8528.12.20.00.00 Ses ve görüntü kaydetmeye veya tekrar vermeye mahsus cihazla birleştirilmiş olanlar:
8528.12.52.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçmeyenler
8528.12.54.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçen fakat 52 cm.yi geçmeyenler
8528.12.56.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 52 cm.yi geçen fakat 72 cm.yi geçmeyenler
8528.12.58.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 72 cm.yi geçenler
8528.12.62.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 75 cm.yi geçmeyenler
8528.12.66.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 75 cm.yi geçenler
8528.12.70.00.00 Tarama parametresi 625 satırı geçenler
8528.12.81.00.00 Ekranının eni ile boyu arasındaki oran 1,5 dan az olanlar
8528.12.89.00.00 Diğerleri
8528.12.90.00.00 Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus elektronik montajlar
8528.12.91.00.00 Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan,
televizyon sinyallerini alabilenbir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu
set-top boxes)
8528.12.94.00.00 Dijital (dijital ve analog karma dahil)
8528.12.95.00.00 Diğerleri
8528.12.98.00.19 Diğerleri
8528.13.00.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
8528.21.14.00.00 Ekranının eni ile boyu arasındaki oran 1,5 dan az olanlar
8528.21.16.00.00 Tarama parametresi 625 satırı geçmeyenler
8528.21.18.00.00 Tarama parametresi 625 satırı geçenler
8528.21.90.00.00 Diğerleri
8528.22.00.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
8528.30.05.00.00 Düz panel göstergeler aracılığıyla (örn.sıvı kristal tertibat) çalışan, otomatik
bilgi işlem makinası tarafından üretilen dijital bilgileri gösterebilenler
8528.30.20.00.00 Renkli olanlar
8528.30.90.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
8530.80.00.00.11 Limanlarda ve hava meydanlarında trafiğin otomatik olarak kontrol ve
idaresine mahsus elektrikli cihazlar
8530.80.00.00.12 Karayolları trafiğine mahsus cihazlar
8530.80.00.00.19 Diğerleri
8531.10.30.00.11 Gaz alarm cihazları
8532.10.00.00.11 Kuru kondansatörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8532.10.00.00.12 Yağ emdirilmiş kondansatörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8532.10.00.00.13 Yağ içine konmuş kondansatörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8532.10.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8532.22.00.00.11 Bağlantı bacakları olanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8532.22.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8532.25.00.00.11 Kağıt dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.10.10.00.12 Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.10.10.00.13 D tipi sigortalar
8536.10.10.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)
8536.10.10.00.15 Termal sigortalar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.10.50.00.12 Bıçaklı sigortalar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.10.50.00.13 D tipi sigortalar
8536.10.50.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)
8536.10.50.00.15 Termal sigortalar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.10.90.00.12 Bıçaklı sigortalar
8536.10.90.00.13 D tipi sigortalar
8536.10.90.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)
8536.10.90.00.15 Termal sigortalar
8536.20.10.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)
8536.20.90.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)
8536.30.10.00.00 16 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.30.30.00.00 16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.30.90.00.00 125 A.i geçen akım için olanlar
8536.41.10.00.00 Anma akımı 2 A.i geçmeyenler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.41.90.00.00 Anma akımı 2 A.i geçenler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.49.00.00.11 Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçmeyen kon-
taktörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.49.00.00.12 Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçen kon-
taktörler (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.49.00.00.13 Aşırı akım termik röleleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.49.00.00.14 Senkron motorlu zaman röleleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.49.00.00.19 Diğer zaman röleleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.49.00.00.29 Diğerleri (BASKI DEVREYE MONTE EDİLENLER VE AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.50.03.00.00 Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları
( İzole edilmiş tristör AC anahtarları )
8536.50.07.00.00 11 A. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli ( snap-action ) anahtarlar
8536.50.11.00.00 Basma düğmeli olanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.50.15.00.11 Kontak akımı 10 A. i geçmeyen rotatif anahtar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.50.15.00.12 Kontak akımı 10 A. i geçen rotatif anahtarlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.50.80.00.11 Floresans ampuller için komple starterler
8536.50.80.00.12 Floresans starter ampulü
8536.50.80.00.13 Komütatörler
8536.50.80.00.14 Mikro anahtarlar
8536.50.80.00.16 Kollu şalterler
8536.50.80.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.61.10.00.00 Edison ampul duyları (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.61.90.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.69.90.00.12 Elektronik elemanlar için konnektörler (pim şeklinde olanlar dahil) (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.69.90.00.18 Diğerleri
8536.90.01.00.00 Elektrik nakli için prefabrik elemanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8536.90.20.00.00 Yarı iletken diskleri test ediciler
8537.10.10.00.00 Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları
8537.10.91.00.00 Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları
8539.21.92.00.00 Gerilimi 100 voltu geçenler
8539.21.98.00.00 Gerilimi 100 voltu geçmeyenler
8539.22.10.00.00 Reflektör ampulleri
8539.22.90.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)
8539.22.90.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)
8539.22.90.00.13 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. hariç)
8539.22.90.00.14 Tüp şeklinde flamanlı ampuller
8539.22.90.00.19 Diğerleri
8539.29.92.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı ay-
dınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8539.29.92.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (sili-
ka, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8539.29.92.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8539.29.98.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto
ampulleri hariç) (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8539.29.98.00.19 Diğerleri
8539.31.10.00.11 Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller)
8539.31.10.00.12 Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller
8539.31.10.00.13 Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller
8539.31.10.00.14 Doğrusal olmayan floresans ampuller
8539.31.90.00.11 Simit şeklinde olanlar
8539.31.90.00.19 Diğerleri
8539.32.10.00.11 Metal halojenür katkılı olanlar
8539.32.10.00.19 Diğerleri
8539.32.50.00.00 Sodyum buharlı ampuller
8539.32.90.00.00 Metal halitli ampuller
8539.39.00.00.00 Diğerleri
8539.41.00.00.00 Ark lambaları
8539.49.10.00.00 Ampuller
8539.49.30.00.00 Kızılötesi ışınlı ampuller
8543.89.15.00.00 Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makinalar
8543.89.20.00.00 Anten yükselteçleri
8543.89.51.00.00 Tüp uzunluğu en fazla 100 cm olanlar
8544.11.10.00.11 Çapı 0,05 mm. (0,05 mm. dahil) yi geçmeyen bobin teli (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.11.10.00.12 Çapı 0,05 mm. yi geçen 0,1 mm.yi geçmeyen bobin teli (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.11.10.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.11.90.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.19.10.00.00 Verniklenmiş veya emaye kaplanmış
8544.19.90.00.00 Diğerleri
8544.20.00.10.11 Telgraf ve telefon hattı için olanlar
8544.20.00.10.19 Diğerleri
8544.20.00.90.11 Telgraf ve telefon hattı için olanlar
8544.20.00.90.19 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.41.10.00.00 Telekomünikasyonda kullanılan türde olanlar
8544.41.90.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.49.20.10.11 Telgraf ve telefon hattı için toprak ve su altı kabloları
8544.49.20.10.19 Diğerleri
8544.49.20.90.11 Telgraf ve telefon hattı için toprak ve su altı kabloları
8544.49.20.90.19 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.49.80.10.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.49.80.10.19 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.49.80.90.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.49.80.90.19 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.51.10.00.00 Telekomünikasyonda kullanılan türde olanlar
8544.51.90.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.59.10.10.00 Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden fazlasının
biraraya getirilerek adi metallerden boru veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)
8544.59.10.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.59.20.10.00 Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden fazlasının
bir araya getirilerek adi metallerden boru veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)
8544.59.20.90.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar
8544.59.20.90.19 Diğerleri
8544.59.80.10.00 Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden fazlasının
bir araya getirilerek adi metallerden boru veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları) (AC için
50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.59.80.90.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
8544.59.80.90.19 Diğerleri (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
9009.11.00.00.11 Renkli çekim yapabilenler
9009.11.00.00.19 Diğerleri
9009.12.00.00.11 Renkli çekim yapabilenler
9009.12.00.00.19 Diğerleri
9009.21.00.00.11 Renkli çekim yapabilenler
9009.21.00.00.19 Diğerleri
9009.22.00.00.11 Renkli çekim yapabilenler
9009.22.00.00.19 Diğerleri
9009.30.00.00.00 Termokopi cihazları
9017.10.10.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.10.10.90.00 Diğerleri
9017.10.90.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar
9024.10.91.10.00 Elektrikli olanlar
9024.10.93.10.00 Elektrikli olanlar
9024.10.99.10.00 Elektrikli olanlar
9024.80.91.10.00 Elektrikli olanlar
9024.80.99.10.00 Elektrikli olanlar
'9030.39.91.00.00 Voltmetre (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
'9030.39.99.00.13 Ampermetre
'9030.39.99.00.15 Vatmetre
'9030.39.99.00.16 Varmetre
9030.39.99.00.17 Ommetre
'9030.39.99.00.21 Kosinüsfimetre
'9030.39.99.00.23 Frekansmetre
9031.10.00.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
9031.20.00.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar
9031.80.10.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar
9031.80.10.90.00 Diğerleri
9031.80.32.00.00 Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken taslakların imalatında
kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne mahsus olanlar
9031.80.34.00.11 Planimetreler
9031.80.34.00.19 Diğerleri
9032.10.30.00.00 Elektronik olanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
9032.10.91.00.00 Elektriki tetikleme cihazı bulunanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
9032.20.90.00.11 Elektronik basınç kontrol cihazları (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER HARİÇ)
9107.00.00.00.11 Elektrikli veya elektronik olanlar


NOT: Koyu renkler; yeni eklenen ve GTİP Numaraları değişen ürünleri belirtmektedir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey