Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart CE UYGUNLUK EKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜN LİSTESİ
Ana Sayfa > Arama Yapmak İçin Tıklayınız >>

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi Kapsamına Giren Ürün Listesi

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜN LİSTESİ


POZİSYON NO
EŞYANIN TANIMI
8414.51.90.10.11 Vantilatörler
8414.51.90.10.12 Aspiratörler
8414.51.90.90.11 Vantilatörler
8414.51.90.90.12 Aspiratörler
8414.59.30.10.11 Vantilatörler
8414.59.30.10.12 Aspiratörler
8414.59.30.90.11 Vantilatörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8414.59.30.90.12 Aspiratörler
8414.59.50.10.11 Vantilatörler
8414.59.50.10.12 Aspiratörler
8414.59.50.90.11 Vantilatörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8414.59.50.90.12 Aspiratörler
8414.59.90.10.11 Vantilatörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8414.59.90.10.12 Aspiratörler
8414.59.90.10.13 Isıtmasız hava perdeleri
8414.59.90.90.11 Vantilatörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8414.59.90.90.12 Aspiratörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8414.59.90.90.13 Isıtmasız hava perdeleri
8414.60.00.10.00 Evlerde kullanılanlar
8414.60.00.90.00 Diğerleri
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained)
8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem)
8415.81.90.00.19 Diğerleri
8415.82.80.00.19 Diğerleri
8415.83.90.00.19 Diğerleri
8418.10.91.00.00 Hacmi 340 litreyi geçenler
8418.10.99.00.00 Diğerleri
8418.21.10.00.00 Hacmi 340 litreyi geçenler
8418.21.51.00.00 Masa modeli olanlar
8418.21.59.00.00 Gömme tip olanlar
8418.21.91.00.00 Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
8418.21.99.00.00 Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler
8418.22.00.00.00 Emme esaslı tipler (elektrikli)
8418.29.00.00.19 Diğerleri
8418.30.91.00.00 Hacmi 400 litreyi geçmeyenler
8418.30.99.00.00 Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler
8418.40.91.00.00 Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
8418.40.99.00.00 Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler
8418.50.11.00.00 Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar
8418.50.19.00.11 Dondurma makineleri
8418.50.19.00.19 Diğerleri
8418.50.91.00.00 Derin dondurucular (8418.30 ve 8418.40 alt pozisyonlarındakiler hariç)
8418.50.99.00.00 Diğerleri
8418.61.90.00.00 Diğerleri
8418.69.91.00.00 Emici ısı pompaları
8418.69.99.10.00 Komple soğutma tesisleri
8418.69.99.90.00 Diğerleri
8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler)
8421.12.00.00.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek
kapasitede olanlar
8421.12.00.00.19 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen
kapasitede olanlar
8421.19.91.00.00 Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler
8421.19.94.00.00 Yarı iletken disklerin (wafers) imalatında kullanılan santrifüjler
8421.19.99.00.00 Diğerleri
8423.10.90.00.11 Elektrikli ve elektronik basküller
8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar
8422.19.00.00.00 Diğerleri
8422.20.00.00.00 Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus
makinalar
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapa-
maya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar;şişeleri,
kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus maki-
nalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek
ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.20.00.00.11 Elektrikli ve elektronik basküller
8423.30.00.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller
8423.30.00.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
8423.81.50.00.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
8423.81.90.00.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
8423.82.90.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller
8423.82.90.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
8423.89.00.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller
8423.89.00.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
8425.11.90.00.00 Diğerleri
8425.20.00.00.00 Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucur-
gatlar;özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş
bucurgatlar
8425.31.90.00.19 Diğerleri
8433.11.10.00.00 Elektrik motorlu olanlar
8433.19.10.00.00 Elektrik motorlu olanlar
8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar
8450.20.00.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları
8469.11.00.00.00 Kelime işlem makinaları
8469.12.00.00.00 Otomatik yazı makinaları
8469.20.00.00.00 Elektrikli diğer yazı makinaları
8470.10.00.00.00 Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik
hesap makinaları ve hesaplama fonsiyonu olup verilen bilgileri kay-
deden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi
makinalar
8470.21.00.00.00 Yazma tertibatı olanlar
8470.29.00.00.00 Diğerleri
8470.40.00.00.00 Muhasebe makinaları
8470.50.00.00.00 Yazar kasalar
8470.90.00.00.11 Posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar
8470.90.00.00.12 Bilet basma ve verme makinaları
8470.90.00.00.19 Diğerleri
8471.10.90.00.11 Analog bilgi işlem makinaları
8471.10.90.00.12 Karma bilgi işlem makinaları
8471.30.00.00.00 Portatif numerik (dijital) otomatik bilgi işlem makina-
ları (aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem
birimi ,bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve
ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler):
8471.41.90.00.00 Diğerleri :
8471.50.90.00.00 Diğerleri
8471.60.40.10.00 İnk jet tipi yazıcılar
8471.60.40.90.11 Matris tipi yazıcılar
8471.60.40.90.12 Lazer tipi yazıcılar
8471.60.40.90.13 Satır yazıcılar
8471.60.40.90.19 Diğer yazıcılar
8471.60.50.00.00 Klavyeler
8471.60.90.00.11 Optik okuyucular
8471.60.90.00.12 Manyetik kod okuyucular
8471.60.90.00.13 Işıklı kalem
8471.60.90.00.14 Mouse
8471.60.90.00.15 Plotter (çizici)
8471.60.90.00.16 Digitizer
8471.60.90.00.17 Monitörler
8471.60.90.00.19 Diğerleri
8471.70.40.00.00 Ana bellek birimleri
8471.70.51.00.00 Optik olanlar (manyeto-optik olanlar dahil)
8471.70.53.00.00 Hard disk sürücü
8471.70.59.00.00 Diğerleri
8471.70.60.00.00 Manyetik teyp birimleri
8471.80.00.00.11 Kontrol birimleri
8471.80.00.00.13 Sıralayıcılar
8471.80.00.00.14 Ayırıcılar
8471.80.00.00.15 Sinyal çevirme birimleri
8471.80.00.00.19 Diğerleri (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8471.90.00.00.00 Diğerleri
8501.10.10.00.00 Gücü 18 W.ı geçmeyen senkron motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8501.10.91.00.00 Üniversal alternatif akım/doğru akım (AC/DC) motorları (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8501.10.93.90.00 Diğerleri
8501.20.10.20.00 Gücü 7,5 kW. veya daha fazla olanlar
8501.20.90.00.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8501.31.10.00.11 Motorlar
8501.31.90.00.11 Motorlar (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8501.32.10.11.00 Gücü 7,5 kW.dan az olanlar
8501.32.10.12.00 Gücü 7,5 kW.veya daha fazla olanlar
8501.32.91.00.11 Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8501.32.99.00.11 Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8501.33.90.10.00 Motorlar
8501.40.91.00.00 Gücü 750 W.ı geçmeyenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8501.40.99.10.11 Gücü 1,5 kW.dan az olanlar
8501.40.99.10.19 Diğerleri
8501.40.99.20.11 Gücü 37 kW.dan az olanlar
8501.40.99.20.12 Gücü 37 kW.dan fazla fakat 75 kW.dan az olanlar
8501.40.99.20.13 Gücü 75 kW.dan fazla fakat 375 kW.dan az olanlar
8501.40.99.20.14 Gücü 375 kW.dan fazla fakat 750 kW.dan az olanlar
8501.40.99.20.19 Diğerleri
8501.51.90.00.00 Diğerleri
8501.52.91.90.00 Diğerleri
8501.52.93.00.00 Gücü 7,5 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler
8501.52.99.00.00 Gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler
8501.53.50.00.00 Cer motorları
8501.53.92.00.00 Gücü 75 kW.yı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler
8501.53.94.00.00 Gücü 375 kW.ı geçen fakat 750 kW.ı geçmeyenler
8501.53.99.00.00 Gücü 750 kW.yı geçenler
8504.10.91.00.00 Endüktörler (bir kondensatör ile bağlanmış olsun olmasın)
8504.10.99.00.00 Diğerleri
8504.21.00.00.00 Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.10.00.00 Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.90.10.00 35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar
8504.22.90.20.00 35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.90.90.00 Diğerleri
8504.23.00.00.11 Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.23.00.00.19 Diğerleri
8504.31.90.10.00 Oyuncaklar için transformatörler
8504.31.90.90.11 Ferrit nüveli transformatörler
8504.31.90.90.19 Diğerleri
8504.31.31.00.00 Gerilim transformatörler
8504.32.30.00.00 Ölçü transformatörleri
8504.32.90.10.00 Oyuncaklar için transformatörler
8504.32.90.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8504.33.90.00.00 Diğerleri
8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA.yı geçenler
8505.30.00.00.00 Elektromanyetik vinç başları
8505.90.10.00.00 Elektro mıknatıslar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8505.90.30.00.00 Elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar ve benzeri
tespit tertibatı
8509.10.10.00.00 Gerilimi 110 volt veya daha fazla oIanlar
8509.10.90.00.19 Diğerleri
8509.20.00.00.00 Yer cilalama makinaları
8509.30.00.00.00 Mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinaIar
8509.40.00.00.11 Öğütücüler
8509.40.00.00.12 Mikserler
8509.40.00.00.13 Bilenderler
8509.40.00.00.14 Meyva ve sebze presleri
8509.40.00.00.15 Komple setler
8509.40.00.00.19 Diğerleri
8509.80.00.00.00 Diğer cihazlar
8510.10.00.00.00 Traş makinaIarı
8510.20.00.00.11 Saç kesme makinaları
8510.20.00.00.12 Hayvan kırkma makinaları
8510.30.00.00.00 Epilasyon cihazları
8514.10.05.00.00 Yarı iletken diskler üzerinde yarı iletken tertibatın imalatına mahsus olanlar
8514.10.10.00.00 Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar
8514.10.80.00.11 Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
8514.10.80.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20.05.00.00 Yarı iletken diskler üzerinde yarı iletken tertibatın imalatına mahsus olanlar
8514.20.10.00.11 Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20.10.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20.80.00.11 Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20.80.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
8514.30.11.00.11 Sanayide kullanılan fırınlar
8514.30.11.00.12 Laboratuvarda kullanılan fırınlar
8514.30.19.00.11 Sanayide kullanılan fırınlar
8514.30.19.00.12 Laboratuvarda kullanılan fırınlar
8514.30.91.00.11 Sanayide kullanılan rezistans ocak ve fırınları
8514.30.91.00.12 Laboratuvarda kullanılan rezistans ocak ve fırınları
8514.30.91.00.13 Sanayide kullanılan ark ocak ve fırınları
8514.30.91.00.14 Laboratuvarda kullanılan ark ocak ve fırınları
8514.30.91.00.19 Diğerleri
8514.30.99.00.11 Sanayide kullanılan rezistans ocak ve fırınları
8514.30.99.00.12 Laboratuvarda kullanılan rezistans ocak ve fırınları
8514.30.99.00.13 Sanayide kullanılan ark ocak ve fırınları
8514.30.99.00.14 Laboratuvarda kullanılan ark ocak ve fırınları
8514.30.99.00.19 Diğerleri
8514.40.00.00.00 Endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde
kullanılmaya mahsus diğer cihazlar
8515.11.00.00.00 Lehim havya ve tabancaları
8515.19.00.00.00 Diğerleri
8515.21.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar
8515.29.10.00.00 Alın kaynağı yapmaya mahsus olanlar
8515.29.90.00.00 Diğerleri
8515.31.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar
8515.39.13.00.00 Transformatörlerle birlikte olanlar
8515.39.18.00.00 Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle,
redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar
8515.39.90.00.00 Diğerleri
8515.80.05.00.00 Yarı iletken tertibatın imalatında kullanılan tel bağlayıcılar ( wire bonders)
8515.80.11.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları
8515.80.11.90.11 Endüksiyon kaynak makina ve cihazları
8515.80.11.90.19 Diğerleri
8515.80.19.10.00 Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin
sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar
8515.80.19.90.00 Diğerleri
8515.80.91.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları
8515.80.91.90.00 Diğerleri
8515.80.99.00.00 Diğerleri
8516.10.11.00.00 Anında su ısıtıcılar
8516.10.19.00.00 Diğerleri
8516.10.91.00.00 Ev işlerinde kullanılanlar
8516.10.99.00.00 Diğerleri
8516.21.00.00.00 Depolu ısıtıcı radyatörler
8516.29.10.00.00 Sıvıyla doldurulmuş radyatörler
8516.29.50.00.00 Konveksiyon tipi ısıtıcılar
8516.29.91.00.11 Isıtmalı hava perdeleri
8516.29.91.00.19 Diğerleri
8516.29.99.00.00 Diğerleri
8516.31.90.00.00 Diğerleri
8516.32.00.00.19 Diğerleri
8516.33.00.00.00 El kurutma cihazları
8516.50.00.00.00 Mikro dalgalı fırınlar
8516.60.10.00.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)
8516.60.80.00.00 Gömme fırınlar
8518.21.90.00.00 Diğerleri
8518.22.90.00.00 Diğerleri
8518.29.80.00.00 Diğerleri
8518.30.80.90.11 Radyoda kullanılanlar
8518.30.80.90.12 Televizyonda kullanılanlar
8518.30.80.90.19 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8518.40.30.00.00 Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri
8518.40.91.00.00 Sadece tek kanallı olanlar
8518.40.99.00.00 DiğerIeri (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8518.50.90.00.00 Diğerleri
8519.10.00.00.00 Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar
8519.21.00.00.00 Hoparlörsüz olanlar
8519.29.00.10.00 Gramofonlar
8519.29.00.90.00 Diğerleri
8519.31.00.00.00 Otomatik plak değiştirme mekanizması olanlar
8519.39.00.00.00 Diğerleri
8519.40.00.00.00 Dikte makinaları
8519.92.00.00.00 Cep tipi kaset çalarlar
8519.93.31.00.00 Analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8519.93.39.00.00 Diğerleri
8519.93.81.00.00 Analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8519.93.89.00.00 Diğerleri
8519.99.12.00.00 Motorlu araçlarda kullanılan ve çapı 6,5 cm.yi geçmeyen diskler için olanlar
8519.99.18.00.00 Diğerleri
8519.99.90.10.00 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus sinematoğrafik ses cihazları
8519.99.90.90.11 Makara tipi
8519.99.90.90.19 Diğerleri
8520.10.00.00.00 Harici bir güç kaynağı ile çalışan dikte makinaları
8520.32.11.00.00 Harici bir güç kaynağı olmadan çalışabilenler
8520.32.19.00.00 Diğerleri
8520.32.30.00.00 Cep tipi kaydetme cihazları
8520.32.50.00.00 Diğerleri
8520.32.91.00.00 Makara tipi manyetik bant kullanılan 19 cm/saniyelik tek devirli veya
19 cm/saniyelik ve daha düşük hızlardaki bir kaç devirli ses kaydetmeye
veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus olanlar
8520.32.99.00.00 Diğerleri
8520.33.11.00.00 Harici bir güç kaynağı olmadan çalışabilenler
8520.33.19.00.00 Diğerleri
8520.33.30.00.00 Cep tipi kaydetme cihazları
8520.33.90.00.00 Diğerleri
8520.39.10.00.00 Makara tipi manyetik bant kullanılan 19 cm/saniyelik tek devirli veya
19 cm/saniyelik ve daha düşük hızlardaki bir kaç devirli ses kaydetmeye
veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus olanlar
8520.39.90.00.00 Diğerleri
8520.90.90.10.00 Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar
8520.90.90.90.00 Diğerleri
8521.10.30.00.00 Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi
geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar
8521.10.80.00.11 Video kayıt cihazları
8521.10.80.00.12 Video gösterme cihazları
8521.10.80.00.13 Video kayıt ve gösterme cihazları
8521.90.00.00.11 Video kayıt cihazları
8521.90.00.00.12 Video gösterme cihazları
8521.90.00.00.13 Video kayıt ve gösterme cihazları
8525.30.10.00.11 Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
8525.30.10.00.12 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
8525.30.90.00.11 Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
8525.30.90.00.12 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
8525.40.11.00.00 Dijital olanlar
8525.40.19.00.00 Diğerleri
8525.40.91.00.00 Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler
8525.40.99.00.00 Diğerleri
8527.12.10.00.00 Analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8527.12.90.00.00 Diğerleri
8527.13.10.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar
8527.13.91.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8527.13.99.00.00 Diğerleri
8527.19.00.00.00 Diğerleri
8527.21.20.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar
8527.21.52.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8527.21.59.00.00 Diğerleri
8527.21.70.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar
8527.21.92.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8527.21.98.00.00 Diğerleri
8527.29.00.00.00 Diğerleri
8527.31.11.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8527.31.19.00.00 Diğerleri
8527.31.91.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar
8527.31.93.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8527.31.98.00.00 Diğerleri
8527.32.10.00.00 Çalar saatli radyolar
8527.32.90.00.00 Diğerleri
8527.39.20.00.00 İçinde amplifikatör bulunmayanlar
8527.39.80.00.00 İçinde amplifikatör bulunanlar
8528.12.10.00.00 Teleprojektörler
8528.12.20.00.00 Ses ve görüntü kaydetmeye veya tekrar vermeye mahsus cihazla
birleştirilmiş olanlar:
8528.12.52.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçmeyenler
8528.12.54.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçen fakat 52 cm.yi geçmeyenler
8528.12.56.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 52 cm.yi geçen fakat 72 cm.yi geçmeyenler
8528.12.58.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 72 cm.yi geçenler
8528.12.62.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 75 cm.yi geçmeyenler
8528.12.66.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 75 cm.yi geçenler
8528.12.70.00.00 Tarama parametresi 625 satırı geçenler
8528.12.81.00.00 Ekranının eni ile boyu arasındaki oran 1,5 dan az olanlar
8528.12.89.00.00 Diğerleri
8528.12.90.00.00 Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus elektronik montajlar
8528.12.91.00.00 Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim
fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci
esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes)
8528.12.94.00.00 Dijital (dijital ve analog karma dahil)
8528.12.95.00.00 Diğerleri (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
8528.12.98.00.19 Diğerleri
8528.13.00.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
8528.21.14.00.00 Ekranının eni ile boyu arasındaki oran 1,5 dan az olanlar
8528.21.16.00.00 Tarama parametresi 625 satırı geçmeyenler
8528.21.18.00.00 Tarama parametresi 625 satırı geçenler
8528.21.90.00.00 Diğerleri
8528.22.00.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
8528.30.05.00.00 Düz panel göstergeler aracılığıyla (örn.sıvı kristal tertibat) çalışan, otomatik
bilgi işlem makinası tarafından üretilen dijital bilgileri gösterebilenler
8528.30.20.00.00 Renkli olanlar
8528.30.90.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
8530.80.00.00.11 Limanlarda ve hava meydanlarında trafiğin otomatik olarak kontrol ve
idaresine mahsus elektrikli cihazlar
8530.80.00.00.12 Karayolları trafiğine mahsus cihazlar
8530.80.00.00.19 Diğerleri
8531.10.30.00.11 Gaz alarm cihazları
8531.10.30.00.19 Diğerleri
8531.10.80.00.00 Diğerleri
8531.20.30.00.00 Işık veren diyod tertibatlı olanlar (LED)
8531.20.50.00.11 Renkli olanlar
8531.20.50.00.12 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
8531.20.80.00.00 Diğerleri
8537.10.10.00.00 Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları
8537.10.91.00.00 Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları
8543.89.15.00.00 Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makinalar
8543.89.20.00.00 Anten yükselteçleri
8543.89.95.00.11 Maden dedektörleri
8543.89.95.00.13 Ses birleştirme üniteleri
8543.89.95.00.14 Ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri
8543.89.95.00.15 Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)
8543.89.95.00.19 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
9007.11.00.00.11 Elektronik kameralar
9007.11.00.00.12 Mekanik kameralar
9007.11.00.00.13 Manyetik kameralar
9007.11.00.00.19 Diğerleri
9007.19.00.00.11 Elektronik kameralar
9007.19.00.00.12 Mekanik kameralar
9007.19.00.00.13 Manyetik kameralar
9007.19.00.00.19 Diğerleri
9007.20.00.00.00 Projektörler
9008.10.00.00.00 Slayt projektörleri
9008.20.00.00.00 Mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroform okuyucular (kopya
çıkarmaya elverişli olsun olmasın)
9008.30.00.00.00 Diğer görüntü projektörleri
9008.40.00.00.00 Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik
olanlar hariç)
9009.11.00.00.11 Renkli çekim yapabilenler
9009.11.00.00.19 Diğerleri
9009.12.00.00.11 Renkli çekim yapabilenler
9009.12.00.00.19 Diğerleri
9009.21.00.00.11 Renkli çekim yapabilenler
9009.21.00.00.19 Diğerleri
9009.22.00.00.11 Renkli çekim yapabilenler
9009.22.00.00.19 Diğerleri
9009.30.00.00.00 Termokopi cihazları
9010.10.00.10.11 Filmleri develope etmeye mahsus cihazlar
9010.10.00.10.19 Diğerleri
9010.10.00.90.11 Sinema filmlerini develope etmeye mahsus cihazlar
9010.10.00.90.19 Diğerleri
9010.41.00.00.00 Diskler üzerine doğrudan yazan cihazlar
9010.42.00.00.00 Fotorepetörler
9010.49.00.10.00 Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar
9010.49.00.90.00 Diğerleri
9010.50.10.00.00 Düz panel gösterge birimlerinin hassaslaştırılmış yüzeyleri üzerine
devre taslaklarının yansıtılmasına veya çizilmesine mahsus cihazlar
9010.50.90.10.11 Fotoğraf filmi montaj cihazı
9010.50.90.10.19 Diğerleri
9010.50.90.90.11 Sinema filmi montaj cihazı
9010.50.90.90.12 Sinema filminin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar
9010.50.90.90.13 Laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar
9010.50.90.90.19 Diğerleri
9015.10.10.00.00 Elektronik olanlar
9015.10.90.10.00 Elektrikli olanlar
9015.20.10.00.00 Elektronik olanlar
9015.20.90.10.00 Elektrikli olanlar
9015.30.10.00.00 Elektronik olanlar
9015.30.90.10.00 Elektrikli olanlar
9015.40.10.00.00 Elektronik olanlar
9015.40.90.10.00 Elektrikli olanlar
9015.80.11.00.11 Meteorolojiye ait alet ve cihazlar
9015.80.11.00.12 Jeofiziğe ait alet ve cihazlar
9015.80.11.00.19 Diğerleri
9015.80.19.00.11 Jeodezi alet ve cihazları
9015.80.19.00.19 Diğerleri
9015.80.91.10.11 Jeodezi alet ve cihazları
9015.80.91.10.19 Diğerleri
9015.80.93.10.11 Meteorolojiye ait alet ve cihazlar
9015.80.93.10.12 Jeofiziğe ait alet ve cihazlar
9015.80.93.10.19 Diğerleri
9015.80.99.10.00 Elektrikli olanlar
9016.00.10.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar
9016.00.10.90.00 Diğerleri
9017.10.10.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.10.90.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.30.10.10.11 Mikrometreler
9017.30.10.10.12 Kalibreler
9017.30.90.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.80.10.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar
9017.80.90.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar
9024.10.10.00.00 Elektronik olanlar
9024.10.91.10.00 Elektrikli olanlar
9024.10.93.10.00 Elektrikli olanlar
9024.10.99.10.00 Elektrikli olanlar
9024.80.10.00.00 Elektronik olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
9024.80.91.10.00 Elektrikli olanlar
9024.80.99.10.00 Elektrikli olanlar
9025.19.91.00.11 Kayıt edici tertibatı olanlar
9025.19.91.00.19 Diğerleri
9025.19.99.10.11 Kayıt edici tertibatı olanlar
9025.19.99.10.19 Diğerleri
9025.80.20.10.00 Elektronik ve elektrikli olanlar
9025.80.91.00.00 Elektronik olanlar
9025.80.99.10.00 Elektrikli olanlar
9026.10.51.00.00 Debimetreler
9026.10.59.00.00 Diğerleri
9026.20.30.00.00 Elektronik olanlar
9026.80.91.00.00 Elektronik olanlar
9027.10.10.00.00 Elektronik olanlar
9027.80.11.00.00 pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler
9027.80.13.00.00 Yarı iletken disk ve LCD imali sırasında, yarı iletken madde veya LCD
alt tabakalarının veya birleştirilmiş izole edici ve iletken tabakaların
fiziksel özelliklerinin analizine mahsus cihazlar
9027.80.17.00.11 Viskozimetreler
9027.80.17.00.12 Porozimetreler
9027.80.17.00.13 Dilatometreler
9027.80.17.00.14 Kalorimetreler
9027.80.17.00.15 Polarimetreler
9027.80.17.00.16 Refraktometreler
9027.80.17.00.17 Kolorimetreler (renk ölçüm analiz cihazları)
9027.80.17.00.18 Fotometreler
9027.80.17.00.19 Diğerleri
9028.10.00.00.00 Gaz sayaçları (yalnız mekanik olanlar hariç)
9028.20.00.00.00 Sıvı sayaçları (yalnız mekanik olanlar ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
9028.30.11.00.11 Elektronik olanlar
9028.30.19.00.11 Elektronik olanlar
9028.30.90.00.11 Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları
9028.30.90.00.12 Aktif sayaçlar
9028.30.90.00.13 Reaktif sayaçlar
9028.30.90.00.14 Elektronik sayaçlar
9029.10.90.10.11 Devir adedi sayaçları
9029.10.90.10.12 Üretim sayaçları
9029.10.90.10.19 Diğer sayaçlar
9029.20.90.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar
9030.10.90.00.00 Diğerleri
9030.20.90.00.00 Diğerleri
9030.31.90.00.11 Elektronik olanlar
9030.31.90.00.12 Elektrikli olanlar
9030.39.30.00.11 Voltmetre
9030.39.30.00.12 Potansiyometre
9030.39.30.00.13 Elektrometre
9030.39.30.00.14 Ampermetre
9030.39.30.00.15 Galvanometre
9030.39.30.00.16 Vatmetre
9030.39.30.00.17 RLC köprüsü
9030.39.30.00.18 GAUSS metre
9030.39.30.00.21 Frekansmetre
9030.39.30.00.22 Kosinüsfimetre
9030.39.30.00.23 Varmetre
9030.39.30.00.24 Lampmetre
9030.39.30.00.25 Ommetre
9030.39.30.00.26 Kapasimetre
9030.39.30.00.27 Endüktansmetre
9030.39.30.00.29 Diğerleri
9030.40.90.00.00 Diğerleri
9030.83.90.00.11 Voltmetre
9030.83.90.00.12 Potansiyometre
9030.83.90.00.13 Elektrometre
9030.83.90.00.14 Ampermetre
9030.83.90.00.15 Galvanometre
9030.83.90.00.16 Vatmetre
9030.83.90.00.17 RLC köprüsü
9030.83.90.00.18 GAUSS metre
9030.83.90.00.21 Frekansmetre
9030.83.90.00.22 Kosinüsfimetre
9030.83.90.00.23 Varmetre
9030.83.90.00.24 Lampmetre
9030.83.90.00.25 Ommetre
9030.83.90.00.26 Kapasimetre
9030.83.90.00.27 Endüktansmetre
9030.83.90.00.28 Multimetre
9030.83.90.00.29 Diğerleri
9030.89.92.00.00 Elektronik olanlar
9031.10.00.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
9031.20.00.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar
9032.10.30.00.00 Elektronik olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
9032.10.91.00.00 Elektriki tetikleme cihazı bulunanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
9032.20.90.00.11 Elektronik basınç kontrol cihazları (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
9207.10.10.00.00 Orglar
9207.10.30.00.00 Dijital-piyanolar
9207.10.50.00.00 Sıntizayzır'lar
9207.10.80.00.00 Diğerleri
9207.90.10.00.00 Gitarlar
9207.90.90.00.00 Diğerleri

NOT : Koyu renkli olanlar EMC listesine yeni eklendi.Simetri Yazılım © 2003 ANKARA

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey