Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ithalat vergileri


merhaba sayın üyemiz ldv hemen her üründe mevcut ama tabiki işleme rejimlerini ve bunun gibi yöntemleri kullanmanız durumdan kdv yi ödemezsiniz .

Ötv:özel tüketim vergisi içinde ;


Özel Tüketim Vergisi nin kaynağı 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu dur ve bu Kanun 12.06.2002 tarihinde 24783 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 01.08.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üretimden ya da üretimin belirli bir aşamasından genel olarak alınmayıp da tek tek belirlenen ve bazı ürünlerden alınan vergilere özel tüketim vergisi denir. ÖTV nin özelliği sınırlı sayıda malları kapsamına almasıdır. ÖTV, ekonomik sürecin dağıtım aşamalarından sadece birinde, istisna ve muafiyetler dışında kalan tüm mal ve hizmetlerden genel olarak alınan bir tür işlem vergisidir.

Dolayısıyla ÖTV, bütün mal ve hizmetler üzerinden alınan bir vergi değildir. Sadece belirli mal ve ürünler üzerinden alınan KDVye göre daha dar bir alanı kapsayan vergidir.

Özel Tüketim Vergisi başlıca 3 grup mallarda yoğunlaşmaktadır;
• Alışkanlık Veren Mallar (çay, kahve, meşrubat, sigara, alkol, vb)
• Lüks Tüketim Konusu Mallar (kürk, mücevher, vb)
• Sürümü Yüksek Olan Mallar (akaryakıt, çimento, vb)
ÖTV ye tabi olacak mallar yasada 4 ayrı liste halinde belirtilmiştir. ÖTV nin konusunu sadece mallar oluşturmakta, hizmetlerse vergileme dışında tutulmaktadır. ÖTV harcamalar üzerinden bir kez alınan dolaylı vergi türüne dahil, özel işlem vergisi olarak tanımlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisinin Alınma Nedenleri

ÖTVnin alınması farklı nedenlere dayanmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
• Gümrük Birliği nedeniyle kamu gelirlerinde meydana gelen kaybın giderilmesi,
• İthalatın belirli bir ölçüde sınırlanması,
• Belirli kişi ve grupların bazı kamu hizmetlerinden diğer kişilere oranla daha fazla yararlanmasının karşılığı olarak,
• Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek amacıyla,
• Yararları düşük veya sosyal zararları olduğu kabul edilen maddelerin tüketimini kısıtlamak amacıyla,
• Yüksek enflasyon ortamında kaynak kullanımını kısmak amacıyla,
• Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla,
• Tüketim Vergilerine basitlik sağlamak amacıyla ÖTV alınmaktadır.
Özel Tüketim Vergisi nin Temel Özellikleri

Ülkemizde uygulanan Özel Tüketim Vergisi�nin temel özellikleri şöyle sıralanabilir;
• ÖTV ile on altı değişik ad altında alınan vergi, fon, harç ve paylar tek bir vergiye dönüştürülerek karmaşık yapı ortadan kaldırılmış, basit, uygulaması kolay bir sistem getirilmiştir.
• Bütün malları değil, belirli malları kapsadığından uygulaması kolay, mükellefi az ve etkin bir vergilemedir.
• ÖTV, tek aşamada ve bir kez olmak üzere alınacak, her el değişiminde uygulanmayacaktır.
• Verginin kapsamına giren malları imal ve ithal edenler vergi yükümlüsü sayılacaklar, taşıtlarda ilk satın alanlar verginin mükellefi olarak mütalaa edileceklerdir.
• ÖTV nin oranı, yerli ve ithal mallar için aynı olup, farklı oranlar öngörülmemiştir.
Özel Tüketim Vergisi Uygulaması ve Gelir Dağılımı

Özel Tüketim Vergisi bir gider vergisi türü olup, dolaylı vergi niteliğindedir. Dolaylı vergilerin artan oranlı yapısının olmaması her ne kadar gelir dağılımından adaletsizliği gidermede etkisiz olacağı düşünülse de, özellikle toplum tarafından lüks olduğu kabul edilen malların verginin kapsamına alınması veya kapsama alınan diğer malların artan oranlı olarak vergilendirilmesi gelir dağılımını düzeltici etki yapabilir. Örneğin lüks arabalar üzerindeki vergi yükü daha yüksektir. Artan oranlılık gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için önemlidir. Yüksek gelir sahiplerinin bütçelerinde ağırlı olan ürünlerin vergilendirilmesi artan oranlı bir yük dağılımına yol açar. Bu nedenle, artan oranlı bir gelir vergisinin uygulamasının güç olduğu durumlarda, özellikle az gelişmiş ülkelerde lüks maddeler üzerine yoğunlaştırılan özel tüketim vergileri gelir dağılımını düzeltici etkin bir araç olarak kullanılabilir.