Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: ŞİRKET AÇMADAN NASIL İTHALAT YAPILIR?

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo tasımacılıgı
yoluyla serbest dolasıma sokulacak esya
MADDE 62- (1) Önemli degeri olmayan esya ve yolcu beraberinde getirilen hediyelik esya muafiyeti
hükümleri saklı kalmak üzere, her bir sevkiyat ya da 18 ve daha yukarı yastaki her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro'yu
geçmeyen esyanın;
a) Avrupa Birligi ülkelerinden dogrudan gelmesi durumunda %18,
b) Diger ülkelerden gelmesi durumunda %20,
oranında ve kıymeti üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen esyanın;
a) Yolcu beraberinde ya da yolcunun gelisinden bir ay önce veya bir ay sonra gelmesi ya da yabancı bir
ülkeden posta veya hızlı kargo tasımacılıgı yoluyla gelmesi,

b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
c) Kisinin sahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması,
ç) Posta veya hızlı kargo tasımacılıgı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,
gerekir.
Muafiyet limitlerinin asılması ve esyanın vergilendirilmesi
MADDE 63- (1) Esyanın yolcu basına toplam kıymetinin 61 inci maddede belirtilen degerleri asması
halinde muafiyet yalnızca toplam degeri 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır. Muafiyet degerlerinin
asılması durumunda, muafiyet miktarına tekabül eden vergi düsüldükten sonra kalan kısma 62 nci maddede belirtilen
tek ve maktu vergi uygulanır.
(2) 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen esyanın tek basına kıymetinin 1500 Avro'yu asması
halinde, söz konusu esyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine iliskin oranlar uygulanır.
(3) 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen esyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satıs fisine veya
esya bedelinin ödendigine iliskin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede
kayıtlı kıymetin düsük bulunması halinde, esyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.Şirket adına fatura kestirirsen o mal ticari olur, şahıs adına gelecek mutlaka