Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: antrepo yer değişikliği


Alıntı:
uet´isimli üyeden Alıntı
merhaba
fabrikamızda bulunan c tipi antrepomuzun yerini değiştirmek istiyoruz. 100 metre ileride ayrı bir binaya taşımak istiyoruz. Bu işlem esnasında masraf oluşur mu? Ayrıca bir harç yatırmak gerekir mi?
şimdiden teşekkürler

Bağlı bulunduğunuz müdürlükten değişiklik yapabilirsiniz.

Antrepolarda yapılacak değişiklikler

MADDE 5- Genel ve özel antrepoların tamamen veya kısmen kapatılmasına ilişkin talepler, antreponun faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının, antreponun boş olup olmadığı, eşya varsa bunların ve defter kayıtlarına uygunluğu tespit edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan Başmüdürlük kanalıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ekli form (EK 5) ile bilgi verilir.
Antrepolarda yapılmak istenilen aynı saha içersindeki genişletme, daraltma, tadilat v.b. Gümrük Yönetmeliğinin 284 üncü maddesi kapsamı talepler ile antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde bulunan başka bir adrese taşınmasına ilişkin talepler, antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin incelenmesi neticesine göre Gümrük Müdürlüğünce karşılanır ve sonucundan Başmüdürlük kanalıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ekli form (EK 5) ile bilgi verilir.
Ancak; antrepolarda statü değişikliğine (özel antrepodan genel antrepoya veya genel antrepodan özel antrepoya) ilişkin talepler ile genel ve özel ayırımı yapılmaksızın akaryakıt antrepolarında yapılacak tank ilavesi ve akaryakıt antrepolarının başka bir adrese taşınması talepleri incelenerek, görüş de belirtilmek suretiyle Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) aktarılır ve Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.
Akaryakıt antrepolarında yapılacak tank ilaveleri için yapılan müracaatta, bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen kalibrasyon cetvelleri ibraz edilir.
Bu madde uyarınca, antrepolardaki yapılacak değişikliklerle ilgili olarak 3 üncü maddede belirtilen görgü raporu düzenlenerek bir örneği ekli form (EK-5) ile birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilir