Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: amerikadan postal ile gelen paket gurukte kaldı!:(


Merhaba,

2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın gerek “Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya” başlıklı 32 ila 34 üncü gerekse “Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde İthal Edilen Eşya” başlıklı 39 ila 41 inci maddelerinde belirtilen eşyanın karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olması gerekmektedir.

Bunun anlamı ise;

internet sitelerinden sipariş verilen eşyanın 2000/53 sayılı Karar kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup internet sitelerinden satın alınıp posta yolu ile gönderilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, toplam değeri 100 ila 1500 EURO arasında olan eşyanın ithalinde İthalat Rejimi Kararı hükümlerinin uygulanması icap etmektedir

size yardımcı olması için 2000/53 sayılı bakanlar kurulu kararı ve 31584/19.11.2004 sayı tarihli tasarruflu yazıyı gönderiyorum

Saygılarımla