Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: üniversiteye alınacak bir cihaz hakkında


Muafiyet
Bazı kişi ve kurumlarca belli şartlarda ithal edilen eşyanın gümrük vergi ve resimlerinden muaf tutulmasıdır

Vergi
Gümrük mevzuatında vergi tabiri gümrük vergisini ifade eder
Resim
Belirli bir işin veya hizmetin yapılması için yetkili makamlardan alınan izin karşılığında ödenen iktisadi değeri ifade eder

Katma Değer Vergisi kanunu dan alıntı

Madde 16 -
1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:
a) Bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,
b) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç],

Eğer kurum olarak özel bir istisnanız yoksa bu durumda
KDV de çıkacaktır. Sizin dayandığınız madde KDV istisnasından hariç tutulmuş görünüyor