Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Dahilde işleme ile yapılan ith hk.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.00.46.1471.139                                            
Konu:                                                                  

09.04.2007 / 10719

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 30.01.2007 tarih ve 3119 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 31 inci maddesinin 2/c bendi uyarınca, ithalat ve ihracat esnasında Dahilde İşleme İzin Belgesinin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem yapılması gerekmekle birlikte, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında,  belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın indirimli teminat uygulanmaması (menfi) gerektiği hususu bildirilmişti.

Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.03.2007 tarih ve 120001858 sayılı yazıda; bazı firmalar tarafından, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında menşe aldatması yapıldığı veya bu ithalattan doğan verginin %100’ü oranında yatırılması gereken teminat tutarı ile ilgili teminat mektupları üzerinde tahrifat yapıldığı ve bu suretle ithalat işlemlerinin tekemmül ettirildiği yönünde duyumlar alındığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda yukarıda belirtilen hususlarda müteyakkız davranılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Müsteşar


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey