Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart TEV Hesaplaması hk.
T.C.                                                   BAŞBAKANLIK                                            
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.00.46.1473.163                                            
Konu:                                                                  

09.04.2007 / 10717

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 23.03.207 tarih ve 120002089 sayılı yazısında,İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki EK-8’de yer alan TEV tablosuna uygun olarak TEV’in ana parasının ilgili firmalarca hesaplanmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince kontrol edilmesi, buna mukabil faiz hesaplamasının tahsilatı yapan gümrük idaresi tarafından yapılması uygulamasına ilişkin olarak tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderildiği belirtilen 22.03.2007 tarih ve 120002076 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Müsteşar


EK: 1 adet yazı fotk  (1 sayfa)


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey