Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Türk Bayrağı

merhaba sayın üyemiz .

6307.10.10.00.00

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil):
- Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri:
- - Örme6307.10.30.00.00

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil):
- Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri:
- - Dokunmamış mensucattan


6307.10.90.10.11

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil):
- Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri:
- - Diğerleri:
- - - Keçeden
- - - - El yapımı olanlar6307.10.90.10.19

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil):
- Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri:
- - Diğerleri:
- - - Keçeden
- - - - Diğerleri


6307.10.90.90.11

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil):
- Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri:
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri
- - - - El yapımı olanlar6307.10.90.90.19

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil):
- Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri:
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri
- - - - Diğerleri


Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ 2008-21 gereğince; sadece Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi tatbikinde MENŞE AYRIMI yapılmaksızın KAYDA BAĞLIDIR. Gümrük beyannamelerinin tescilinde kayıt belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Bir beyanname kapsamında, brüt 5 kg veya daha az miktarda ithal edilecek eşya kayda alma uygulamasına tabi değildir. Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 gündür. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.
İthal Lisansı veya Gözetim Belgesi ibraz edilmesi durumunda ayrıca kayıt belgesi aranmaz. Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
27.01.2006 / 1961 yazı eki DTM nin 1656 sayılı yazılarında; Geri Gelen Eşya kapsamında olan T.C. Menşeli ithalatlarda da KAYIT BELGESİ nin alınacağı talimatlandırılmıştır.
İthalat Yönetmeliğinin 15 inci maddesi gereğince; İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, DÜZENLENDİĞİ TAKVİM YILI İÇERİSİNDE geçerlidir.


SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ işlemleri sadece Ankara TIR, A.H.L., Denizli, Gaziantep, Gemlik, Halkalı, İzmir, Kayseri, Mersin ve Gaziantep Gümrük Müdürlüklerinden yapılabilir. Bir kara hudut kapısına gelen ve bu Tebliğ kapsamı tekstil ürünü taşıyan taşıt aracı sadece 1 inci maddede sayılan gümrük müdürlüklerine sevk edilebilir. Ancak, bir serbest bölgeye boşaltılmak istenen tekstil ürünleri için bu hüküm uygulanmaz. Diğer İstisnalar için Tebliğin 1'inci Maddesini incelemeniz tavsiye olunur. (G.G.T. Gümrük İşleri Seri No 55)


DAHİLDE İŞLEME İZNİ kapsamında (2006/12 Tebliğin 14'üncü Md.) geçici ithal edilenlerin AT.R veya EUR.1 ibraz edilmeyenler ile Üçüncü ülkelerden gelenlerin TEKSTİL İHTİSAS Gümrük Müdürlüklerinden, Serbest Bölgedeki Türk menşeli olanların ithalatının Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinden yapılması, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve Gümrükçe Onaylanmış Kişi Unvanına sahip firmaların bu kapsam dışında olduğu talimatlandırılmıştır. (09.10.2007 / 28999 yazı)Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2007-06 gereğince; ÇHC menşeli olanlarının ithalatında tek taraflı olarak KOTA uygulanacaktır. 25 kg veya 50 adet/çift/takımdan daha az miktarda ithal edilecek ise kota miktarından düşülmeksizin ithal lisansı ile ithal edilir. Söz konusu kota muafiyeti, her firmaya bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
G.G.T.Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3 gereğince; yukarıda belirtilen ülke/ler DIŞINDA BAŞKA ÜLKEDEN gelen ve menşei yerine geçen EUR.1, Fatura Beyanı, Forma A Belgesi veya -menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayalı şüphe bulunmayan A.TR Dolaşım Belgesi- İBRAZ EDİLMEYEN eşya ithalatında beyannamenin tescili veya kabulü sırasında Gümrük Yönetmeliğinin 6 no'lu ekinde yer alan örneğe uygun MENŞE ŞAHADETNAMESİ ibrazı ZORUNLUDUR.
PcGK Not: ‘AB’den BAĞIMSIZ olarak uygulanan tedbir olduğundan AB ülkelerinden A.TR eşliğinde gelse dahi MENŞEİNE göre dış ticaret tedbirleri UYGULANMASI gerekmektedir.Menşe’i belirtilen eşyanın ithalatı Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2008/1) gereğince KOTA’ya tabidir.
G.G.T.Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3 gereğince; yukarıda belirtilen ülke/ler DIŞINDA BAŞKA ÜLKEDEN gelen ve menşei yerine geçen EUR.1, Fatura Beyanı, Forma A Belgesi veya -menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayalı şüphe bulunmayan A.TR Dolaşım Belgesi- İBRAZ EDİLMEYEN eşya ithalatında beyannamenin tescili veya kabulü sırasında Gümrük Yönetmeliğinin 6 no'lu ekinde yer alan örneğe uygun MENŞE ŞAHADETNAMESİ ibrazı ZORUNLUDUR.Standardizasyon 2008-04 Tebliğ Ek-3 Sayılı liste kapsamı eşya olup, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenir. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda beyannamenin tescili sırasında, ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
Listede yer alan ürünlerin laboratuvarlarda (tıp laboratuvarlarında tanı amacı ile kullanılanlar hariç) analiz amacıyla kullanılacak olması halinde veya vücut dışında kullanılan tıbbî tanı ürünlerinin araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde; Sanayicilerin (ilaç sanayii hariç) kendi ihtiyaçları için (Ek-3) sayılı listeden yapacakları ithalatta; ve listede yer alan maddelerin karşıla­rında belirtilen amaçlar dışında kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ibrazı zorunlu değildir.