Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Yeni Genelge 2014/7 Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya
Arkadaşım sen eski değişiklikten önceki halini okuyorsun .MADDE 45 -(1) (20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı R.G.’de yayımlanan Bakanlar KuruluKararı ile birinci fıkra değiştirilmiştir.) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargotaşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınır.

(8/11/2013 tarihli ve 28815 sayılı R.G.’ deyayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile madde
yeniden düzenlenmiştir.) Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da
hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya
MADDE 62-(1) Kıymeti 1500 Avro'yugeçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı
yoluyla gelen eşya için 45. ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddelerde belirtilen limitleri
aşan eşyanın değeri üzerinden;
a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,
b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

yani 75 euroyu aşıyorsa 1500 euroyu geçmemek kaydıyla kıymetin tamamı üzerinden maktu vergi ödersin.(75 euroluk kısmı mahsup edimez)
Ancak
(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;
a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluylagelmesi,
c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla
gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,gerekir.”

saygılar..

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey