Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Serbest Bölgeden Transit Ticaret


Hocam Çok detaylı bir bilgi yok bu konuda ancak 2011/1 genelgeyle değişik 1998/5 sayılı genelgenin Malların Fiilî Giriş-Çıkışı Yapılmadan Alım-Satımı
(Transit Ticaret) başlığı altında aşağıya da kopyaladığım 5. maddede (her ne kadar malların fiili giriş çıkışı yapılmadan alım satımından bahsediyorsa da neticede transit işlemi)b-3 de
Malın CIF alış bedeli üzerinden binde 1 oranında özel hesap ücreti yatırıldığına ilişkin makbuzun aranılacağından bahsediyor.yani biraz muallak ta bir konu.ama illaki fon alacaklarsa bence bu maddeye istinaden CIF üzerinden %0,1 alınabilir.

Farklı bir bilgi edinirsem paylaşırım.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malların Fiilî Giriş-Çıkışı Yapılmadan Alım-Satımı
(Transit Ticaret) (Değişik, 2011/1 sayılı Genelge)

MADDE 5- (1) Serbest bölgelerde, fiilî mal girişi ve çıkışı yapılmaksızın alım-satım (transit ticaret)
işlemleri aşağıdaki usûl ve esaslar dahilinde gerçekleştirilir:

a) Serbest bölgelerde transit ticaret; malların, bölgeye fiilî giriş-çıkışı yapılmaksızın, alış ve satış
bedelleri arasında lehte fark esas olmak kaydıyla, serbest bölge kullanıcıları tarafından, bir ülkeden (Türkiye
ve serbest bölgeler hariç) başka bir ülkeye (Türkiye ve serbest bölgeler hariç) satışını ifade eder.

b) Serbest bölgelerde transit ticaret işlemleri;

1-) Transit alış ve satış işlemlerine ilişkin Serbest Bölge İşlem Formlarının,
2-) Alış ve satışa ilişkin faturaların ve varsa alım ve satıma ilişkin sözleşmenin,
3-) ]Malın CIF alış bedeli üzerinden binde 1 oranında özel hesap ücreti yatırıldığına ilişkin makbuzun,
4-) Satış bedelinin tahsil edildiğini gösterir belgenin (döviz alım belgesi veya satış bedelinin ilgilinin
hesabına yatırıldığına dair banka yazısı) veya bahse konu belgelerin, bedelin tahsilini müteakip üç gün
içerisinde Bölge Müdürlüğüne verileceğine ilişkin taahhütnamenin,

Bölge Müdürlüğüne ibrazı ile gerçekleştirilir.