Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Artık Gümrükte Garanti Belgesi aranmayacak.Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile ithalinde garanti belgesi aranacak maddelere ilişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Resmi gazete örneğini Aşağıda bulabilirsiniz

İyi çalışmalar
18 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29034
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK MADDELERE İLİŞKİN
TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
MADDE 1 – 31/12/2013 tarihli ve 28868 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 28/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
Saygılarımla
Güm.Müş.Yrd.
Ramazan Karadağ