Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ithalatta kksf ödemesi

Alıntı:
bahadıroğlu´isimli üyeden Alıntı
sayın admin, fakat geçen yılki işlemden bizden kkdf almadılar. Acaba özel bir durum mu var. Merak ettim. Bir de aynı işlemi tekrar yapacağız yine kkdf ödemeyiz mi???

Yatığınız işleme veya ithal konusu eşya ya göre KKDF istisnası olabilir

KKDF tebliğinden alıntı

Fon'a Kesinti Yapılmayacak Krediler
Madde 4 - Aşağıda belirtilen kredilerden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na kesinti yapılmaz.
1) T.C. Ziraat Bankası (Teşvik Belgesiz, orta ve uzun vadeli tarımsal sanayi kredileri hariç) ve T. Halk Bankası'nca kullandırılan ihtisas kredileri ile T. Kalkınma Bankası tarafından doğrudan veya ticari bankalar aracılığı ile kullandırılan turizm ihtisas kredileri,
2) Konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri,
3) Yurt içi bankalararası krediler ile bankaların finansman şirketlerine kullandırdığı krediler,
4) Kredilerin, Hazine kaynaklı fonlar dahil, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Kararname, Tebliğ ve Yönetmelik gibi çeşitli mevzuat hükümlerine göre kurulan fonlardan kullandırılan kısmı,
5) Kanuni ve idari takibe alınan krediler,
6) Bankalarca yurt dışında yerleşik kişilere açılacak krediler,
7) Kurucu bankalarca yatırım fonlarına verilen avanslar,
8) Yurt dışındaki işlerle ilgili olarak yurt içindeki bankalardan veya yurt dışından alınacak döviz kredileri,
9) Petrol, (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday, arpa ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemleri,
10) İlgili Kanun hükümlerine göre işlemleri fonlardan muaf tutulan Kurum ve Kuruluşlar ile Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının aldığı kredi ve ithalat işlemleri,
11) T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kullandıkları krediler ve ithalat işlemleri (Müessese, teşebbüs ve iştirakleri hariç),
12) Bağlı muamele veya takas,
13) Bankalarca yapılan vadeli ihracat alacakları ile ilgili iskonto işlemlerinden senetleri reeskonta kabul edilenler,
14) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat ve bu belge kapsamında kullanılan 2 yıldan uzun vadeli krediler,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yukarıda belirtilen Fon'a kesinti yapılmayacak kredilerin kapsamını genişletmeye veya daraltmaya yetkilidir.