Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart İhraç Malı Özel Bir Liste Kapsamındamı?(Bilgi)A- İHRACI YASAK MALLAR

1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler)
2-Hint keneviri
3-Tütün tohumu ve fidesi
4-Tiftik keçisi
5-İhracı izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç, bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilinen küçük parçaları ile bunlardan mamül konfeksiyon)
6-Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, kara-ağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı
7-Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait protokoller ve değişiklikler kapsamındaki ihracat
8-İhracatı yasak olan doğal çiçek soğanları
9-Odun ve odun kömürü
10-Sığla (liguidambar orientalis)
11-Yalankoz (pterocarya carpinifolia)
12-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter)
13-Zeytin, incir, fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları
14-Salep (toz, tablet ve her türlü formda)
15-Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Eki Liste I. ve II'de yer alan kimyasal maddelerin anılan sözleşmeye taraf olmayan devletlere ihracı

B- İHRACI İZNE BAĞLI MALLAR

MADDE
1-Harp, silah ve mühimmatı (Spor ve tüfekleri hariç)
İZNİ VEREN KURUM Milli Savunma Bakanlığı

2-Afyon ve haşhaş kellesi
İZNİ VEREN KURUM Sağlık Bakanlığı

3-Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere ilişkin sözleşme ve 1988 Tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerinin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamındaki mallar
İZNİ VEREN KURUM Sağlık Bakanlığı

4-Tehlikeli Atıkların SınırlarötesiÇevre Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi kapsamındaki mallar
İZNİ VEREN KURUM Çevre Bakanlığı

5-Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki,sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon
İZNİ VEREN KURUM Orman Bakanlığı

6-Gübreler (Kimyevi gübreler hariç)
İZNİ VEREN KURUM Tarım ve Köy İşl. B.lığı

7-Tohumlar
İZNİ VEREN KURUM Tarım ve Köy İşl. B.lığı (Orman ağacı tohumları hariç)

8-Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri (sülükler dahil)
İZNİ VEREN KURUM Tarım ve Köy İşl. B.lığı

9-Yarış atları
İZNİ VEREN KURUM Tarım ve Köy İşl. B.lığı

10-Yem Kanunu kapsamına giren yemler
İZNİ VEREN KURUM Tarım ve Köy İşl. B.lığı

11-Zirai mücadele ilaç ve aletleri
İZNİ VEREN KURUM Tarım ve Köy İşl. B.lığı

12-Veteriner ilaçları
İZNİ VEREN KURUM Tarım ve Köy İşl. B.lığı

13-İhracat amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları
İZNİ VEREN KURUM Tarım ve Köy İşl. B.lığı

14-Damızlık büyük ve küçükbaş hayvan
İZNİ VEREN KURUM Tarım ve Köy İşl. B.lığı

15-Şeker
İZNİ VEREN KURUM T. Şeker Fab. Gen. Md.

16-Doğa mantarı
TİZNİ VEREN KURUM arım ve Köy İşl. B.lığı

17-Avustralya Grubu ihracat denetim Listesinde yer alan maddelerin ihracatı
İZNİ VEREN KURUM Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü

18-Nesli tehlike altında olan Yabanı Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme Eki Listesinde Yer alan Türler ve Türlere Ait Örnekler
İZNİ VEREN KURUM Tarım ve Köy İşl. Bak.

(I-A, II-A,III-A sayılı liste için

İZNİ VEREN KURUM Orman Bakanlığı

(I-B, II-B,III-B sayılı liste için

İZNİ VEREN KURUM Çevre Bakanlığı

(I-C,II-C,III-C sayılı liste için)


C- İHRACINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU (DFİF) PRİMİ KESİLEN MALLAR
1- a) Her türlü naturel iç fındık: 8 Cent/Kg Karşılığı TL.

b) Her türlü kabuklu fındık : 4 Cent/Kg Karşılığı TL.2- 5201.00 pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş),(hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç), 0 (sıfır) Cent/Kg. Karşılığı TL.

5203.00.00.00 pamuk(karde edilmiş veya penyelenmiş)0 (sıfır) Cent/Kg. Karşılığı TL.

*DFİF prim kesintisi kapsamındaki bir maldan FOB 1000 Dolar değerini geçmeyen numunenin bedelsiz ihracatında prim kesintisi yapılmaz.

3- a) 1000 grama kadar (1000 gram dahil) ambalajlarda yapılacak naturel fındık ihracatında yürürlükteki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintilerinden 4 Cent/Kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/Kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanır.

b) Doğrudan tüketiciye hitap edebilir şekilde küçük ambalajlı işlenmiş mayi fındık mamülü ihracatında prim kesintisi yapılmaz.

c) Amerika, Okyanusya, Uzak Doğu ve Akdeniz'e kıyısı bulunmayan Afrika ülkelerine yapılacak naturel fındık ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintilerinden 4Cent/Kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/Kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanır.

D- İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR
1) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,

2) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,

3) Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,

4) Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,

5) Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,

6) Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,

7) 18.12.1994 tarih ve 22145 sayılı RG'de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,

İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,

9) Meyan kökü,

10) Ham lületaşı ve taslak pipo,

11) Yürürlükten kaldırılan "İhracat 88/29"sayılı Tebliğ'de tadat edilmiş olan maddeler,

84.21
Yalnız santrifüjler,

85.01
Elektrik motorları ve jeneratörler,

8502.40
Rotatif elektrik konvertörleri,

85.03
85.01 ve 85.02 pozisyonundaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar,

85.03
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, (Örneğin, redresörler),

85.32
Sabit değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri,

85.40
Elektronik lambalar, tüpler ve valfler,


12) Wassenaar Düzenlemesi kapsamındaki malların ihracı,

13) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamındaki malların ihracı,

14) Ozon Tabakasına Dair Viyana Sözleşmesi ile bu Sözleş-meye ait Protokoller ve Değişiklikler kapsamındaki malların sadece sözkonusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,

15) 3504.00.00.00.00 Peptonlar ve bunların türevleri, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri, deri tozu (kromla işlenmiş olsun olmasın.)

16) Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,

17) Orjinal bağırsak,

18) Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,

19) Nükleer Tedarikçiler Grubu (NTG) kapsamındaki malların ihracı.

E- STANDART KONTROLU ZORUNLU MALLAR

İhraç konusu malların, yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını göstermek bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığı, Taşra Teşkilatı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarından "Kontrol Belgesi"nin temini gerekmektedir. Bu belgenin, ihracat sırasında ilgili Gümrüğe ibrazı zorunludur.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com