Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Doğrudan yada Dolaylı temsil de Tescil süreci


Hukuki Sonuç Doğurmayan Gümrük İşlemlerini İş Takibi:

Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılması sırasında, beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerine ilişkin iş takibinin yapabilmesi için şirketin çalışanı olunmak zorunludur. Kişilerin şirket çalışanı olduklarının tespiti aşağıdaki belgelerle yapılır.

1) Çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin her üç ayda bir ibraz edilecek S.S.K. belgesi.

2) Şirket muhasebesi tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş maaş bordrosu.

3) Vekaleti haiz olan kişinin maaşından yapılan gelir vergisi kesintilerinin vergi dairelerine yatırıldığını gösterir belge

Söz konusu belgeleri gümrük idaresine ibraz eden kişiler, şirketleri adına beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerini yürütebilir.

Hukuki Sonuç Doğuran Gümrük İşlemlerinin İş Takibi:

Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapabilecek olan temsilcilerin beyanname imzalayabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemlerde bulunabilmeleri için SSK belgesi, maaş bordrosu ve vekaletnameye ilişkin gelir vergisi kesintisinin yatırıldığına ilişkin belgelere ek olarak, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesine haiz olması ve bunun ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

KEMAL SALMAN
EKSPRES GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ YANI / NİĞDE
Gsm: 0534 706 17 07
Tel: (0388) 225 00 77
Fax0388) 225 02 08