Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Tatil amacli araba..


Alıntı:
hakan37nl´isimli üyeden Alıntı
Mayis ayinin son haftasinda 2 hafta tatilim var vede arabayla Türkiyeye giris yapip arabayi kaldigim kasabaya birakmak vede ucakla geri dönmek istiyorum(Aileme araba lazim oldugundan).Cünkü 1 ay sonra ailem ucakla tatile gelecekler vede ailemden 4 hafta sonrada ben gelecegim tekrardan.Agustosun sonundada hep beraber arabayla geri dónecegiz.
Burda benim sormak istedigim.
Mayis ayinda 2 hafta geldigimde arabami birakdigimda ucakla dönerken geri sorun yasarmiyim?
Cünkü arabanin 6 ay kalma hakki var biliyorum ama benim yurt disina cikmamda sorun olurmu onu bilmiyorum.
Bu konuda yardimci olursaniz sevinirim.
Saygilarimla


İlgili tebliğden sorularınızla ilgili maddeler İnceleyiniz.

Hak sahibi dışında taşıt kullanabilecek kişiler
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında geçici ithal edilen taşıtlar, taşıt sahiplerinin eşi veya usul ya da füruu olan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce,
(2) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek üzere Türkiye’ye gelen kişi tarafından özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından,
(3) Yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca,
kullanılabilir.
(4) Ayrıca, belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılara ait taşıtlar için düzenlenen Geçici Trafik Tescil Belgelerine "satılamaz" kaydının yanı sıra, "Ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu olan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz" ibaresi konulur. Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişilere ait taşıtın özel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kişi tarafından kullanılmasına gümrük idaresince izin verilmesi halinde, bu durumda Geçici Trafik Tescil Belgesi"nde belirtilir.
Taşıtsız çıkacak kişiler
MADDE 16 – (1) Geçici ithalat rejimi kapsamında, turistik kolaylıklardan istifade edilerek 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden yurda getirilen taşıtların sahiplerinin taşıtsız olarak yurtdışına geçici olarak çıkmak istemeleri halinde, taşıtın herhangi bir gümrük idaresinin denetimine bırakılması gerekir. Ancak, gümrük idaresinin taşıtı muhafaza altına alacak yerinin bulunmaması halinde; aracın teslim edileceği tüzel kişiliğe sahip resmi veya özel kuruluşlardan taşıtın kendilerinde muhafaza edileceğine ve kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınmak suretiyle gümrük idaresinin denetim ve gözetimi altında uygun bulunacak yerlere konularak çıkışlarına izin verilir. İlgilinin pasaportuna gerekli meşruhat verilerek bilgisayar kayıtlarında taşıtın giriş kaydı kapatılır. Manuel işlem yapan gümrük idarelerince ise durum Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir. (29.03.2008 tarih ve 26831 sayılı R.G. – Seri no 8 Tebliğ ile değişik)
(2) (29.03.2008 tarih ve 26831 sayılı R.G. – Seri no 8 Tebliğ ile değişik) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi kapsamında taşıt getirenlerden;
a) Kamu veya özel sektörde çalışmak üzere gelen kişilerin, taşıtlarını gümrük idaresine teslim etmeden taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri halinde, çalıştıkları kuruluşlarca verilecek taşıtın kendilerinde muhafaza edildiğine ilişkin taahhütnameyi, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde olmak koşulu ile gümrük idaresine ibraz etmeleri gerekir.
b) Öğrenim görmek üzere gelenler ile Türkiye’de oturma iznine haiz emekli yabancıların taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri halinde gümrük idaresine teslim edilen taşıta ait Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesinin çıkış parçası koparılarak, taşıtın geçici ithalinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Başmüdürlüğe gönderilir.
(3) Diplomatik misyon temsilcilikleri ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda görevli olanların taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri halinde ise, ilgili şahsın izinli olduğu ve iznini yurtdışında geçireceğine dair elçilik, konsolosluk veya benzeri uluslararası kuruluş tarafından verilecek yazıya istinaden taşıtsız çıkışına izin verilir.