Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: (acil) Ücretsiz bir malzeme icin ne gibi gümrük haklarım var?


Alıntı:
serhat´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Merhabalar,

Sponsorlar tarafından tarafıma yollanmış olan 3 adet bilgisayar malzemesi (keyboard mouse ve mouse pad) gümrüge takılmıs ve ambarda tutuluyormus

Daha 2 gün olmasına karşın komik miktarda ardiye ücreti , gümrük vergisi ve "ek" başlıgı altında ödeme talep ediyorlar. Vergi problem değil ancak ardiye ve ek ücretler komedi.

Bu bir alışveriş olmadığından , bana sponsorlanmıs ürünler icin gümrüğe herhangi bir ücret ödemek zorunda olmak ciddi anlamda rahatsız edici , bu konuda yapabileceğim herhangi bir şey veya bir yasal hakkım var mı?

Şimdiden teşekkürler.

Merhaba,

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481

MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen;

a) Önemli değeri olmayan eşyanın,

b) Miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro'yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın,

c) Değeri 1500 Avro'ya kadar olan ve diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere (b) bendinde belirtilen miktarı geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,
ç) Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı numunelik eşya ve modellerin,

gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır. İhracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı beş katına kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir.
İlgili olarak bakınız:


]İşlemlerin ücretlendirilmesi

DMADDE 127- (1) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, Bakanlıkça kolaylaştırılan gümrük beyanı kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında;

a) Gümrük müşavirliği, ordino, terminal vb. isimler altında ilave ücret alamaz.

b) 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri kapsamı eşyaya ilişkin işlemler için hiçbir surette; (b) ve (c) bentleri kapsamı eşyaya ilişkin işlemler için gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz.
__________________
Şükrü Günay
Gümrük Müşaviri