Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Uzlaşma komisyonu sorusu
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2015 yılı taşra şef lik sınavındaki aşağıdaki sorunun çözümünü bilen varsa lütfen anlatsın.?
5- XYZ firmasınca İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilen ithalat işlemlerinin denetim elemanlarınca incelenmesi sonucunda firma tarafından 3 adet beyanname kapsamında peşin ödeme yapılmak suretiyle serbest dolaşıma sokulduğu beyan edilen eşyalar için aslında mal mukabili şeklinde ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Beyannamelerin tescil tarihleri ile beyanname bazında tahakkuk ettirilen KKDF ve buna tekabül eden KDV’lere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:
Beyanname tescil tarihi KKDF KDV
15.01.2013 30.000 5.400
24.03.2013 50.000 4.000
22.04.2013 80.000 6.400

Yukarıdaki tabloda yer alan veriler ışığında Halkalı Gümrük Müdürlüğünce firma adına düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacak için firma tarafından 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 244 üncü maddesinde tesis edilen uzlaşma müessesesinden faydalanmak üzere süresi içerisinde başvuru yapan firmanın başvurusunun uygun bulunması halinde görüşmenin yapılacağı birim ve görüşmeye konu alacak miktar eşleşmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü-175.800 TL.
B) Gümrükler Genel Müdürlüğü-703.200 TL.
C) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü-463.200 TL.
D) Gümrükler Genel Müdürlüğü-223.200 TL.
E) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü-223.200 TL.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey