Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: NARGİLE TÜTÜNÜ YERİNE KULLANILAN BUHARLAŞABİLEN KREM GÜMRÜK MEVZUATI?


3302.90.90.00.00
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil) ; içeceklerin imalinde kulla nılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar :
- Diğerleri :
- - Diğerlerigümrük vergisi : 0 kdv: 18

Ürün Güvenliği ve Denetim 2016/5 Sayılı Tebliğ Ek-2 gereğince; YALNIZ gıda ve yem sanayiinde kullanılacak ürünlerin, Bitkisel Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler için Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince ön bildirim yapılması (Md.4); Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı belirtilen ürünün Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabî tutulmasında gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. (Md.11)
Laboratuar analizinde kullanılacak olması veya gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya uygunluk yazısı düzenlenmez. (Md.10)
JAPONYA Menşeli/Çıkışlı ürünler için ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken ayrıca Ürün Güvenliği ve Denetimi 2014/2 Tebliğ kapsamında Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısıda aranır.
© 2016 Microsoft Koşullar Gizlilik ve tanımlama bilgileri Geliştiriciler Türkçe