Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: SONRADAN YAPILAN FAİZ TRANSFERİ ????


Merhaba sayın cihan2815,

Sorunuzla ilgili görüğşlerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı yazmaya çalışayım.

Kabul Kredili Vesaik Mukabili : Bankanın sevk belgelerini bu belgelere ekli poliçenin ithalatçı tarafından kabulünü takiben ithalatçıya teslim etmesinden sonra poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödendiği bir ödeme şeklidir.

Önceliğkle faiz transferi yazılı bir anlaşma kapsamında yapıldığı için yapılan bu ödemeler gümrük kıymetine dahil değildir.

dğer taraftan KDV Kanunun İthalatta Matrah başlıklı 21. maddesi aynen:

"İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:
a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

c) (4369 sayılı Kanunun 81'nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.8.1998)(*) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan (4731 sayılı Kanunun 5/B maddesiyle değişen ibare)diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler(**) ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler.


(*) (Değişmeden önceki şekli) c) Fiilî ithalata kadar yapılan diğer giderler ve ödemeler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.
(**) (4731 sayılı Kanunun 5/B maddesiyle değişmedenönceki ibare)diğer giderler ve ödemeler
"
şeklindedir.

sizin ödeyeceğiniz faizin itrhal anında da belli olup olmadığını merak ediyorum. Eğer ithal anında beliyse ki böyledir diye tahmin ediyorum o halde ödenmemiş KDV için 3 katı ceza ödemeniz gerekecek.

KKDF ile ilgili olarak ise Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2002/22 sayılı Genelgesini inceleyiniz.

Kolay gelsin
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com