Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/48)
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/48) (02.08.2007 t. 26601 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1- (1) Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithalat denetimlerini düzenleyen 2007/8 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine aykırı davranan Beta Dijital Teknoloji Ürün, ve İnşaat San.Tic. Ltd. Şti. (Vergi Numarası: 1670481188) isimli firmanın ithalatı, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten Önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya bedeli transfer edilmiş vesaik mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri dışında kalan işlemlerini kapsamak üzere, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 6 ay süreyle durdurulmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey