Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: çinden çekmece kulpu getirmek


Getirmek istediğiniz ürüne ait vergisi % 2,7 ve kdv si % 18 dir.Bunun dışından


29.06.2006 / 16443 yazıda; mobilyalar için adi metallerden diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya içinde yer alan zamaktan mamul mobilya kulp metal eşyanın CIF 4.5 $/kg altında kıymet beyan edilmesi durumunda beyan edilen kıymetin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek söz konusu hususun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak göz önünde bulundurulmasını talimatlandırılmıştır.
PcGK Not: Zamak ticari bir markadır ve ana bileşenlerini çinko, aluminyum, magnezyum ve bakır oluşturur


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2004-03 gereğince; ÇİN Halk Cum. Menşeli olanlarının ithalatı karşısında belirtilen miktarda DAMPİNGE KARŞI vergiye tabidir.
PcGK Not: Sözkonusu GTİP numaraları 2007 yılında yürürlüğe giren tarife cetvelinden korelasyon yapılarak tespit edilmiştir.1.2006 / 28915 yazıda; 2004/3 Tebliğ ile yürürlüğe giren dampinge karşı vergi önleminin menşe saptırması ve düşük kıymet beyanı yollarıyla etkisiz kılındığına ilişkin ciddi şüphenin mevcut olduğu belirtilerek, belirtilen GTİP'lerde yer alan eşyanın ithalatında ÜLKE AYRIMI yapılmaksızın menşe şahadetnamesi talep edilmesi gerekmektedir. denilmektedir.
PcGK Not: Her ne kadar anılan yazıda belirtilen GTİP numaraları farklı olsa da 2004 yılındaki tarife cetveli ile 2006 yılında yürürlüğe giren tarife cetveli arasında korelasyonu yapılarak iş bu GTİP ler tespit edilmiştir.