Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Gümrükteki Eşyam için Gümrük Çekim Ücreti

Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir.
Burdanda anlaşılacağı üzere sözkonusu eşyanı gümrük mevzuatı hükümleri gereğince alabilecek hak sahibi olarak ya sensidir yada adına dolaylı temsilci sıfatıyla yetkilendireceğin vekaletname vereceğin Gümrük Müşavirlik şirketleridir.

Müsteşarlıkça '' Dolaylı temsil durumunda kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eden'' gümrük müşavirlerine bu yetki Gümrük Müsteşarlığınca verilmiştir.
Ayrıca posta yolu ile gönderilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, toplam değeri 100 ila 1500 EURO arasında olan eşyanın ithalinde İthalat Rejimi Kararı hükümlerinin uygulanması icap etmektedir.
Bu sebeble eşyanın İthalat rejimimine tabi tutulması gerekmekte ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutularak Gümrük vergi ve resimlerini ödeyerek malını millileştirebilirsin.
Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir. Ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Müsteşarlık; gerekli gördüğü tespit işlemlerini belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde gümrük müşavirleri eliyle yaptırılmasına yetkilidir.

Söz konusu şirketler gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri gelirleri için gümrük beyannamesinde hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara şirketleri adına fatura kemekle mükelleftirler.

Şimdi sormuş olduğun '' gümrük müşavirliğine vekaletname vermem gerekecezmiş , onların gümrükten benim adıma çekmeleri için , benim soraçağım net olarak bana masrafı ne olurr , turuncu gümrük müşavirliğinin bundan çıkarı ne , '' sorusununda, hiçbir çıkarı olmadığını , cevabını azçok anlamışsındır.