Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: yıldırım önleyici


Alıntı:
ugur75´isimli üyeden Alıntı
cevaplar için şimdiden teşekkürler.yıldırım önleyici için doğru tarife hangisi? 8535.40.00.00.11-12-13-19
Aşağıdaki İzahname notlarına göre eşyanızı değerlendirebilirsiniz

85.35 - GERİLİMİ 1000 VOLTU GEÇEN ELEKTRİK DEVRELERİNİN ANAHTARLANMASI (AÇILIP KAPATILMASI) VEYA KORUNMASINA VEYA ELEKTRİK DEVRESİNE VEYA ELEKTRİK DEVRESİNDEN BAĞLANTI YAPMAYA MAHSUS ELEKTRİK TEÇHİZATI (ÖRNEĞİN; ANAHTARLAR, SİGORTALAR, YILDIRIM ÖNLEYİCİLER, GERİLİM SINIRLAYICILAR, DALGA BASTIRICILAR, FİŞLER VE BAĞLANTI KUTULARI).

        8535.10 - Eriyen iletkenli sigortalar
                - Otomatik devre kesiciler:
        8535.21 -- Gerilimi 72,5 KV.dan az olanlar
        8535.29 -- Diğerleri
        8535.30 - Devre ayırıcılar ve yük ayırıcılar
        8535.40 - Yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar ve dal-ga bastırıcılar
        8535.90 - Diğerleri

Bu pozisyonda yer alan elektrikli cihazlar, genellikle güç dağıtım sistemlerinde kullanılır. Elektrik devrelerinin açılıp kapanması, korunmasına veya elektrik devresine veya devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatının teknik özellikleri, ve fonksiyonları hakkında, gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla 85.36 pozisyonunun Açıklama Notunun hükümleri dikkate alınır. Bu pozisyon, 85.36 pozisyonunda tarif edilen teçhizattan gerilimi 1000 Voltu geçenleri içine alır.

Aşağıdakiler bunlara dahildir:
(A) Eriyen iletkenli sigortalar ve otomatik devre kesiciler. Bunlar, akımın yoğunluğu veya voltajı belli bir limiti geçtiği zaman otomatik olarak akımı keser.

(B) Yük ayırıcılar. Bunlara yüksek gerilim devreleri için özellik kazandırılmıştır. Bunların ark önleyici özel tertibat taşıyan kompleks ve güçlü bir yapıları vardır. Bunların çok sayıda kontakları bulunabilir ve değişik şekilde uzaktan kumandalı olabilirler (örneğin, manivelalar, servomotorlar). Bu anahtarlar, genellikle metal veya izole edici maddeden yapılmış taşıyıcılar içine monte edilmekte olup, bu taşıyıcılar bir sıvı ile (örneğin, sıvı yağ) veya gazla doldurulmuş ya da vakumla havası boşaltılmıştır.

(C) Yıldırım önleyiciler (paratoner). Yıldırım önleyiciler, yüksek gerilimli kabloları veya elektrik tesisatını yıldırımın etkisinden korumaya mahsus teçhizat olup, normal olarak yüksek gerilimli cereyanlara karşı izole edici olmakla beraber, tesisatı tahrip edecek derecede çok yüksek voltajlı elektrik akımına maruz kaldığı takdirde onu toprağa verici bir iletken görevi görmektedir. Çeşitli tiplerde bulunan yıldırım önleyicilere örnek olarak, granül halinde kömürü ihtiva edenler, izolatörler veya izolatör zincirleri üzerine monte edilmiş bulunan koruyucu uçları veya koruyucu halkaları bulunan eklatörlü yıldırım önleyiciler, elektrolitik yıldırım önleyiciler, metal oksitli yıldırım önleyiciler söylenebilir. Bununla beraber, radyoaktif esasa dayalı yıldırım önleyiciler 90.22 pozisyonunda yer alır.

(D) Gerilim sınırlayıcılar (voltaj sınırlayıcılar). Bunlar, iki iletken arasındaki veya iletkenler ile toprak arasındaki potansiyel farklılığın önceden belirlenen bir değeri aşmamasını sağlayan teçhizattır. Bazen, deşarj lambaları gibi aynı tarzda yapılır, fakat aydınlatma amacıyla kullanıma elverişli değildir ve lamba olarak kabul edilemez.
Bununla beraber, otomatik voltaj regülatörleri bu pozisyonda yer almaz (90.32 pozisyonu).

(E) Devre ayırıcılar. Bunlar, bir elektrik devresinin kısımlarına ayrılmasını sağlayan teçhizat olup, açıp kapama anahtarlarının aksine genellikle, elektrik yüklü devrelerde kullanılmaz.

(F) Dalga veya ani voltaj yükselmesi bastırıcıları. (14.04.2006 tarihli ve26139 sayılı R.G. – G.G.T. (Tarife – İzahname) Seri No 5 ile değişik) Bobinler, kondansatörler, vb.den müteşekkil olan bu tür teçhizat, bir hatta veya elektrikli cihaza seri veya paralel olarak bağlanmakta ve böylece yüksek frekanslı dalgaları emmektedir. Bu amaç için kendi başlarına kullanılan basit bobinler veya kondansatörler kendi pozisyonlarında sınıflandırılır.