Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: GIDA AMBALAJLARI İTHALİ


şimdi içeriğine göre rulo halinde getireceğiniz Folyonun GTİP ini seçin ;çoğunda
izleme belgesi aranıyor...şayet değer;
CIF değeri 500 ABD Doları’nı geçmeyen eşyanın serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmıyor.
bu tarifelerde ki mevzuat çok fazla ;siz öncelikle içeriğni söyleyin yada karşıdan yoladıkları tarifeyi söyleyin bakalım...

3920 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):
3920.10 - Etilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler:
- - - Polietilenden olanlar :
- - - - Özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar:
3920.10.23.00.00 - - - - - Polietilen film (yarı iletkenlerin veya baskı devrelerin imalinde kullanılan ışık geçirmez film üretimine mahsus kalınlığı 20 mikrometre veya daha fazla, fakat 40 mikrometreyi geçmeyen)
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Baskılı olmayanlar:
3920.10.24.00.00 - - - - - - - Streç film (strech film)
3920.10.26.00.00 - - - - - - - Diğerleri
3920.10.27.00.00 - - - - - - Baskılı olanlar
3920.10.28.00.00 - - - - Özgül kütlesi 0,94 veya fazla olanlar
3920.10.40.00.00 - - - Diğerleri
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler:
3920.10.81.00.00 - - - Sentetik kağıt hamuru [Rutubet sağlayıcı madde olarak suda çözün- müş poli(vinil alkol) içeren birbirleriyle bağlantılı olmayan çok ince liflere ayrılmış polietilen liflerinden yapılmış ıslak tabakalar halinde (% 15'i geçmeyen selüloz liflerle karıştırılmış olsun olmasın)]
3920.10.89.00.00 - - - Diğerleri
3920.20 - Propilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:
3920.20.21.00.00 - - - Bioryente olanlar
3920.20.29.00.00 - - - Diğerleri
- - Kalınlığı 0,10 mm.yi geçenler :
- - - Ambalajlamada kullanılan türden genişliği 5 mm.yi geçen fakat 20 mm.yi geçmeyen şeritler:
3920.20.71.00.00 - - - - Dekoratif şeritler
3920.20.79.00.00 - - - - Diğerleri
3920.20.90.00.00 - - - Diğerleri
3920.30.00.00.00 - Stiren polimerlerinden olanlar
- Vinilklorür polimerlerinden olanlar:
3920.43 - - Ağırlık itibariyle % 6'dan az olmayan plastifiyan içerenler:
3920.43.10.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler
3920.43.90.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
3920.49 - - Diğerleri :
3920.49.10.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler
3920.49.90.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
- Akrilik polimerlerden olanlar:
3920.51.00.00.00 - - Poli(metil metakrilik)ten olanlar
3920.59 - - Diğerleri:
3920.59.10.00.00 - - - Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi geçmeyen film şeklinde)
3920.59.90.00.00 - - - Diğerleri
- Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer polies- terlerden olanlar :
3920.61.00.00.00 - - Polikarbonatlardan olanlar
3920.62 - - Poli(etilen tereftalat)dan olanlar :
- - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçmeyenler:
3920.62.11.00.00 - - - - Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için kalınlığı 72 mikrometre veya daha fazla fakat 79 mikrometreyi geçmeyen)
3920.62.13.00.00 - - - - Poli(etilen teraftalat) film (fotopolimer baskı levhalarının imali için kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla fakat 150 mikrometreyi geçmeyen)
3920.62.19.00.00 - - - - Diğerleri
3920.62.90.00.00 - - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçenler
3920.63.00.00.00 - - Doymamış poliesterlerden olanlar
3920.69.00.00.00 - - Diğer poliesterlerden olanlar
- Selülozdan veya selülozun kimyasal türevlerinden olanlar:
3920.71 - - Rejenere selülozdan olanlar:
3920.71.10.00.00 - - - Kalınlığı 0,75 mm.den az levhalar, yapraklar,film veya şeritler (rulo halinde sarılmış veya sarılmamış)
3920.71.90.00.00 - - - Diğerleri
3920.73 - - Selüloz asetattan olanlar:
3920.73.10.00.00 - - - Sinemacılık ve fotoğrafçılık için rulo veya şerit halinde filmler
3920.73.50.00.00 - - - Kalınlığı 0,75 mm.den az levha,yaprak,film veya şeritler (rulo halinde sarılmış veya sarılmamış)
3920.73.90.00.00 - - - Diğerleri
3920.79 - - Diğer selüloz türevlerinden olanlar:
3920.79.10.00.00 - - - Vulkanize liflerden olanlar
3920.79.90.00.00 - - - Diğerleri
- Diğer plastiklerden olanlar:
3920.91.00.00.00 - - Poli(vinil butiral)dan olanlar
3920.92.00.00.00 - - Poliamidlerden olanlar
3920.93.00.00.00 - - Amino reçinelerden olanlar
3920.94.00.00.00 - - Fenolik reçinelerden olanlar
3920.99 - - Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3920.99.21.00.00 - - - - Poliimid levha ve şerit (sıvanmamış veya sadece plastikle sıvanmış ya da kaplanmış)
- - - - Diğerleri
3920.99.28.00.11 - - - - - Poliüretanlardan olanlar
3920.99.28.00.12 - - - - - Epoksi reçinelerden olanlar
3920.99.28.00.19 - - - - - Diğerleri
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3920.99.51.00.00 - - - - Polivinil florür levha
3920.99.53.00.00 - - - - İyon değiştirici membranlar (kloralkali elektrolitik pillerde kullanıl- maya mahsus florlanmış plastik malzemeden)
3920.99.55.00.00 - - - - Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlığı 1 mm'yi geçmeyen)
3920.99.59.00.00 - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
3920.99.90.10.00 - - - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3920.99.90.90.00 - - - - Diğerleri
streç filmer için tarife de istenenler;

Arnavutluk menşeli olanlar için gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.
TSE Bu maddeler İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler (TSE) kapsamındadır (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/1)
İthalat Rejimi Kararı Ek 4 de yer alan Sektör Listesi kapsamında olan eşya
Gümrük beyannamelerinin tescilinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı' nın uygunluk yazısı aranır ve ithalat/ihracatı belirli gümrük kapılarından yapılır(Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Ek 6B) Hassas Olmayan Ürün Grubu listesinde olan maddeler
Hassas Ürün Grubu listesinde olan maddeler
Yanıcı Maddeler Geçici Depolama Yerlerine Konulması Halinde Özel Tertip Ve Düzenek Gerektirir
Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya
Yanıcı maddeler için özel yapı ve düzenek gerekmektedir Yasak BSE hastalığı nedeniyle ithalatına yasak konulan maddeler ve ülkeler
Yasak Scrapi hastalığı nedeniyle ithalatına yasak konulan maddeler ve ülkeler