Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Çin'den ithal edeceğimiz tükenmez kalemler için gümrük vergisi ve dampin oranı nedir?

İthalatta Haksız rekabetin önlenmesi hakkında kanun (Dampinge karşı vergiye tabi eşya)
GTIP No Konu Başlığı
================ ===============================================
9608.10.10.10.00 Çin Halk Cumh. 0,066 USD/ADET (Plastik maddelerden olan sıvı
mürekkepli bilyalı kalemler) (R.G.No:25390/02.03.2004)


9608.10.10.10.00

Tarife Lisanı
ÇEŞİTLİ MAMUL EŞYA
Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; duplikatör kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):
Bilyalı kalemler:
Sıvı mürekkepli olanlar:
Plastik maddelerden olanlar


Vergi ve Fonlar

Liste : 2
OLCU Birimi : Adet [C62 ]
Kategori :
AB/EFTA : 0
Diğer Ülkeler : 3,7
İsrail : 0
Tunus : 0
FAS : 0
Makedonya : 0
Hırvatistan : 0
Bosna-Hersek : 0
Filistin : 0
EAGU : 0
OTDU : 0
G.Y.Ü. : 0
Mısır : 0
Kosava : 0
Suriye : 0
Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) : 0
Katma Değer Vergisi(KDV) : 18

İthalat Mevzuatı

215 E.A.G.Ü.(En Az Gelişmiş Ülkeler),G.Y.Ü.(Gelişme Yolundaki Ülkeler), AB,EFTA ve İkili Antlaşmalar ülkeleri
96 Sadece A tablosundaki ülkeler için GTS (GYU ve EAGU)
vergisi B tablosundaki ülkeler için D.Ü. vergisi
uygulanır. Mynmar ve Beyaz Rusya için II sayılı liste
kapsamı tüm fasıllarda GTS kapsamında tanınan bütün
tavizler geçici olarak askıya alınmış olup, bu ülke
için "D.Ü." (Diğer Ülkeler) sütununda ve V sayılı
listede belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha
düşük olanı uygulanır.

221 İthalat Rejimi kararına ek karar dip notları (2008)
96 (Sektör Adı:Muhtelif mamul eşya)(Sektör No:20)
(Çin Halk Cum.İçin D.Ü. vergisi uygulanır)(Ith.Rej.Ek:3)

209 İthalatta Haksız rekabetin önlenmesi hakkında kanun (Dampinge karşı vergiye tabi eşya)
9608.10.10.10.00 Çin Halk Cumh. 0,066 USD/ADET (Plastik maddelerden olan sıvı
mürekkepli bilyalı kalemler) (R.G.No:25390/02.03.2004)

210 İthalatta Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin Tebliğ (2008/5)
9608.10.10.10.00 Plastikten mürekkepli bilyalı kalemler
Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya


Kotalar


Bilge de Sorulan Sorular


A-2773 ( Tarih :22.01.2008 Saat :18:57 )
- DİKKAT Vergi hesaplanmasına esas teşkil etmek üzere algılama: birimi 1 e C62 yazarak eşyanın adet olarak miktarını giriniz.EVET=,,,: HAYIR=,,,

Bağlayıcı Tarife Bilgileri

TR060159 Resim (1)
Geçerlilik Süresi :28/03/2006

SINIFLANDIRMA GEREKÇESİ: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), GTC İzahnamesi 96.08 tarife pozisyonu açıklama notları.

EŞYANIN TANIMI: Plastik maddeden mamul, sıvı mürekkepli, ucu bilyalı kalem.