Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
RE: at tip onay belgesi


Merhaba,
Bahsettiğiniz cihazlar, Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde "Bu Yönetmelik, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT) kapsamındaki ölçü aletleri hariç, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunlara dayanılarak çıkartılan yönetmelikler kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerini kapsar." hükmüne amirdir.
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre;
Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının muayenesi, ayarlanması ve damgalanması bu Kanun hükümlerine göre yapılır.

İthalat ile ilgili kısma gelirsek; bu konuda Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 29.05.2007 tarihli 16098 sayılı tasarruflu yazısı size yol gösterecektir. Yazı ekli dosyada gönderilmiştir...
Kolaylıklar dilerim...:1 (17):