Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Finansal Kiralama ileMakine ithalatında Banka Düznlm ve dentleme k. izne gerek varmı?


(Sizinde yapacağınız şey gerekli izinin mevzuatlar çerçevesinde ithalata mani olmadığını, eşyanızın 10 yaşından büyük olmadığını finansal kiralama şirketine izah ederek vede gerekirse yaş durumunu tevsik eden belgelerle ikna etmeniz gerekir )

Öngörünüz için teşekkür ederim..
İşleyiş gereği;  mevzuat hükümleri çerçevesinde işin başlangıcında zaten kiracı şirket olarak , finansal kiralama şirketine sözkonusu 10 yaşını aşmamış ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ithalatından önce yaştan dolayı izin alınması gereken GTİP listesinde olmayan malımızla ilgili    geniş bir bilgi aktarımında bulunmuştuk ... Asıl sormak istediğim benzeri durumla karşılaşılıp ikna yoluylada çözüm alınamadığı durumlarla karşılaşıldığında izlenecek yol idi.
ben son aşamayı paylaşmak istemiştim sizinle, yani  Bilgi donanımının eksikliğinden dolayı ; mevzuatın farklı yorumlanışlarından dolayı malesef  iknada bazı durumlarda yeterli olmuyor. Neyseki sorunumuzu görüş alarak çözdük...

''AB den gelen ve ATR belgesi olan eşya biliyorsunuzdur CE uygunluğu için tse ye gitmez''  örneğinize ek olarak ;
Bildiğiniz üzere ; Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanunu Kapsamındaki Basınç, yoğunluk, hız, zaman, sıcaklık ve ısı ölçüm aletleri, alkolmetre ve alkol hidrometreleri, alkol tabloları, tartı aletleri, hazır ambalajlama işlemleri, hububat muayene aletleri, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gaz sayaçları ile sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, trafikte hız ölçümünde kullanılan aletler, taşıtlarda kullanılan hız ölçerler ve hız sınırlayıcıları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması hizmetlerinde kullanılan ölçüm cihazları, gemi tankları, ölçü şişeleri ile ölçü olarak kullanılan ecza kapları, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına değerlendirilmektedir.
Buna bağlı olarak 903289 GTİP'li  sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması hizmetlerinde kullanılan ölçüm cihazları statüsünde olmayan Topraklama Cihazı ithalatında , sözkonusu eşya kapsam içindeki GTİP listesinde olmasından dolayı kullanım alanına bakılmaksızın  Ölçü ayar kanunu kapsamında değerlendirilerek uygunluk istenilmektedir.
Ancak  (madde 3(e)) Öğretim işlerinde, para ve mücevherat yapımında veya taşıdığı özellikler bakımından Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek özel, kişisel veya teknik işlerde kullanılan veya sanayi kuruluşlarında özellikle imalata yarayıp mamullerin miktarını tespitle ilgisi bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri, istinaden kapsam dışı olduğu açıktır. )  
Kapsam dışı olmasına rağmen ithalat aşamasında ölçü ayara tabi tutulması ve sonucundada kapam dışı yazısına istinaden ithalatın gerçekleşmesi ve benzeri farklı  uygulamalara dediğiniz gibi sıkça rastlanılıyor...
Bilgi paylaşımınızdan dolayı teşekkür ederim.