Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Oyuncak Araba İthalatı


9504.90.10.00.00 pos. nolu Tarife Detayı
- - Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip olanlar)

% 18 KDV
% 20 ÖTV
Gümrük Vergisi AB,EFTA,İSR, SUR,TUN,FAS,MAK, HIR,B-HER,MIS, B.Ş. VE GAZ.ŞER VE DÜ
MUAF

----------------------------------------------------------------------------------------

Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmemiş ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen bu ürünlerin Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun olup olmadığına dair denetimleri Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.
Bu oyuncakların ithali için ithalatçı veya temsilcisi Başvuru Formunu (Ek 2) tanzim ederek ekli listede (Ek 3)belirtilen ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurur.
Ürünün ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere uygunluk belgesi verilir.

----------------------------------------------------------------------------------------
Bu G.T.İ.P. için Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli Sınıflandırma Görüşü vardır.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bu malzemeler Özel Tüketim Vergisi uygulaması kapsamındadır. ÖTV Kanunu (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.
----------------------------------------------------------------------------------------
2000/53 s. Karar III nolu ekinde yer alan, Körlerin eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak üzere özel suretle imal edilmiş eşya gümrük vergilerinden muaftır.
----------------------------------------------------------------------------------------