Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: rejim kodları


(Ek 8)

1 no.lu kutu :

Birinci Alt-bölüm :

Kod Kodun Anlamı
EU : Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf ülkelere (Ek 7) yönelik ihracat ve bu ülkelerden yapılan ithalat için beyan
EX : Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf olmayan ülkelere yönelik ihracat için beyan
IM : Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf olmayan ülkelerden yapılan ithalat için beyan
AN : Antrepo işlemleri için beyan


İkinci Alt-bölüm :

Kod Kodun Anlamı
1 : Kesin ihracat
2 : Geçici ihracat (Hariçte işleme dahil)
3 : Yeniden ihracat: Önceden geçici olarak ithal edilmiş eşyaya veya antrepoya konulmak üzere önceden ithal edilmiş eşyaya uygulanabilir
4 : Yurtiçi kullanım için giriş (Kesin ithalat)
5 : Geçici ithalat (Dahilde işleme ve geçici ithalat dahil)
6 : Yeniden ithalat: Sadece önceden geçici olarak ihraç edilmiş eşyanın ithalinde (Geri gelen eşya)
7 : Eşyanın antrepo veya gümrük denetimi altındaki diğer yerlere konulması
9 : Gümrük kontrolü altında işleme ve diğer rejim ve işlemler