Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜN LİSTESİ
GTİP VE EŞYA İSMİ BAZINDA

POZİSYON NO
   EŞYANIN TANIMI

  8414.51.90.10.11  Vantilatörler
  8414.51.90.10.12  Aspiratörler
  8414.51.90.90.11  Vantilatörler
  8414.51.90.90.12  Aspiratörler
  8414.59.30.10.11  Vantilatörler
  8414.59.30.10.12  Aspiratörler
  8414.59.30.90.11  Vantilatörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8414.59.30.90.12  Aspiratörler
  8414.59.50.10.11  Vantilatörler
  8414.59.50.10.12  Aspiratörler
  8414.59.50.90.11  Vantilatörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8414.59.50.90.12  Aspiratörler
  8414.59.90.10.11  Vantilatörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8414.59.90.10.12  Aspiratörler
  8414.59.90.10.13  Isıtmasız hava perdeleri
  8414.59.90.90.11  Vantilatörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8414.59.90.90.12  Aspiratörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8414.59.90.90.13  Isıtmasız hava perdeleri
  8414.60.00.10.00  Evlerde kullanılanlar
  8414.60.00.90.00  Diğerleri
  8415.10.10.00.00  Tek bir gövde halinde (self-contained)
  8415.10.90.00.00  Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem)
  8415.81.90.00.19  Diğerleri
  8415.82.80.00.19  Diğerleri
  8415.83.90.00.19  Diğerleri
  8418.10.91.00.00  Hacmi 340 litreyi geçenler
  8418.10.99.00.00  Diğerleri
  8418.21.10.00.00  Hacmi 340 litreyi geçenler
  8418.21.51.00.00  Masa modeli olanlar
  8418.21.59.00.00  Gömme tip olanlar
  8418.21.91.00.00  Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
  8418.21.99.00.00  Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler
  8418.22.00.00.00  Emme esaslı tipler (elektrikli)
  8418.29.00.00.19  Diğerleri
  8418.30.91.00.00  Hacmi 400 litreyi geçmeyenler
  8418.30.99.00.00  Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler
  8418.40.91.00.00  Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
  8418.40.99.00.00  Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler
  8418.50.11.00.00  Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar
  8418.50.19.00.11  Dondurma makineleri
  8418.50.19.00.19  Diğerleri
  8418.50.91.00.00  Derin dondurucular (8418.30 ve 8418.40 alt pozisyonlarındakiler hariç)
  8418.50.99.00.00  Diğerleri
  8418.61.90.00.00  Diğerleri
  8418.69.91.00.00  Emici ısı pompaları
  8418.69.99.10.00  Komple soğutma tesisleri
  8418.69.99.90.00  Diğerleri
  8421.11.00.00.00  Krema ayırıcılar (ekremözler)
  8421.12.00.00.11  Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek
     kapasitede olanlar
  8421.12.00.00.19  Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen
     kapasitede olanlar
  8421.19.91.00.00  Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler
  8421.19.94.00.00  Yarı iletken disklerin (wafers) imalatında kullanılan santrifüjler  
  8421.19.99.00.00  Diğerleri
  8423.10.90.00.11  Elektrikli ve elektronik basküller
  8422.11.00.00.00  Evlerde kullanılanlar
  8422.19.00.00.00  Diğerleri
  8422.20.00.00.00  Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus
     makinalar
  8422.30.00.00.00  Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapa-
     maya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar;şişeleri,
     kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus maki-
     nalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
  8422.40.00.00.00  Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek  
     ambalajlamaya  mahsus makinalar dahil)
  8423.20.00.00.11  Elektrikli ve elektronik basküller
  8423.30.00.10.11  Elektrikli ve elektronik basküller
  8423.30.00.90.11  Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
  8423.81.50.00.11  Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
  8423.81.90.00.11  Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
  8423.82.90.10.11  Elektrikli ve elektronik basküller
  8423.82.90.90.11  Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
  8423.89.00.10.11  Elektrikli ve elektronik basküller
  8423.89.00.90.11  Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları
  8425.11.90.00.00  Diğerleri
  8425.20.00.00.00  Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucur-
     gatlar;özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş  
     bucurgatlar
  8425.31.90.00.19  Diğerleri
  8433.11.10.00.00  Elektrik motorlu olanlar
  8433.19.10.00.00  Elektrik motorlu olanlar
  8450.11.11.00.00  Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
  8450.11.19.00.00  Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
  8450.11.90.00.00  Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
  8450.12.00.00.00  Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
  8450.19.00.00.11  Elektrikli olanlar
  8450.20.00.00.00  Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları
  8469.11.00.00.00  Kelime işlem makinaları
  8469.12.00.00.00  Otomatik yazı makinaları
  8469.20.00.00.00  Elektrikli diğer yazı makinaları
  8470.10.00.00.00  Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik
     hesap makinaları ve hesaplama fonsiyonu olup verilen bilgileri kay-
     deden, kaydedilen bilgileri  yeniden veren ve gösteren cep tipi  
     makinalar
  8470.21.00.00.00  Yazma tertibatı olanlar
  8470.29.00.00.00  Diğerleri
  8470.40.00.00.00  Muhasebe makinaları
  8470.50.00.00.00  Yazar kasalar
  8470.90.00.00.11  Posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar
  8470.90.00.00.12  Bilet basma ve verme makinaları
  8470.90.00.00.19  Diğerleri
  8471.10.90.00.11  Analog bilgi işlem makinaları
  8471.10.90.00.12  Karma bilgi işlem makinaları
  8471.30.00.00.00  Portatif numerik (dijital) otomatik bilgi işlem makina-
     ları (aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem  
     birimi ,bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve  
     ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler):  
  8471.41.90.00.00  Diğerleri :
  8471.50.90.00.00  Diğerleri  
  8471.60.40.10.00  İnk jet tipi yazıcılar
  8471.60.40.90.11  Matris tipi yazıcılar
  8471.60.40.90.12  Lazer tipi yazıcılar
  8471.60.40.90.13  Satır yazıcılar
  8471.60.40.90.19  Diğer yazıcılar
  8471.60.50.00.00  Klavyeler
  8471.60.90.00.11  Optik okuyucular
  8471.60.90.00.12  Manyetik kod okuyucular
  8471.60.90.00.13  Işıklı kalem
  8471.60.90.00.14  Mouse
  8471.60.90.00.15  Plotter (çizici)
  8471.60.90.00.16  Digitizer
  8471.60.90.00.17  Monitörler
  8471.60.90.00.19  Diğerleri
  8471.70.40.00.00  Ana bellek birimleri
  8471.70.51.00.00  Optik olanlar (manyeto-optik olanlar dahil)
  8471.70.53.00.00  Hard disk sürücü
  8471.70.59.00.00  Diğerleri
  8471.70.60.00.00  Manyetik teyp birimleri
  8471.80.00.00.11  Kontrol birimleri
  8471.80.00.00.13  Sıralayıcılar
  8471.80.00.00.14  Ayırıcılar
  8471.80.00.00.15  Sinyal çevirme birimleri
  8471.80.00.00.19  Diğerleri (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8471.90.00.00.00  Diğerleri
  8501.10.10.00.00  Gücü 18 W.ı geçmeyen senkron motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8501.10.91.00.00  Üniversal alternatif akım/doğru akım (AC/DC) motorları (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8501.10.93.90.00  Diğerleri
  8501.20.10.20.00  Gücü 7,5 kW. veya daha fazla olanlar
  8501.20.90.00.00  Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8501.31.10.00.11  Motorlar
  8501.31.90.00.11  Motorlar (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8501.32.10.11.00  Gücü 7,5 kW.dan az olanlar
  8501.32.10.12.00  Gücü 7,5 kW.veya daha fazla olanlar
  8501.32.91.00.11  Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8501.32.99.00.11  Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8501.33.90.10.00  Motorlar
  8501.40.91.00.00  Gücü 750 W.ı geçmeyenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8501.40.99.10.11  Gücü 1,5 kW.dan az olanlar  
  8501.40.99.10.19  Diğerleri
  8501.40.99.20.11  Gücü 37 kW.dan az olanlar  
  8501.40.99.20.12  Gücü 37 kW.dan fazla fakat 75 kW.dan az olanlar  
  8501.40.99.20.13  Gücü 75 kW.dan fazla fakat 375 kW.dan az olanlar  
  8501.40.99.20.14  Gücü 375 kW.dan fazla fakat 750 kW.dan az olanlar  
  8501.40.99.20.19  Diğerleri
  8501.51.90.00.00  Diğerleri
  8501.52.91.90.00  Diğerleri
  8501.52.93.00.00  Gücü 7,5 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler
  8501.52.99.00.00  Gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler
  8501.53.50.00.00  Cer motorları
  8501.53.92.00.00  Gücü 75 kW.yı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler
  8501.53.94.00.00  Gücü 375 kW.ı geçen fakat 750 kW.ı geçmeyenler
  8501.53.99.00.00  Gücü 750 kW.yı geçenler
  8504.10.91.00.00  Endüktörler (bir kondensatör ile bağlanmış olsun olmasın)
  8504.10.99.00.00  Diğerleri
  8504.21.00.00.00  Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler
  8504.22.10.00.00  Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler
  8504.22.90.10.00  35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar
  8504.22.90.20.00  35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler
  8504.22.90.90.00  Diğerleri
  8504.23.00.00.11  Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler
  8504.23.00.00.19  Diğerleri
  8504.31.90.10.00  Oyuncaklar için transformatörler
  8504.31.90.90.11  Ferrit nüveli transformatörler
  8504.31.90.90.19  Diğerleri
  8504.31.31.00.00  Gerilim transformatörler
  8504.32.30.00.00  Ölçü transformatörleri
  8504.32.90.10.00  Oyuncaklar için transformatörler
  8504.32.90.90.00  Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8504.33.90.00.00  Diğerleri
  8504.34.00.00.00  Gücü 500 kVA.yı geçenler
  8505.30.00.00.00  Elektromanyetik vinç başları
  8505.90.10.00.00  Elektro mıknatıslar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8505.90.30.00.00  Elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar ve benzeri  
     tespit tertibatı
  8509.10.10.00.00  Gerilimi 110 volt veya daha fazla oIanlar
  8509.10.90.00.19  Diğerleri
  8509.20.00.00.00  Yer cilalama makinaları
  8509.30.00.00.00  Mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinaIar
  8509.40.00.00.11  Öğütücüler
  8509.40.00.00.12  Mikserler
  8509.40.00.00.13  Bilenderler
  8509.40.00.00.14  Meyva ve sebze presleri
  8509.40.00.00.15  Komple setler
  8509.40.00.00.19  Diğerleri
  8509.80.00.00.00  Diğer cihazlar
  8510.10.00.00.00  Traş makinaIarı
  8510.20.00.00.11  Saç kesme makinaları
  8510.20.00.00.12  Hayvan kırkma makinaları
  8510.30.00.00.00  Epilasyon cihazları
  8514.10.05.00.00  Yarı iletken diskler üzerinde yarı  iletken tertibatın imalatına mahsus olanlar
  8514.10.10.00.00  Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan   ocak ve fırınlar  
  8514.10.80.00.11  Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
  8514.10.80.00.12  Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
  8514.20.05.00.00  Yarı iletken diskler üzerinde yarı  iletken tertibatın imalatına mahsus olanlar
  8514.20.10.00.11  Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
  8514.20.10.00.12  Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
  8514.20.80.00.11  Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
  8514.20.80.00.12  Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
  8514.30.11.00.11  Sanayide kullanılan fırınlar
  8514.30.11.00.12  Laboratuvarda kullanılan fırınlar
  8514.30.19.00.11  Sanayide kullanılan fırınlar
  8514.30.19.00.12  Laboratuvarda kullanılan fırınlar
  8514.30.91.00.11  Sanayide kullanılan rezistans ocak ve fırınları
  8514.30.91.00.12  Laboratuvarda kullanılan rezistans ocak ve fırınları
  8514.30.91.00.13  Sanayide kullanılan ark ocak ve fırınları
  8514.30.91.00.14  Laboratuvarda kullanılan ark ocak ve fırınları
  8514.30.91.00.19  Diğerleri
  8514.30.99.00.11  Sanayide kullanılan rezistans ocak ve fırınları
  8514.30.99.00.12  Laboratuvarda kullanılan rezistans ocak ve fırınları
  8514.30.99.00.13  Sanayide kullanılan ark ocak ve fırınları
  8514.30.99.00.14  Laboratuvarda kullanılan ark ocak ve fırınları
  8514.30.99.00.19  Diğerleri
  8514.40.00.00.00  Endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde
     kullanılmaya mahsus diğer cihazlar
  8515.11.00.00.00  Lehim havya ve tabancaları
  8515.19.00.00.00  Diğerleri
  8515.21.00.00.00  Tamamen veya kısmen otomatik olanlar
  8515.29.10.00.00  Alın kaynağı yapmaya mahsus olanlar
  8515.29.90.00.00  Diğerleri
  8515.31.00.00.00  Tamamen veya kısmen otomatik olanlar
  8515.39.13.00.00  Transformatörlerle birlikte olanlar
  8515.39.18.00.00  Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle,
     redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar  
  8515.39.90.00.00  Diğerleri
  8515.80.05.00.00  Yarı iletken tertibatın imalatında kullanılan tel bağlayıcılar ( wire bonders)
  8515.80.11.10.00  Ultrasonik kaynak makinaları
  8515.80.11.90.11  Endüksiyon kaynak makina ve cihazları
  8515.80.11.90.19  Diğerleri
  8515.80.19.10.00  Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin  
     sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar
  8515.80.19.90.00  Diğerleri
  8515.80.91.10.00  Ultrasonik kaynak makinaları
  8515.80.91.90.00  Diğerleri
  8515.80.99.00.00  Diğerleri
  8516.10.11.00.00  Anında su ısıtıcılar
  8516.10.19.00.00  Diğerleri
  8516.10.91.00.00  Ev işlerinde kullanılanlar
  8516.10.99.00.00  Diğerleri
  8516.21.00.00.00  Depolu ısıtıcı radyatörler
  8516.29.10.00.00  Sıvıyla doldurulmuş radyatörler
  8516.29.50.00.00  Konveksiyon tipi ısıtıcılar
  8516.29.91.00.11  Isıtmalı hava perdeleri
  8516.29.91.00.19  Diğerleri
  8516.29.99.00.00  Diğerleri
  8516.31.90.00.00  Diğerleri
  8516.32.00.00.19  Diğerleri
  8516.33.00.00.00  El kurutma cihazları
  8516.50.00.00.00  Mikro dalgalı fırınlar
  8516.60.10.00.00  Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)
  8516.60.80.00.00  Gömme fırınlar
  8518.21.90.00.00  Diğerleri
  8518.22.90.00.00  Diğerleri
  8518.29.80.00.00  Diğerleri
  8518.30.80.90.11  Radyoda kullanılanlar
  8518.30.80.90.12  Televizyonda kullanılanlar
  8518.30.80.90.19  Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8518.40.30.00.00  Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri
  8518.40.91.00.00  Sadece tek kanallı olanlar
  8518.40.99.00.00  DiğerIeri (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8518.50.90.00.00  Diğerleri
  8519.10.00.00.00  Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar
  8519.21.00.00.00  Hoparlörsüz olanlar
  8519.29.00.10.00  Gramofonlar
  8519.29.00.90.00  Diğerleri
  8519.31.00.00.00  Otomatik plak değiştirme mekanizması olanlar
  8519.39.00.00.00  Diğerleri
  8519.40.00.00.00  Dikte makinaları
  8519.92.00.00.00  Cep tipi kaset çalarlar
  8519.93.31.00.00  Analog ve dijital okuma sistemli olanlar
  8519.93.39.00.00  Diğerleri
  8519.93.81.00.00  Analog ve dijital okuma sistemli olanlar
  8519.93.89.00.00  Diğerleri
  8519.99.12.00.00  Motorlu araçlarda kullanılan ve çapı 6,5 cm.yi geçmeyen diskler için olanlar
  8519.99.18.00.00  Diğerleri
  8519.99.90.10.00  Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus sinematoğrafik ses cihazları
  8519.99.90.90.11  Makara tipi
  8519.99.90.90.19  Diğerleri
  8520.10.00.00.00  Harici bir güç kaynağı ile çalışan dikte makinaları
  8520.32.11.00.00  Harici bir güç kaynağı olmadan çalışabilenler
  8520.32.19.00.00  Diğerleri
  8520.32.30.00.00  Cep tipi kaydetme cihazları
  8520.32.50.00.00  Diğerleri
  8520.32.91.00.00  Makara tipi manyetik bant kullanılan 19 cm/saniyelik tek devirli veya
     19 cm/saniyelik ve daha düşük hızlardaki bir kaç devirli ses kaydetmeye  
     veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus olanlar
  8520.32.99.00.00  Diğerleri
  8520.33.11.00.00  Harici bir güç kaynağı olmadan çalışabilenler
  8520.33.19.00.00  Diğerleri
  8520.33.30.00.00  Cep tipi kaydetme cihazları
  8520.33.90.00.00  Diğerleri
  8520.39.10.00.00  Makara tipi manyetik bant kullanılan 19 cm/saniyelik tek devirli veya
     19 cm/saniyelik ve daha düşük hızlardaki bir kaç devirli ses kaydetmeye
     veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus olanlar
  8520.39.90.00.00  Diğerleri
  8520.90.90.10.00  Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar
  8520.90.90.90.00  Diğerleri
  8521.10.30.00.00  Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi
     geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar  
  8521.10.80.00.11  Video kayıt cihazları
  8521.10.80.00.12  Video gösterme cihazları
  8521.10.80.00.13  Video kayıt ve gösterme cihazları
  8521.90.00.00.11  Video kayıt cihazları
  8521.90.00.00.12  Video gösterme cihazları
  8521.90.00.00.13  Video kayıt ve gösterme cihazları
  8525.30.10.00.11  Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
  8525.30.10.00.12  Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
  8525.30.90.00.11  Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
  8525.30.90.00.12  Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
  8525.40.11.00.00  Dijital olanlar
  8525.40.19.00.00  Diğerleri
  8525.40.91.00.00  Sadece televizyon  kameralarının aldığı ses  ve görüntüleri kaydedebilenler  
  8525.40.99.00.00  Diğerleri
  8527.12.10.00.00  Analog ve dijital okuma sistemli olanlar
  8527.12.90.00.00  Diğerleri
  8527.13.10.00.00  Lazer okuma sistemli olanlar
  8527.13.91.00.00  Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
  8527.13.99.00.00  Diğerleri
  8527.19.00.00.00  Diğerleri  
  8527.21.20.00.00  Lazer okuma sistemli olanlar
  8527.21.52.00.00  Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
  8527.21.59.00.00  Diğerleri
  8527.21.70.00.00  Lazer okuma sistemli olanlar
  8527.21.92.00.00  Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8527.21.98.00.00  Diğerleri
  8527.29.00.00.00  Diğerleri
  8527.31.11.00.00  Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
  8527.31.19.00.00  Diğerleri
  8527.31.91.00.00  Lazer okuma sistemli olanlar
  8527.31.93.00.00  Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
  8527.31.98.00.00  Diğerleri
  8527.32.10.00.00  Çalar saatli radyolar
  8527.32.90.00.00  Diğerleri
  8527.39.20.00.00  İçinde amplifikatör bulunmayanlar
  8527.39.80.00.00  İçinde amplifikatör bulunanlar
  8528.12.10.00.00  Teleprojektörler
  8528.12.20.00.00  Ses ve görüntü kaydetmeye veya tekrar vermeye mahsus cihazla
     birleştirilmiş olanlar:
  8528.12.52.00.00  Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçmeyenler
  8528.12.54.00.00  Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçen fakat 52 cm.yi geçmeyenler
  8528.12.56.00.00  Ekran köşegen uzunluğu 52 cm.yi geçen fakat 72 cm.yi geçmeyenler
  8528.12.58.00.00  Ekran köşegen uzunluğu 72 cm.yi geçenler
  8528.12.62.00.00  Ekran köşegen uzunluğu 75 cm.yi geçmeyenler
  8528.12.66.00.00  Ekran köşegen uzunluğu 75 cm.yi geçenler
  8528.12.70.00.00  Tarama parametresi 625 satırı geçenler
  8528.12.81.00.00  Ekranının eni ile boyu arasındaki oran 1,5 dan az olanlar
  8528.12.89.00.00  Diğerleri
  8528.12.90.00.00  Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus elektronik montajlar
  8528.12.91.00.00  Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim
     fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci
      esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes)
  8528.12.94.00.00  Dijital (dijital ve analog karma dahil)
  8528.12.95.00.00  Diğerleri (Taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  8528.12.98.00.19  Diğerleri  
  8528.13.00.00.00  Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
  8528.21.14.00.00  Ekranının eni ile boyu arasındaki oran 1,5 dan az olanlar
  8528.21.16.00.00  Tarama parametresi 625 satırı geçmeyenler
  8528.21.18.00.00  Tarama parametresi 625 satırı geçenler
  8528.21.90.00.00  Diğerleri
  8528.22.00.00.00  Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
  8528.30.05.00.00  Düz panel göstergeler aracılığıyla (örn.sıvı kristal tertibat)  çalışan, otomatik  
     bilgi işlem makinası tarafından üretilen dijital bilgileri gösterebilenler
  8528.30.20.00.00  Renkli olanlar
  8528.30.90.00.00  Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
  8530.80.00.00.11  Limanlarda ve hava meydanlarında trafiğin otomatik olarak kontrol ve  
     idaresine mahsus elektrikli cihazlar
  8530.80.00.00.12  Karayolları trafiğine mahsus cihazlar
  8530.80.00.00.19  Diğerleri
  8531.10.30.00.11  Gaz alarm cihazları
  8531.10.30.00.19  Diğerleri
  8531.10.80.00.00  Diğerleri
  8531.20.30.00.00  Işık veren diyod tertibatlı olanlar (LED)
  8531.20.50.00.11  Renkli olanlar
  8531.20.50.00.12  Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
  8531.20.80.00.00  Diğerleri
  8537.10.10.00.00  Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları
  8537.10.91.00.00  Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları
  8543.89.15.00.00  Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makinalar
  8543.89.20.00.00  Anten yükselteçleri
  8543.89.95.00.11  Maden dedektörleri
  8543.89.95.00.13  Ses birleştirme üniteleri
  8543.89.95.00.14  Ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri
  8543.89.95.00.15  Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)
  8543.89.95.00.19  Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  9007.11.00.00.11  Elektronik kameralar
  9007.11.00.00.12  Mekanik kameralar
  9007.11.00.00.13  Manyetik kameralar
  9007.11.00.00.19  Diğerleri
  9007.19.00.00.11  Elektronik kameralar
  9007.19.00.00.12  Mekanik kameralar
  9007.19.00.00.13  Manyetik kameralar
  9007.19.00.00.19  Diğerleri
  9007.20.00.00.00  Projektörler
  9008.10.00.00.00  Slayt projektörleri
  9008.20.00.00.00  Mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroform okuyucular (kopya  
     çıkarmaya elverişli olsun olmasın)
  9008.30.00.00.00  Diğer görüntü projektörleri
  9008.40.00.00.00  Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik  
     olanlar hariç)
  9009.11.00.00.11  Renkli çekim yapabilenler
  9009.11.00.00.19  Diğerleri
  9009.12.00.00.11  Renkli çekim yapabilenler
  9009.12.00.00.19  Diğerleri
  9009.21.00.00.11  Renkli çekim yapabilenler
  9009.21.00.00.19  Diğerleri
  9009.22.00.00.11  Renkli çekim yapabilenler
  9009.22.00.00.19  Diğerleri
  9009.30.00.00.00  Termokopi cihazları
  9010.10.00.10.11  Filmleri develope etmeye mahsus cihazlar
  9010.10.00.10.19  Diğerleri
  9010.10.00.90.11  Sinema filmlerini develope etmeye mahsus cihazlar
  9010.10.00.90.19  Diğerleri
  9010.41.00.00.00  Diskler üzerine doğrudan yazan cihazlar
  9010.42.00.00.00  Fotorepetörler
  9010.49.00.10.00  Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar
  9010.49.00.90.00  Diğerleri
  9010.50.10.00.00  Düz panel gösterge birimlerinin hassaslaştırılmış yüzeyleri üzerine
     devre taslaklarının yansıtılmasına veya çizilmesine mahsus cihazlar
  9010.50.90.10.11  Fotoğraf filmi montaj cihazı
  9010.50.90.10.19  Diğerleri
  9010.50.90.90.11  Sinema filmi montaj cihazı
  9010.50.90.90.12  Sinema filminin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar
  9010.50.90.90.13  Laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar
  9010.50.90.90.19  Diğerleri  
  9015.10.10.00.00  Elektronik olanlar
  9015.10.90.10.00  Elektrikli olanlar
  9015.20.10.00.00  Elektronik olanlar
  9015.20.90.10.00  Elektrikli olanlar
  9015.30.10.00.00  Elektronik olanlar
  9015.30.90.10.00  Elektrikli olanlar
  9015.40.10.00.00  Elektronik olanlar
  9015.40.90.10.00  Elektrikli olanlar
  9015.80.11.00.11  Meteorolojiye ait alet ve cihazlar
  9015.80.11.00.12  Jeofiziğe ait alet ve cihazlar
  9015.80.11.00.19  Diğerleri
  9015.80.19.00.11  Jeodezi alet ve cihazları
  9015.80.19.00.19  Diğerleri
  9015.80.91.10.11  Jeodezi alet ve cihazları
  9015.80.91.10.19  Diğerleri
  9015.80.93.10.11  Meteorolojiye ait alet ve cihazlar
  9015.80.93.10.12  Jeofiziğe ait alet ve cihazlar
  9015.80.93.10.19  Diğerleri
  9015.80.99.10.00  Elektrikli olanlar
  9016.00.10.10.00  Elektrikli veya elektronik olanlar
  9016.00.10.90.00  Diğerleri
  9017.10.10.10.00  Elektrikli veya elektronik olanlar
  9017.10.90.10.00  Elektrikli veya elektronik olanlar
  9017.30.10.10.11  Mikrometreler
  9017.30.10.10.12  Kalibreler
  9017.30.90.10.00  Elektrikli veya elektronik olanlar
  9017.80.10.10.00  Elektrikli veya elektronik olanlar
  9017.80.90.10.00  Elektrikli veya elektronik olanlar
  9024.10.10.00.00  Elektronik olanlar
  9024.10.91.10.00  Elektrikli olanlar
  9024.10.93.10.00  Elektrikli olanlar
  9024.10.99.10.00  Elektrikli olanlar
  9024.80.10.00.00  Elektronik olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  9024.80.91.10.00  Elektrikli olanlar
  9024.80.99.10.00  Elektrikli olanlar
  9025.19.91.00.11  Kayıt edici tertibatı olanlar
  9025.19.91.00.19  Diğerleri
  9025.19.99.10.11  Kayıt edici tertibatı olanlar
  9025.19.99.10.19  Diğerleri
  9025.80.20.10.00  Elektronik ve elektrikli olanlar
  9025.80.91.00.00  Elektronik olanlar
  9025.80.99.10.00  Elektrikli olanlar
  9026.10.51.00.00  Debimetreler
  9026.10.59.00.00  Diğerleri
  9026.20.30.00.00  Elektronik olanlar
  9026.80.91.00.00  Elektronik olanlar
  9027.10.10.00.00  Elektronik olanlar
  9027.80.11.00.00  pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler
  9027.80.13.00.00  Yarı iletken disk ve LCD imali sırasında, yarı iletken madde veya LCD
     alt tabakalarının veya birleştirilmiş izole edici ve iletken tabakaların  
     fiziksel özelliklerinin analizine mahsus cihazlar  
  9027.80.17.00.11  Viskozimetreler
  9027.80.17.00.12  Porozimetreler
  9027.80.17.00.13  Dilatometreler
  9027.80.17.00.14  Kalorimetreler
  9027.80.17.00.15  Polarimetreler
  9027.80.17.00.16  Refraktometreler
  9027.80.17.00.17  Kolorimetreler (renk ölçüm analiz cihazları)
  9027.80.17.00.18  Fotometreler
  9027.80.17.00.19  Diğerleri
  9028.10.00.00.00  Gaz sayaçları (yalnız mekanik olanlar hariç)
  9028.20.00.00.00  Sıvı sayaçları (yalnız mekanik olanlar ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  9028.30.11.00.11  Elektronik olanlar
  9028.30.19.00.11  Elektronik olanlar
  9028.30.90.00.11  Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları
  9028.30.90.00.12  Aktif sayaçlar
  9028.30.90.00.13  Reaktif sayaçlar
  9028.30.90.00.14  Elektronik sayaçlar  
  9029.10.90.10.11  Devir adedi sayaçları
  9029.10.90.10.12  Üretim sayaçları
  9029.10.90.10.19  Diğer sayaçlar
  9029.20.90.10.00  Elektronik veya elektrikli olanlar
  9030.10.90.00.00  Diğerleri
  9030.20.90.00.00  Diğerleri
  9030.31.90.00.11  Elektronik olanlar
  9030.31.90.00.12  Elektrikli olanlar
  9030.39.30.00.11  Voltmetre
  9030.39.30.00.12  Potansiyometre
  9030.39.30.00.13  Elektrometre
  9030.39.30.00.14  Ampermetre
  9030.39.30.00.15  Galvanometre
  9030.39.30.00.16  Vatmetre
  9030.39.30.00.17  RLC köprüsü
  9030.39.30.00.18  GAUSS metre
  9030.39.30.00.21  Frekansmetre
  9030.39.30.00.22  Kosinüsfimetre
  9030.39.30.00.23  Varmetre
  9030.39.30.00.24  Lampmetre
  9030.39.30.00.25  Ommetre
  9030.39.30.00.26  Kapasimetre
  9030.39.30.00.27  Endüktansmetre
  9030.39.30.00.29  Diğerleri
  9030.40.90.00.00  Diğerleri
  9030.83.90.00.11  Voltmetre
  9030.83.90.00.12  Potansiyometre
  9030.83.90.00.13  Elektrometre
  9030.83.90.00.14  Ampermetre
  9030.83.90.00.15  Galvanometre
  9030.83.90.00.16  Vatmetre
  9030.83.90.00.17  RLC köprüsü
  9030.83.90.00.18  GAUSS metre
  9030.83.90.00.21  Frekansmetre
  9030.83.90.00.22  Kosinüsfimetre
  9030.83.90.00.23  Varmetre
  9030.83.90.00.24  Lampmetre
  9030.83.90.00.25  Ommetre
  9030.83.90.00.26  Kapasimetre
  9030.83.90.00.27  Endüktansmetre
  9030.83.90.00.28  Multimetre
  9030.83.90.00.29  Diğerleri
  9030.89.92.00.00  Elektronik olanlar  
  9031.10.00.10.00  Elektronik veya elektrikli olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  9031.20.00.10.00  Elektronik veya elektrikli olanlar
  9032.10.30.00.00  Elektronik olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  9032.10.91.00.00  Elektriki tetikleme cihazı bulunanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  9032.20.90.00.11  Elektronik basınç kontrol cihazları (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
  9207.10.10.00.00  Orglar
  9207.10.30.00.00  Dijital-piyanolar
  9207.10.50.00.00  Sıntizayzır'lar
  9207.10.80.00.00  Diğerleri
  9207.90.10.00.00  Gitarlar
  9207.90.90.00.00   Diğerleri

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ