Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
GEÇİCİ İTHAL EŞYASININ KESİN İTHALATA  DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
GEÇİCİ TİHAL EŞYASININ KESİN İTHALATA  DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

1. Geçici ithali yapılan eşyanın herhangi bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yeri veya antrepoya teslim edilmesini müteakip kat’i ithalinin yine aynı gümrük idaresinden talep edilmesi durumunda, giriş gümrük idaresi ile temasa geçilerek geçici giriş beyannamesi ve eklerinin tasdikli birer örneğinin temin edilmesi,

2. Eşyanın herhangi bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yeri veya antrepoya teslim edilmesine karşın kat’i ithalinin giriş gümrük idaresinden talep edilmesi durumunda, giriş gümrük idaresi tarafından eşyanın teslim edildiği gümrük idaresi ile temasa geçilerek, yasal süresi içerisinde teslim edilip edilmediği ile ayniyetine uygun olarak bulunup bulunmadığının tespiti,

3. Eşyanın tahsis yerine en yakın veya başka bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yeri veya antrepoya teslim edilmeksizin, doğrudan giriş gümrük idaresinden veya tahsis yerine en yakın gümrük idaresinden kat’i ithalinin talep edilmesi durumunda ise, giriş gümrük idaresince eşyanın tahsis yerine en yakın gümrük idaresi ile temasa geçilerek tahsis yerinde ilk giriş ayniyetine uygun olarak bulunup bulunmadığının ayniyet tespit tutanağı düzenlenerek tespitinin istenilmesi veya tahsis yerine en yakın gümrük idaresince giriş gümrük idaresi ile temasa geçilerek geçici giriş beyannamesi ve eklerinin tasdikli birer örneğinin temin edilmesi ve ayniyet tespiti yapılması,
suretiyle kat’i ithal işleminin gerçekleştirilir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey