Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Çinden Hafıza Kartı ve Flash Bellek İthalatı


flash bellek 8523.51.10.00.00  bu tarifeye girmektedir.Benim görüşüm hafıza kartıda aynı yerdedir.tarife açılımı aşağıdadır.

8523.51.10.00.00

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer masnetler  (kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve  kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)
- Yarı iletken mesnetler:
- - Katı hal kalıcı depolama aygıtları:
- - - Kayıt yapılmamış olanlar

istenilen belgeler:
85.23  CIF x % 3 | Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37. Fasıldaki ürünler hariç) "        Her Türlü Boş Video Kaseti, Ses Kaseti, Bilgisayar Disketi, CD, DVD Gibi Taşıyıcı Materyaller ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Her Türlü Teknik Cihazın İmalat veya İthalat Bedeli Üzerinden Yapılacak Kesintinin Belirlenmesine ilişkin Karar 2002/4101 gereğince, pozisyonun karşısında belirtilen oranda CIF üzerinden kesinti yapılır.
        07.06.2002 / 12838 yazıda; söz konusu kesintinin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kızılay Şubesi nezdinde açılan Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün 213432 numaralı stopaj hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir."


85.23  Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış fakat kayıt yapılmamış mesnetler: "        3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28 inci maddesine istinaden 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak KATMA DEĞER VERGİSİ Oranları yayımlanmıştır. Pc Gümrük Külliyatınca yapılan tespitlere göre söz konusu eşyanın I veya II Sayılı Liste kapsamında olmadığı ve % 18 KDV’ye tabi olduğu düşünülmektedir.
        Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."8523.51.10.00.00  TVO: Muaf  | EAGÜ: Muaf  | ÖTDÜ: Muaf  | GYÜ: Muaf  | D.Ü.% Muaf  | Kayıt yapılmamış olanlar "        95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın II Sayılı SANAYİ ÜRÜNLERİ Listesi kapsamında yer alan eşya olup, ülkelere göre karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabidir. EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) için Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulanmakta olup, prosedürünü tamamlayan veya tamamlamayan ülkeler ile hariç sektörlere göre vergi uygulamaları değişebilmektedir.
        TVO: AB ve EFTA üyesi ülkeler, İsrail, Suriye, Tunus, Fas, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Batı Şeriya ve Gazze Şeridi.
        01.03.2007 tarihi itibariyle MISIR Arap Cum. Menşeli olanların ithalatında Gümrük Vergisi sıfır (0) olarak uygulanır. (2007/11731 sayılı BKK).
        II Sayılı Liste SANAYİ ÜRÜNLERİ kapsamında olduğundan dolayı AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda EUR.1 Dolaşım Sertifikası ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."


-GEREKLİ BELGELER
Orjinal fatura
Banka yazısı (yoksa KKDF yatar)
Kesintinin yattığına dair makbuz
Bu malı gümrükten tek çekemezsiniz,beyanname açılması gerekir size tavsiyem kendinize bir gümrük müşavirliği şirketi bulmanızdır.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ